Posts tagged ‘sunat’

KUMPULAN PEMIKIRAN PAULUS TARSUS TENTANG SUNAT

 

Paulus Tarsus

Paulus Tarsus

Pada kesempatan ini saya mau membahas pemikiran Paulus tentang sunat.saya ambil pengajaran ini dari surat-surat nya yang ia tulis waktu pengembaraan nya di dunia pagan Eropamari kita memulai semua pemikiran Paulus tentang sunat:

KATA PAULUS PADA ORANG-ORANG YAHUDI:SUNAT ADA GUNA NYA JIKA MEMELIHARA HUKUM TAURAT?

Roma 2:25Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat; tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya.

Omongan Paulus di atas harus di takar secara semesti nya.dalam Alkitab tak ada satu pun ayat yang mengatakan bahwa sunat menjadi tak berguna jika tak mentaati hukum Taurat.memang benar sunat belaka tampa menaati hukum Taurat menjadi pincang,tetapi bukan berarti menyalah kan sunat itu sendiri.jika telah melakukan sunat,ia juga telah mentaati Taurat dan ajaran Allah.tinggal mentaati hal-hal lain dalam Taurat yang belum ia lakukan.dan saya bertanya-tanya,hukum Taurat apa yang hendak di taati menurut Paulus?apakah hukum-hukum aneh dalam Taurat seumpama memotong tangan isteri karena menolong suami nya?atau hukum Taurat mana yang di maksud Paulus itu?

KATA PAULUS PADA ORANG-ORANG YAHUDI:JIKA ENGKAU MELANGGAR HUKUM TAURAT,SUNAT MU TAK ADA GUNA NYA LAGI

Roma 2:25Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat; tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya.

peryataan Paulus di atas pada orang-orang Yahudi tentu tidak lah tepat.sunat tetap lah berguna menghindari diri dari azab Allah walau mereka tak melanggar beberapa hukum Taurat.dalam Taurat di sebut kan azab Allah bagi orang yahudi yang tak bersunat:

(9) Lagi firman Allah kepada Abraham: “Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.(10) Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat;(11) haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu.(12) Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.(13) Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal.(14) Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku.“( Kejadian 17:9-14 )

Maka dengan sunat bagi yahudi,membawa mamfaat dan guna untuk melepas kan diri dari azab Allah.dari ayat di atas jelas,keselamatan yahudi tergantung pada sunat nya.yakni keselamatan dari azab Allah.dan keselamatan dengan sunat ini adalah kekal abadi dan turun menurun.hasutan Paulus pada yahudi tentang sunat ini adalah lancang dan omong seenak nya dengan ajaran-ajaran nya sendiri yang hampa.

KATA PAULUS PADA ORANG-ORANG YAHUDI:JIKA ORANG TAK BERSUNAT MEMPERHATIKAN TUNTUNAN-TUNTUNAN HUKUM TAURAT,IA DI ANGGAP SAMA DENGAN ORANG YANG TAK BERSUNAT?

Roma 2:26Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat?

Saya katakan:omongan Paulus di atas batil di hadapan Alkitab itu sendiri.orang tak bersunat,sebelum di sunat tak boleh melaksanakan hukum Taurat berupa Paskah:

Keluaran 12:48Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat boleh memakannya.

Jadi mereka harus bersunat dulu baru boleh merayakan paskah sesuai hukum-hukum dalam Taurat.jika orang yang tak di sunat memperhatikan tuntunan-tuntunan Hukum Taurat,tentu hal itu tak di terima.sebab sunat juga hukum Taurat,yang jika tak melakukan nya mendapat kan azab yang besar.

ORANG YANG TAK BERSUNAT,TETAPI MELAKUKAN HUKUM TAURAT,AKAN MENGHAKIMI YAHUDI YANG MEMPUNYAI HUKUM TERTULIS DAN SUNAT,TETAPI YANG MELANGGAR HUKUM TAURAT

Roma 2:27Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat.

Tentu perkataan Paulus ini adalah mengada-ada.dari mana orang yang tak bersunat dapat menghakimi Yahudi yang sunat walau tak mengamal kan hukum Taurat,sedang kan orang tak bersunat melanggar Hukum Taurat yang paling penting,yakni sunat itu sendiri.

orang tak bersunat,tetapi melakukan Hukum Taurat

Adalah perkataan omong kosong Paulus.orang tak bersunat selama nya tak di anggap melakukan Hukum Taurat jika tak menyunat kan diri mereka sesuai hukum Taurat.sebab sunat itu adalah salah satu syariat terpenting dalam Taurat yang harus kekal abadi,dan meninggal kan nya seperti meninggal kan keseluruhan hukum Taurat.mengapa?orang yang tak sunat itu harus di lenyap kan/mati.

