kiamat semesta

Kini pembahasan saya mengenai nubuat gagal yesus tentang kiamat telah memasuki bagian/part 4.dari bahasan yang lalu telah nyata bahwa yesus memang benar-benar mengatakan bahwa kiamat alam raya akan terjadi di masa para Rasul hidup.dan kedatangan yesus di awan beserta para malaikat kudus terjadi di masa 12 Rasul hidup.jadi nubuat kiamat yesus gagal total.sekarang kita bahas versi lain dari injil matius:

(1) Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-murid-Nya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah.(2) Ia berkata kepada mereka: “Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan.”(3) Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: “Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?”(4) Jawab Yesus kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!(5) Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.(6) Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.(7) Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.(8) Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.(9) Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku,(10) dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.(11) Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.(12) Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.(13) Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.(14) Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.”(15) Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel–para pembaca hendaklah memperhatikannya–16) maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.(17) Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya,(18) dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.(19) Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.(20) Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.(21) Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.(22) Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.(23) Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.(24) Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.(25) Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.(26) Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.(27) Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.(28) Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.”(29) Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.(30) Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.(31) Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.(32) Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat.(33) Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu(34) Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi.(35) Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.(36) Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri.”(Matius 24:1-36)

Mari kita bahas satu persatu bagian ayat-ayat di atas.

YESUS MENUBUAT KAN TAK ADA SATU PUN BATU DI SINI DI BIAR KAN TERLETAK DI ATAS BATU YANG LAIN,SEMUANYA AKAN DI RUNTUH KAN

(1) Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-murid-Nya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah.(2) Ia berkata kepada mereka: “Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan.(Matius 24:1)

Banding kan dengan Markus:

(1) Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang murid-Nya berkata kepada-Nya: “Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu!”(2) Lalu Yesus berkata kepadanya: “Kaulihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan.(Markus 13:1-2)

Ada sedikit perbedaan peryataan yakni:

(2)Ia berkata kepada mereka: “Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan(Matius 24)

(2) Lalu Yesus berkata kepadanya: “Kaulihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan.(Markus 13)

Yang saya bold merah tentu peryataan yang berbeda secara kalimat.sebenar nya yesus mengucap kan yang pertama atau yang kedua?jika markus dan matius saksi mata mengapa ada sedikit perbedaan peryataan?

Yesus berkata bahwa gedung-gedung megah di yerusalem semua akan di runtuh kan.tentu kita sebaik nya menguji nubuat ini,apakah benar semua gedung pra titus menyerbu Yerusalem runtuh semua tak tersisa?

MURID-MURID YESUS BERTANYA MENGENAI BANGUNAN-BANGUNAN BAIT ALLAH YANG AKAN DI RUNTUH KAN

“(3) Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: “Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?”(Matius 24:3)

Para murid bertanya kepada yesus 3 pertanyaan:

1)Bilamanakah itu akan terjadi?yakni bilamana terjadi keruntuhan bait Allah itu?

2)Apakah tanda kedatangan mu?

3)Dan(apa)tanda kesudahan dunia?

AKAN DATANG BANYAK ORANG MEMAKAI NAMA YESUS DAN BERKATA AKULAH MESIAS

(4) Jawab Yesus kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!(5) Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang(Matius 24:4-5)

banding kan dengan Markus dengan sedikit perbedaan kata,perhatikan yang di bold merah:

(5) Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!(6) Akan datang banyak orang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.(Markus 13:5-6)

KAMU AKAN MENDENGAR DERU PERANG DAN KABAR-KABAR TENTANG PERANG

(6) Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.(Matius 24:6)

BANGSA AKAN BANGKIT MELAWAN BANGSA,KERAJAAN MELAWAN KERAJAAN,KELAPARAN DAN GEMPA BUMI DI BERBAGAI TEMPAT,PERMULAAN PENDERITAAN MENJELANG ZAMAN BARU

(7) Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.(8) Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.(Matius 24:7-8)

Banding kan dengan Markus,tampak nya nya ada yang terbolak-balik kronologis peryataan yesus walau maksud nya sama.perhatikan bold merah:

(8) Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.(Markus 13:8)

KAMU AKAN DI SERAH KAN SUPAYA DI SIKSA,DI BUNUH DAN DI BENCI SEMUA BANGSA OLEH KARENA NAMA YESUS,BANYAK ORANG AKAN MURTAD DAN SALING MENYERAH KAN DAN SALING MEMBENCI

(9) Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku,(10) dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci(Matius 24:9-10)

Banding kan dengan markus:

(9) Tetapi kamu ini, hati-hatilah! Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena Aku, sebagai kesaksian bagi mereka.(Markus 13:9)

Peryataan yesus antara matius dan markus di atas mempunyai perbedaan yang lumayan tajam.

