para penghujat2 islam kerap menghujat ayat2 quran secara sembrono tampa memikir kan tafsiran yang benar atas ayat itu.apalalagi mereka yang gemar copy paste tampa memahami secara matang apa yang mereka copy paste kan dari tulisan orang lain.maka mereka sudah sesat,menyesat kan orang lain.salah satu ayat yang di salah tafsirkan adalah Allah itu raja penipu dalam surat Ali-Imran ayat 54.berikut bantahan KEBODOHAN MEREKA itu.

:Ali-`Imraan:54

Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Jelas dalam ayat di atas bukan memposisikan Allah sebagai raja tipu.kata MAKAR dalam ayat di atas jelas seumpama seorang yang melakukan makar dan tipu daya pada seseorang.dalam hal ini orang2 kafir hendak membuat makar/tipu daya menghancurkan Islam.maka Allah membalas makar dan tipu daya mereka dengan cara menggagal kan usaha2 buruk tipu daya mereka.jelas maksud ayat di atas bukan berarti Allah sebagi posisi penipu.tapi menggagal kan makar orang2 kafir.

Ali-`Imraan:120

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi Jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.

Nah jelas,salah satu bentuk makar orang2 kafir di masa Rasulullah ialah:jika kaum muslimin beroleh kebaikan,menang perang,dst,mereka bersedih hati.jika kaum muslim dapat bencana,mereka gembira.itu salah satu bentuk tipu daya orang2 kafir pada kaum muslimin.maka itu Allah membalas tipu daya jahat mereka.jelas Allah bukan sebagai penipu daya di sini,tetapi membalas tipu daya orang2 kafir.

:An-Nisaa`:76

Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.

dari ayat di atas jelas bahwa setan dan kawan2 nya itu selalu melakukan tipu daya dan kerusakan.mereka melawan Allah.padahal Allah maha kuasa membalas tipu daya mereka dan memusnahkan makar2 mereka.jadi Allah bukan penipu,Allah sebagai Tuhan yg maha kuasa cuma membalas tipu daya mereka.

SETAN DAN ORANG2 KAFIR MEMBUAT MAKAR2 JAHAT

ALLAH MEMBALAS MAKAR2 TIPU DAYA JAHAT MEREKA DENGAN RANCANGAN STRATEGI MEMENANGKAN KEBENARAN.(maka Allah menyebut kan Diri-Nya sebaik- baik pembalas tipu daya,yakni orang2 kafir membaut penipuan jahat,Allah membalas tipu daya orang2 kafir itu dengan RANCANGAN DAN STRATEGI memenang kan orang2 mukmin.

BEDA KAN MELAKUKAN TIPU DAYA DAN MEMBALAS TIPU DAYA

1)Penjahat melakukan tipu daya

2)kita membalas tipu daya penjahat dengan strategi jitu antara lain memanggil polisi,menjebak nya dengan meyamar misal nya.

maka penjahar melakukan tipu daya kita membalas tipu daya kejahatan itu dengan strategi yg baik….jelas yang membalas tipu daya itu bukan nya penipu khan?simak SURAT ALI-IMRAN 54:

Orang-orang kafir itu membuat tipu daya

dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.=PEMBALAS TIPU DAYA BUKAN BERARTI PENIPU.dia cuma membalas para penipu,bukan menipu.ayat di atas berbunyi:

dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

BUKAN BERBUNYI:

dan Allah MENIPU  mereka itu. Dan Allah sebaik-baik PENIPU.

CATAT=PEMBALAS TIPU DAYA BUKAN BERARTI PENIPU.ia cuma menggagalkan penipuan itu.

wamakaruu wamakarallaahu walaahu khayru lmaakiriin

[3:54] Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

orang2 kafir mau menipu Allah,Allah membalas tipu daya mereka.

Wa makaru=aksi orang2 kafir melakukan makar dan penipuan

 

wa makarallah=reaksi membalas tipu daya orang2 kafir.