SUNAT,BUKAN SUNAT YANG LAHIRIYAH,TETAPI SUNAT DALAM HATI

(28) Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah.(29) Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.( Roma 2:28-29 )

Perkataan Paulus itu tentu mengada-ada.yang nama nya sunat itu HARUS LENGKAP,yakni:

  1. Sunat hati
  2. Sunat lahiriyah

Meniadakan salah satu nya adalah pengajaran sesat dan menyesat kan.Paulus tentu bertentangan dengan pengajaran Taurat,bahwa sunat itu harus lengkap meliputi dua,sunat batiniyah dan sunat lahiriyah.

Ulangan 10:16Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk.

Yeremia 6:10Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar! Sungguh, firman TUHAN menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya!

Yeremia 9:26orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, bani Amon, orang Moab dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya.”

Yehezkiel 44:7yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.

Dari ayat-ayat di atas jelas,Sunat itu harus lengkap,tak boleh MENIADAKAN SALAH SATU NYA,jika salah satu di tiadakan,maka ia tersesat,yakni SUNAT HATI DAN SUNAT DAGING.Jadi ajaran Taurat dan kitab para nabi menuntut kelengkapan sunat,baik hati maupun daging.maka ajaran Paulus yang meremeh kan sunat daging adalah ajaran yang timpang.jika seorang melanggar hukum Taurat,jangan di salah kan sunatnya,tetapi salah kan lah orang yang tak mengamal kan hukum Taurat itu,bukan sunat daging nya yang menjadi kambing hitam.

Dalam ajaran Taurat,kitab para nabi dan islam jelas,semua ajaran itu MEWAJIB KAN SUNAT LAHIRIYAH,tetapi tak lupa pula MEWAJIB KAN SUNAT HATI,dengan membebaskan segala dosa,maksiat,pembunuhan,zina,menipu,dst.tetapi ajaran Paulus membawa ketimpangan ketika ia meremeh kan dan menghilangkan sunat kulit Khatan.

SUNAT BERGUNA MENURUT PAULUS?

(1) Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat?(2) Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama: sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah.( Roma 3:1-2)

Maksud guna sunat itu bukan secara medis.paulus buta soal hubungan sunat dengan medis.jika Paulus tahu hubungan sunat dengan kesehatan medis,mengapa ia melarang sunat pada jemaat nya?dan menghasut mereka untuk boleh tidak sunat?

ALLAH MEMBENAR KAN ORANG-ORANG BERSUNAT DAN TAK BERSUNAT KARENA IMAN?

Roma 3:30Artinya, kalau ada satu Allah, yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman.

Perkataan Paulus di atas juga mengada-ada.seorang Yahudi di benarkan dengan dua arah:

  1. Karena Iman
  2. Karena sunat

Jika salah satu tidak ada dalam diri orang Yahudi,maka yahudi itu tidak bisa di benar kan di hadapan Allah.jika Yahudi tidak bersunat,maka iman nya tetap tak bisa di benar kan.sebab jika Yahudi tak bersunat,ia di lenyap kan dari sebangsa nya.jadi,yahudi tak bisa di benarkan hanya dengan Iman saja,tetapi juga karena sunat nya di hadapan Allah.perhatikan perkataan Yakobus:

Yakobus 2:22Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama dengan perbuatanperbuatan dan oleh perbuatanperbuatan itu iman menjadi sempurna.

Yakobus 2:24Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatanperbuatannya dan bukan hanya karena iman.

Yakobus 2:26Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatanperbuatan adalah mati.

Yakobus 2:17Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati.

Iman dan sunat pada Yahudi adalah tak terpisah kan.tak benar jika Paulus memaksud kan Yahudi di benar kan hanya karena iman nya,bukan karena sunat nya.dan pengajaran Paulus pada masyarakat pagan nya bahwa mereka di benar kan karena iman walau tidak sunat,tentu ini adalah ajaran sesat,yang CUMA CARI MUKA di hadapan kaum pagan yang tak suka kulit khatan mereka di potong.Paulus tak mengerti bahwa tak di potong kulit khatan pada jemaat nya,adalah tidak sehat.dan ajaran yang tidak sehat ini di lanjut kan hingga zaman modern ini.

ABRAHAM DI BENAR KAN ALLAH SEBELUM DI SUNAT,KARENA IMAN?

(9) Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan, bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran.(10) Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya.( Roma 4:9-10 )

Memang benar,Iman membuat orang di benar kan oleh Allah.tetapi jika hal ini di jadikan dalih bahwa Abraham di benar kan Allah bukan karena sunat nya,tetapi iman nya saja,tentu pendapat itu mengada-ada.Abraham setelah di sunat,ia di benar kan bukan hanya karena iman nya,tetapi juga karena sunat nya.kedua nya tak boleh terpisah.buktinya,jika Abraham dan israel tak sunat,mereka tetap tak di benar kan Allah.bukti nya ialah jika mereka tak sunat,mereka harus lah di lenyap kan di antara bangsa nya.

IMAN MEMBUAT ABRAHAM JADI BAPA ORANG TAK BERSUNAT?

(11) Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya, sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka,(12) dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat.( Roma 4:11-12)

Justru yang benar adalah Iman dan sunat dua hal yang tak terpisah kan.Iman tampa sunat tak di benar kan.dan sunat tampa iman juga tak di benarkan.justru meragukan jika Abraham mau menerima jemaat Paulus jika mereka tak bersunat.orang tak bersunat sangat hina dalam pandangan alkitab,dan juga tentu dalam pandangan Abraham.bahkan mereka yang tak bersunat di sejajarkan dengan barang najis,yang tak boleh masuk yerusalem:

Yesaya 52:1Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorangpun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu.

Perhatikan lagi orang tak bersunat amat hina dalam  pandangan Allah:

(6) Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel,(7) yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.(8) Kamu tidak memelihara barang-barang-Ku yang kudus dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap Aku di dalam tempat kudus-Ku.(9) Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak seorangpun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, boleh masuk dalam tempat kudus-Ku, ya setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel.( Yehezkiel 44:6-9 )

Dari dalil-dalil di atas,saya meragukan Abraham mau sudi menjadi Bapa orang-orang yang tak bersunat,baik hati nya,juga kulit Khatan nya.

SEORANG DI PANGGIL DALAM KEADAAN BERSUNAT,JANGAN MENIADAKAN TANDA-TANDA SUNAT.ORANG YANG DI PANGGIL DALAM KEADAAN TIDAK BERSUNAT,JANGAN MAU SUNAT?

(17) Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat.(18) Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat.(19) Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah.(20) Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan, seperti waktu ia dipanggil Allah.(21) Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa! Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu.( 1 Korintus 7:17-21)

Ajaran Paulus di atas menjadi dalil bahwa orang-orang yahudi yang masuk aliran Paulus,mereka boleh tetap sunat.tetapi kontradiksi dengan perintah tegas lain nya dari Paulus atas seluruh jemaat nya,Paulus mengancam keras jemaat nya yang berani menyunat kan diri mereka:

(2) Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.(3) Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat.(4) Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih karunia.( Galatia 5:2-3 )

Ajaran Paulus yang boleh sunat atau tidak sunat tentu kontradiksi dengan ucapan nya sendiri di atas.ajaran Paulus boleh sunat atau tidak tetap saja sesat.sebab tidak sunat terbukti dalam nalar ilmiyah modern adalah sangat jorok dan sangat tidak sehat.

SUNAT DAN TIDAK SUNAT TIDAK PENTING,YANG PENTING MENTAATI HUKUM-HUKUM ALLAH

1 Korintus 7:19Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah.

Tentu Paulus salah.sunat itu penting buat yahudi,sebab ia justru bentuk mentaati hukum-hukum Allah.sunat penting buat semua nya untuk kesehatan.Paulus tak mempermasalah kan orang-orang yang tak sunat,yang penting mentaati hukum-hukum Allah.tentu perkataan Paulus itu batil.

PAULUS TETAP MEMPERTAHAN KAN AJARAN TAK BERSUNAT WALAU TERJADI PERDEBATAN DI YERUSALEM

(1) Kemudian setelah lewat empat belas tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Tituspun kubawa juga.(2) Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi–dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang–,supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha.(3) Tetapi kendatipun Titus, yang bersama-sama dengan aku, adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya.(4) Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita.(5) Tetapi sesaatpun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu.(6) Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu–bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka–bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku.(7) Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat(8) –karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat.(9) Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes, yang dipandang sebagai sokoguru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat;(10) hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya.( Galatia 2:1-10)

Surat Galatia di atas adalah karangan Paulus,seakan Petrus menyetujui paulus pergi berdakwah kepada orang-orang yang bersunat.bisa jadi Paulus telah berbohong dengan peryataan nya.perhatikan lah surat Paulus,seakan-akan persoalan tak sunat pada jemaat yunani masih merupakan perdebatan panas pada jemaat yerusalem dan yahudi.Paulus berkata:

(3)Tetapi kendatipun Titus, yang bersama-sama dengan aku, adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya.