 

 

ingat:CUMA MEMBALAS TIPU DAYA,bukan menipu.

itu menunjukkan,siapa2 yg mencoba Allah,maka ia akan di balas.

sebagai contoh saya berikan begini:

Ada PIHAK YANG MERANCANG TIPU DAYA KEPADA MUSLIM: , misalnya orang2 kafir jaman rasul rencana membunuh nabi dan menghancurkan madinah dengan pasukan sekutu.semua itu di sebut MAKAR.mereka melakukan berbagai cara buat menghancurkan islam,kalau perlu melakukan kampanye2 hitam,menipu dst. ALLAH MEMBALAS TIPU DAYA MEREKA ,dengan cara memenang kan pasukan kaum muslimin,dan menggagal kan usaha dan rencana mereka,dan malah banyak orang2 masuk islam,jadi usaha tipu daya orang2 kafir gagal. hingga Allah berkata AKU SEBAIK-BAIK PEMBALAS TIPU DAYA…..INGAT,CUMA MEMBALAS TIPU DAYA,BUKAN MELAKUKAN PENIPUAN ITU SENDIRI.

MAKA PEMBALAS TIPU DAYA BUKAN BERATI PENIPU KHAN?CUMA MEMBALAS,INGAT,MEMBALAS TIPU DAYA,BUKAN MENIPU ITU SENDIRI.

SIMAK AYAT INI:

Al-Anfaal:18

tulah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu), dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir.
Allah membalas tipu daya dengan cara melemahkan tipu daya2 orang2 kafir.maksud orang2 kafir membuat tipu daya ialah:dengan membuat buat situs FFI(mau hancurkan islam),mau membunuh nabi muhammad di masa lalu,mau membuat murtad umat islam,dst.maka Allah membalas tipu daya

mereka dengan=makin banyak orang2 masuk islam,selamatnya nabi,dst,hingga tipuan orang2 kafir gagal.jadi makin lemah lah pengaruh tipu daya orang2 kafir.

Al-Anfaal:30

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya

NAH,LIHAT AYAT DI ATAS,ALLAH PEMBALAS TIPU DAYA DENGAN MENGGAGALKAN TIPU DAYA KAFIR BUAT:

Menangkap nabi muhammad

Memenjarakan nabi muhammad

membunuh nabi muhammad

mengusir nabi muhammad

PEMBALAS TIPU DAYA KAFIR=MENGGAGAL KAN TIPU DAYA ITU,BUKAN PENIPU ITU SENDIRI.CUMA MEMBALAS TIPUAN DENGAN MENGGAGALKAN TIPUAN ITU,BUKAN PENIPU ITU SENDIRI.

At-Taubah:48

Sesungguhnya dari dahulupun mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur pelbagai macam tipu daya untuk (merusakkan)mu, hingga datanglah kebenaran (pertolongan Allah) dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Yunus:86

dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir.”

Yusuf:34

Maka Tuhannya memperkenankan do`a Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Yusuf:52

(Yusuf berkata): “Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Ar-Ra`d:42

Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan (yang baik) itu.

ARTINYA:semua tipu daya orang2 kafir dalam kekuasaan Allah,Allah tahu dan menggenggam segala rencana tipu daya mereka sehingga Allah dapat dengan mudah membalas dengan kegagalan tipu daya mereka.

Thaahaa:60

Maka Fir`aun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang

Al-Hajj:15

Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya

Saba`:33

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: “(Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya”. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Al-Mu`min:25

Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi Kami mereka berkata: “Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka”. Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia (belaka).

Ath-Thaariq:15

Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.

DAN ALLAH MEMBALAS TIPU DAYA ITU DENGAN MENG GAGAL KAN NYA.

========================================================================

PENGHUJAT BERKATA:

allah itu penipu
apakah layak sang pencipta menipu ciptaannya sendiri?

JAWAB:

Sudah di jawab kan kedangkalan dan kebodohan mu menafsir ayat quran dengan postingan di atas?kalau mau LAYAK-LAYAKAN SOAL PENCIPTA LAYAK KAH PENCIPTA MERIDOI PERBUATAN DAUD MENGERAT 100 KULIT KHATAN ORAN2 FILISTIN BUAT MAS KAWIN?

Iklan