Dari ayat di atas,sebenar nya ajaran tak bersunat dari paulus,sadar maupun tidak sadar masih merupakan ajaran yang merupakan perdebatan dalam jemaat yerusalem.jika ajaran tak sunat benar-benar firman Tuhan,tentu petrus dan jemaat yerusalem tak akan ragu-ragu menyampaikan juga ajaran tidak bersunat.dalam konsili yerusalem,mungkin untuk menghindari keributan,konsili tak tegas mempermasalah kan ajaran tak bersunat.Jika titus hidup di jaman kita,tentu Titus akan balik menentang Paulus karena ajaran tak sunat sangat tidak sehat dan membahayakan kesehatan.perhatikan perkataan Paulus lagi:

(4) Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita.(5) Tetapi sesaatpun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu.(6) Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu–bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka–bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku.

Perhatikan yang saya bold biru,saudara-saudara palsu dan orang-orang terpandang yang di maksud Paulus bisa Yakobus si adil dan Jemaat nya,bisa juga Petrus dan murid-murid yesus lain nya yang tetap mau mempertahan kan syariat sunat,hingga pada jemaat yang telah di tarik Paulus dari bangsa-bangsa asing.jadi sebenar nya ajaran Paulus itu adalah bidat baru yang membingung kan jemaat yerusalem.

SEBENAR NYA PETRUS MASIH MERAGUKAN PENGAJARAN TAK BERSUNAT PAULUS

(11) Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah.(12) Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat.(13) Dan orang-orang Yahudi yang lainpun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka.(14) Tetapi waktu kulihat, bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua: “Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?”(Galatia 2:11-14)

Dari tulisan Paulus di atas,jelas sekali sebenar nya petrus masih meragukan ajaran Paulus tentang tak menyunat kan kulit khatan.jika ajaran Paulus firman Tuhan,tentu Petrus tak akan ragu untuk menyiarkan secara berani ajaran tak bersunat.petrus sangat takut pada Yakobus si adil,saudara yesus,pimpinan jemaat yerusalem sepeninggal yesus,sebab petrus sangat tahu bahwa Yakobus adil sangat berpegang teguh pada ajaran Taurat dan sunat.Paulus berkata kepada Petrus:

bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?”

Dari tulisan Paulus di atas kita mendapat indikasi bahwa ajaran tak bersunat secara sadar dan tak sadar,sebenar nya sangat di ragukan dalam hati petrus.bahkan Petrus seakan akan mau memaksa jemaat Paulus untuk bersunat.lalu Paulus melakukan skak mat pada petrus yang sedang ragu itu dengan perkataan di atas.jika ajaran Paulus firman TUhan,tentu petrus akan menyiarkan juga tampa ragu.

ORANG-ORANG YANG DALAM KRISTUS YESUS,SUNAT DAN TAK SUNAT TAK PUNYA ARTI,HANYA IMAN YANG BEKERJA OLEH KASIH

Galatia 5:6Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih.

Tentu perkataan Paulus itu salah.sudah kita bantah pada tulisan di atas.bahwa tak hanya cukup dengan Iman dan kasih,sunat juga harus,dan wajib di laksanakan.kesemua nya tak boleh terpisah satu sama lain nya,semua satu kesatuan utuh yang sama mempunyai arti penting.

YAHUDI TETAP MEMAKSA JEMAAT PAULUS UNTUK BERSUNAT

(11) Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri.(12) Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus.(13) Sebab mereka yang menyunatkan dirinyapun, tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki, supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah.(14) Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.( Galatia 6:11-14)

Dari tulisan Paulus di atas jelas sekali,Para Rasul dan jemaat yerusalem,juga pimpinan Jemaat yerusalem,yakobus,masih mempermasalah kan ajaran Paulus tentang tak bersunat.bahakn beberapa mereka tegas memaksa jemaat Paulus untuk melakukan sunat.tetapi Paulus membandel tidak menyunat kan jemaat nya.di suruh hidup sehat,Paulus enggan.

SUNAT ATAU TAK BERSUNAT TAK ADA ARTI NYA,YANG ADA ARTI NYA,MENJADI CIPTAAN BARU

Galatia 6:15Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.

Tentu perkataan itu serupa dengan perkataan Paulus yang sudah-sudah di atas,dan Paulus salah.Sunat tetap menjadi bagian yang tak terpisah kan dengan apapun juga,baik dengan Iman,kasih maupun ciptaan baru.sunat tentu sangat berarti dari segi medis dan kesehatan.bagai mana mungkin Paulus mengatakan sunat itu tak berarti?

DARAH KRISTUS MEMBUAT ORANG-ORANG TAK BERSUNAT DI RIDHAI ALLAH?

(11) Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu–sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya “sunat”, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, —(12) bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia.(13) Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu “jauh”, sudah menjadi “dekat” oleh darah Kristus(14) Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan,(15) sebab dengan mati-Nya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera,(16) dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.(17) Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang “jauh” dan damai sejahtera kepada mereka yang “dekat”,(18) karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu Roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.(19) Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah(20) yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.(21) Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan.(22) Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh.( Ephesus 2:11-22)

Perhatikan,menurut Paulus,yesus di salib kan buat membatal kan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan nya.Paulus hendak mengarah kan termasuk sunat.Yesus sama sekali tak pernah mengatakan itu seumur hidup nya.jika ada,tentu kontradiksi dengan bagian alkitab lain nya.jika darah yesus membuat yesus ridha pada orang tak sunat,berarti yesus tuhan tak maha tahu.ajaran nya tak sunat ternyata tak sehat,penyebab kangker penis dan segala penyakit lain nya karena tak sunat.

PAULUS MENGHUJAT ORANG-ORANG BERSUNAT DAN MENONJOL KAN JEMAAT TAK BERSUNAT NYA

 

(1) Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. (3-1b) Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu.(2) Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu,(3) karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.(4) Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi:(5) disunat pada hari kedelapan, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi,(6) tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat.(7) Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.(8) Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus,(9) dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.(10) Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya,(11) supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.(12) Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena akupun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.(13) Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku,(14) dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.(15) Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu.(16) Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh.( Flipi 3:1-16)

Perhatikan lah,Paulus menghujat jemaat yang bersunat dan memuji-muji jemaat nya yang bersunat.jemaat-jemaat bersunat ia sebut Anjing-anjing,pekerja-pekerja jahat,penyunat-penyunat palsu dan sampah.bisa jadi Paulus menyindir Petrus dan jemaat bersunat,atau Yakobus si adli dan jemaat nya di yerusalem.Paulus pernah menyerang petrus soal sunat ini ketika Ia dan Petrus berada di antiochia(Lihat tulisan di atas ).dari ayat-ayat di atas jelas,ajaran tak bersunat Paulus tak di gubris para Rasul dan jemaat Yerusalem.jika pun mereka tak mengkritik tajam Paulus,mereka di pastikan tak mau timbulkan  huru-hara dengan pengikut Paulus yang telah besar di eropa.

PAULUS MEMBANGGAKAN JEMAAT NYA,KAMI BUKAN SUNAT KULIT KHATAN,TETAPI SUNAT DENGAN KRISTUS DENGAN PENANGGALAN DARI DOSA-DOSA

Kolose 2:11Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa,

Perkataan Paulus ini mengada-ada.jika kita mau menanggal kan dosa-dosa,mengapa pula sunat yang perlu di salah kan?adalah lebih afdal dan baik adalah menyunat kan hati dan juga menyunat kan kulit khatan.jika manusia berdosa,bukan berarti menyalah kan sunat nya.tetapi salah kan lah hati dan perbuatan yang berbuat dosa.lalu segera Tobat kepada Allah.amat lucu jika sunat menjadi kambing hitam Paulus.seharus nya Paulus mengajar kan sunat daging dan sunat hati sekaligus,itu lebih lah sehat dan sempurna.

PAULUS BERKATA:TAK SUNAT LAHIRIYAH KINI TAK DI HUKUM KARENA DARAH YESUS

Kolose 2:13Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita,

Perkataan Paulus di atas omong kosong.bagi Yahudi,sunat adalah syariat kekal.bagai mana mungkin Paulus seenak nya berkata sunat kini tak berlaku karena darah yesus?.dari dalil ini menunjuk kan Paulus benar-benar meremeh kan bahkan melarang keras jemaat nya memotong kulit Khatan mereka.

ORANG TAK BERSUNAT WAJIB DAN BOLEH ADA DALAM JEMAAT PAULUS

Kolose 3:11dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang Barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.

PAULUS MENGHARAM KAN KERAS SUNAT PADA JEMAAT NYA,TETAPI TIBA-TIBA LEMBEK PADA JEMAAT LAIN NYA

Galatia 5:2Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.

Perhatikan perkataan Paulus yang lain:

(7) Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan.(8) Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu.(9) Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini.(10) Salam kepada kamu dari Aristarkhus, temanku sepenjara dan dari Markus, kemenakan Barnabas–tentang dia kamu telah menerima pesan; terimalah dia, apabila dia datang kepadamu–(11) dan dari Yesus, yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk Kerajaan Allah; mereka itu telah menjadi penghibur bagiku.(Kolose 4:7-11)

Apakah ketiga orang itu Yahudi atau orang yunani?surat Galatia di tulis tahun 56 masehi akhir..dan surat Kolose di tulis tahun 58 masehi musim semi.apakah hanya dua tahun saja Paulus melupakan ancaman keras nya kepada orang-orang yang bersunat?

PAULUS MENGHUJAT:ORANG-ORANG YANG BERSUNAT TETAPI HIDUP NYA TIDAK TERTIB

(10) Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran.(11) Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan.(12) Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata: “Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas.”(13) Kesaksian itu benar. Karena itu tegorlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman,(14) dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran.(15) Bagi orang suci semuanya suci; tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatupun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis.(16) Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik.( Titus 1:10-16)

Perkataan Paulus di atas sangat mengada-ada.jika orang-orang yang bersunat hidup nya tidak tertib,bukan berarti menyalah kan sunat nya.tetapi salah kan lah hati dan perbuatan yang tidak tertib itu,bukan menyalahkan sunat nya.apakah Paulus bisa menjamin,dengan mengulup kan semua penis Jemaat dan pengikut nya hingga akhir zaman,membuat hidup mereka menjadi lebih tertib?kita bisa lihat kini pornografi,kejahatan,pembunuhan,kriminalitas,perkosaan dan lain nya terjadi di negara-negara mayoritas kristen juga.masa kini kita pernah mengenal pembantaian etnis Bosnia-Herzogovina oleh kristen serbia.konon jika kedapatan seorang muslim di sunat,tentara Serbia memartil penis orang itu.dan kristen paling kenyang melakukan pembantaian sedari dulu,sejak konsili Nicea hingga kini.kita mengenal pembantaian Bartolomew,pembantaian Andalusia,dan seterus nya.coba baca lengkap nya disini.mereka semua adalah umat Paulus,yang banyak dari mereka kulup,tetapi hidup mereka biadab,lebih jelek dari kata “tak tertib”.

PAULUS BENAR-BENAR MENGHARAMKAN KERAS SUNAT PADA JEMAAT NYA DAN MEWAJIB KAN KULUP,TAK ADA PILIHAN LAIN

(1) Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.(2) Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.(3) Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat.(4) Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih karunia.(5) Sebab oleh Roh, dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan.(6) Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih.( Galatia 5:1-6)

PAULUS MENENTANG JEMAAT YANG BERSUNAT KETIKA MEMAKSA JEMAAT NYA BERSUNAT

(11) Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri.(12) Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus.(13) Sebab mereka yang menyunatkan dirinyapun, tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki, supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah.(14) Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.(15) Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.(16) Dan semua orang, yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah.(17) Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus.(18) Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara! Amin.( Galatia 6:11-18 )

Dari ayat di atas,sebenar nya jemaat Yerusalem dan yahudi menghendaki jemaat paulus di sunat,tetapi Paulus bandel dan menentang hal itu.Paulus mengada-ada dengan menyalah kan ketidak taatan pada hukum Taurat dengan sunat.sebenar nya sunat tak pantas di bawa-bawa jika ada pelanggaran dari pihak yahudi.sunat masalah tersendiri,pelanggaran hukum Taurat ada masalah nya sendiri.

KESIMPULAN

Ajaran Paulus jelas-jelas mengharam kan sunat dan melarang keras sunat pada jemaat pagan nya.tak ada pilihan lain,pokok nya Tidak boleh sunat,titik.Paulus sangat bangga jika jemaat nya tidak sunat,yang penting adalah sunat hati,dan penaggalan dari dosa-dosa.padahal dalam keadaan kulup pun,bisa saja kristen lebih jahat dari Yahudi yang di hujat oleh Paulus.paulus memisah kan sunat hati dengan sunat daging,iman dengan sunat,padahal kesemua hal itu adalah satu padu tak boleh di pisah kan.justru memadukan kedua hal itu adalah kesempurnaan dalam agama.karena Paulus yakin sangat susah memaksa jemaat nya sunat seperti yahudi,maka Paulus membuat-buat ajaran baru yang bukan firman Allah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULUS MELARANG KERAS SUNAT DENGAN ANCAMAN BERAT BAGI YANG BERANI MENYUNAT KAN DIRI MEREKA

Mr p yang tak sunat kulup dan tidak seksi

Mr p yang tak sunat kulup dan tidak seksi

Kristen makin menyadari bahwa TAK MENYUNAT KAN KULIT KHATAN adalah sama sekali tidak benar dari segi apapun.mereka akhir nya menyunat kan diri mereka demi kenikmatan sex,atau kesehatan dan penampilan seksi dari Mr P mereka.mereka berapologi bahwa Paulus sama sekali tak melarang sunat.tetapi kristen boleh memilih mereka bisa menyuant kan diri mereka atau tidak,semua tergantung pilihan hati dan pertimbangan diri sendiri.Entah seorang pria Kristen disunat atau tidak, hal itu tidak menjadi ukuran seberapa saleh org itu di mata Pencipta; namun seorang Kristen pun TIDAK DILARANG untuk melakukannya. ITU PILIHAN PRIBADI, dan tidak ada yg boleh menghakimi apabila ada org Kristen yg disunat.

SAYA KATAKAN:pengikut Paulus itu telah BERDUSTA.sebab Paulus jelas-jelas TAK MEMBERI ALTERNATIF LAIN PADA PENGIKUT NYA untuk bersunat.semua pengikut Paulus harus TIDAK MENYUNAT KAN KULIT KHATAN MEREKA.bahkan siapa yang berani bersunat,Paulus mengancam Kristus tidak akan berguna bagi mereka,mereka akan lepas dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia.berikut pembahasan nya:

 

DALIL PERTAMA

1 Korintus 7:18Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat.

Dari ayat di atas,Paulus jelas-jelas melarang sunat bagi jemaat pagan nya.dan otomatis juga,setiap pengikut paulus,harus lah tidak di sunat.sebab paulus melarang sunat bagi jemaat nya.JANGAN IA MAU BERSUNAT,menunjuk kan larangan Paulus pada jemaat dan pengikut nya untuk bersunat.

DALIL KEDUA

(2) Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.(3) Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat.(4) Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih karunia.( Galatia 5:2-3 )

Dari ayat di atas jelas sekali Paulus melarang dan sangat menentang keras jemaat nya untuk menyunat kan diri mereka.bahkan Paulus mengancam Jemaat nya jika tetap menyunat kan diri nya:

  1. Kristus sama sekali tak berguna bagi diri mu
  2. Jika masih bandel menyunat kan diri,maka wajib melakukan seluruh hukum Taurat(Seakan Paulus berkata:”sanggup kah kamu melakukan itu”??)
  3. Jika mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat,kamu lepas dari kristus dan hidup di luar kasih karunia

Ayat di atas Paulus sangat keras melarang jemaat pagan nya bersunat.bahkan larangan dan ancaman nya sangat keras sekali.dari dalil di atas,MENYUNAT KAN KULIT KHATAN ADALAH SANGAT HARAM dalam ajaran Paulus.

JIKA PUN PAULUS MENGAJAR KAN PILIHAN BOLEH SUNAT ATAU TIDAK SUNAT

Dari dalil-dalil di atas,kristen tak dapat mengelak lagi bahwa MEREKA DI LARANG SUNAT KERAT KULIT KHATAN OLEH PAULUS,bahkan ancaman nya sangat berat sekali jika melakukan itu.jika kita mengikuti logika kristen yang MINDER dengan ajaran Paulus,bahwa kristen boleh memilih antara sunat dan tidak sunat,maka tetap saja ajaran Paulus itu ajaran sesat.tidak sunat itu menurut kemajuan modern adalah sangat tidak sehat dan menimbulkan penyakit berbahaya .maka ajaran itu tetap sesat dan menyesat kan.dan bentuk Mr P nya sangat tidak seksi di mata isteri mereka.sangat lucu bentuk Mr P lelaki yang tidak sunat,seperti cabe rawit,sangat tidak gagah dan tidak jantan.

KRISTEN TAK AKAN MAU MENGIKUTI AJARAN SESAT PAULUS UNTUK TIDAK SUNAT,MEREKA PUN SUNAT KERAT KULIT KHITAN AKHIR NYA

Sebab mereka tahu,tidak sunat itu sangat tidak sehat,tidak sunat itu jorok,tidak sunat itu sangat tidak seksi bentuk kelamin nya,maka mereka pun melakukan sunat.

dikhawatirkan mengganggu fungsi seksual pria. Namun, kekhawatiran ini dibantah dengan riset terbaru yang membuktikan bahwa prosedur ini tak memengaruhi fungsi seksual seorang pria.

KOMPAS.com — Tindakan sunat kerap dikhawatirkan mengganggu fungsi seksual pria. Namun, kekhawatiran ini dibantah dengan riset terbaru yang membuktikan bahwa prosedur ini tak memengaruhi fungsi seksual seorang pria.Ini adalah kesimpulan para ilmuwan Australia yang mengkaji sedikitnya 40 penelitian. Hal ini sekaligus membuktikan prosedur sunat tak berefek negatif pada sensitivitas atau kesenangan berhubungan seksual. Hasil penelitian ini tentu bertentangan dan mempertanyakan kualitas riset yang pernah dilakukan sebelumnya.

Kalaupun sunat menimbulkan efek negatif, menurut riset ini, pengaruhnya sangat sedikit. Menurut pimpinan studi, Professor Brian Morris dari University of Sydney, hasil riset ini membantah seluruh artikel yang pernah ada terkait dampak merugikan sunat.

“Sempat ada kekhawatiran sunat akan mengurangi fungsi dan kesenangan seksual pada pria. Namun riset ini membuktian, sunat tidak berefek buruk pada fungsi, sensitivitas, sensasi, dan kepuasan saat berhubungan seks. Fungsi sunat dari aspek kesehatan juga sudah didokumentasikan dengan baik,” kata Morris.

Manfaat dari aspek kesehatan ini meliputi penurunan risiko tertular atau menulari HIV, dan penularan virus atau bakteri lainnya. Sunat juga menurunkan risiko menderita kanker penis atau kanker prostat. Keuntungan juga diperoleh wanita yang berhubungan seks dengan pria yang sudah disunat. Sunat pria menurunkan risiko wanita menderita kanker mulut rahim dan infeksi lainnya seperti HPV dan klamidia.

Riset ini dilakukan Morris bersama John Krieger di 36 negara dengan responden 40.473 pria. Setengah dari responden disunat, sedangkan lainnya tidak. Tiap riset didasarkan pada tingkatan kualitas, berdasarkan pedoman resmi yang ada. Menurut Morris, hasil terbaik dari riset membuktikan sunat tidak berefek pada sensitivitas penis, sensasi hubungan seksual, dan fungsi ereksi. Sunat juga tidak memengaruhi ejakulasi, lamanya berhubungan, penetrasi, orgasme, hingga kepuasan saat berhubungan. Riset ini sudah dimuat Journal of Sexual Medicine.

Salah satu riset dilakukan di Kenya pada 3 ribu pria yang berpengalaman berhubungan seksual. Para responden kemudian menyelesaikan kuesioner terkait kualitas hubungan seksual dengan interval 6-24 bulan seusai sunat.

Hasilnya, pada satu titik tidak ada perbedaan signifikan terkait kepuasan seksual pada pria yang disunat dan tidak. Namun, pada kuesioner yang dilakukan setelah 24 bulan, sebanyak 99,9 persen pria merasa senang dengan sunat yang dilakukan. Dari hasil tersebut, sebanyak 72 persen responden merasa sensitivitas seksualnya bertambah, sedangkan 19 persen merasa sama saja. Untuk kemudahan mencapai orgasme 63 persen merasa lebih mudah, sedangkan 22 persen merasa sama saja.

Riset lebih besar dilakukan terhadap pria asal Uganda sebanyak 2.250 responden. Awalnya, para pria merasa tidak ada perbedaan pada keinginan dan ereksi seksual. Namun, satu tahun setelah sunat, 99,9 persen pria merasa lebih puas secara seksual.

Kendati begitu, hasil berbeda ditemukan pada pria asal Australia yang disunat untuk alasan kesehatan. Para pria yang disunat cenderung memiliki keinginan lebih sedikit untuk berhubungan seksual. Para ahli berpendapat, sunat untuk alasan kesehatan mungkin bisa saja berhubungan dengan masalah seksual. Meski begitu, riset ini tetap membutuhkan penelitian lanjutan untuk mendukung bukti yang diperoleh.

Sumber :

Ketika tidak sunat terutama terbukti menyebab kan banyak penyakit,banyak para pengikut Paulus diam-diam melakukan sunat.mereka meninggal kan ajaran dan seruan Paulus agar tidak sunat.mereka tidak memperdulikan lagi ancaman Paulus Kristus akan tidak berguna bagi mereka,dan jauh dari kasih karunia.Mereka merasa sunat itu sangat seksi bagi penampilan Mr P mereka di mata pasangan mereka.mereka merasa minder ketika Mr P mereka berbentuk seperti pisang kuncup atau cabe rawit.maka dari itu,para pengikut Paulus secara sadar dan tidak sadar mereka meninggal kan ajaran sesat Paulus walau mereka di ancam keras oleh paulus bahwa kristus tak akan berguna bagi mereka,lepas dari kristus dan hidup tak di bawah kasih karunia.

 

 

 

 

ANSWERING-FF.ORG

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

KRISTOLOG.COM

Kajian Ilmiah Kristologi

Lampu Islam

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

SERANGAN BALIK UNTUK INDONESIA.FAITHFREEDOM.ORG (serbuiff)

Siap membombardir habis gembong IFF dan spesies lainnya yang sejenis

Answering Misionaris

Menjawab Fitnah terhadap Islam

Kerajaan Agama

http://kerajaanagama.wordpress.com/ 2009 - 2011

---PENGINJIL---

KRISTEN ADALAH PENERUS AGAMA PAGAN

Edyprayitno's sang Mualaf

FORUM DIALOG LESEHAN DAN KAJIAN KRISTOLOGI

Kristenisasi - Pemurtadan - Kristologi

A. AHMAD HIZBULLAH MAG's Blog