1)Pada waktu itu kamu…(mat)vs tetapi kamu ini hati-hatilah…(Mark)

2)kamu akan di serah kan supaya di siksa….(Mat)vs kamu akan di serah kan kepada majelis agama…..(Mark)

3)Kamu akan di bunuh dan akan di benci semua bangsa karena namaku(mat)….vs kamu akan akan di pukul di rumah ibadat dan kamu akan di hadap kan ke muka penguasa2 dan raja-raja karena aku(mark)

4)banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerah kan dan saling membenci(mat)vs ………………………….tidak ada kalimat ini dalam versi markus.

Dari pembahasan di atas maka terjadi ketidak singkronan kalimat yesus antara matius dan markus.jika mereka saksi mata,mengapa ada perbedaan tajam peryataan?.

BANYAK NABI PALSU AKAN MUNCUL DAN MENYESAT KAN BANYAK ORANG,BERTAMBAH KEDURHAKAAN KASIH KEBANYAKAN MANUSIA JADI DINGIN

(11) Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.(12) Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.(13) Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.(Matius 24:11-13)

Banding kan dengan markus:

(11) Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus.(12) Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka.(13) Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat.”(Markus 13:11-13)

2 peryataan di atas tentu mengandung 2 perbedaan tajam peryataan antara matius dan markus.

1)Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang(mat)…..tidak ada dalam markus

2) Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin(Mat)……tidak ada dalam markus

3)Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.(mat)ada dalam markus

4) Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus(Mark)……tidak ada dalam Matius

5) Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka(Mark)……tidak ada dalam matius

Kita melihat antara matius dan markus mengurangi dan menambah-nambah perkataan yang di nisbat kan kepada yesus.bahkan peryataan itu ada yang kontradiksi dan terbalik.

INJIL KERAJAAN IN I AKAN DI BERITAKAN DI SELURUH DUNIA MENJADI KESAKSIAN BAGI SEMUA BANGSA,SESUDAH ITU BARU TIBA KESUDAHAN NYA

(14) Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.(Matius 24:14)

banding kan dengan markus:

(10) Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa(Markus 13:10)

walau makna nya sama….tetapi ada perbedaan kalimat.mana yang benar di antara dua perkataan yesus di atas?mengenai hal ini sudah saya komentari di part 2

Kita bertanya-tanya…injil apakah yang ada di zaman yesus itu?padahal injil-injil belum lagi di tulis?apakah injil yang di zaman yesus itu sama seperti injil-injil yang muncul setelah yesus di angkat ke sorga?juga apakah injil zaman yesus itu sama dengan injil-injil kita sekarang ini?.ayat ini tentu ayat buatan untuk menegaskan ke universalan injil.

Nubuat yesus tentu gagal lagi.injil hingga zaman 12 Rasul mati semua,injil belum lagi mencapai semua bangsa.padahal yesus berkata angkatan 12 Rasul tak berlalu sebelum semua ini terjadi.termasuk penyebaran injil ke seluruh dunia.

PEMBINASA KEJI

(15) Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel–para pembaca hendaklah memperhatikannya–16) maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.(17) Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya,(18) dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.(19) Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.(20) Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.(21) Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.(22) Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.(Matius 24:15-22)

Komentar hal ini sudah saya tulis di part 3.

PADA WAKTU ITU ADA MESIAS DAN NABI-NABI PALSU

(23) Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.(24) Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.(25) Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.(26) Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.(27) Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.(28) Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.(Matius 24:23-28)

Banding kan dengan versi markus:

(21) Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau: Lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.(22) Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan.(23) Hati-hatilah kamu! Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu.(Markus 13:21-23)

Perhatikan:

1) Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya(Mat) vs Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau: Lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya(Mark)=akur

2)Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga(Mat) vs Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga(Mark)-akur

3) Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu(mat) vs Hati-hatilah kamu! Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu.(Mark)=sedikit perbedaan

4)(26) Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.(27) Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.(28) Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun(Mat) vs ……….tidak ada perincian ini dalam injil Markus

Ini menunjuk kan matius menambah-nambah cerita.bagai mana mungkin Markus melewat kan perincian penting ini dari perkataan yesus?

SESUDAH SIKSAAN PADA MASA ITU TERJADILAH KIAMAT ALAM SEMESTA

 (29) Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.(30) Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.(31) Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.(Matius 24:29-31)

Yang saya bold merah jelas,maksud segera sesudah siksaan pada masa itu….tak lain dan tak bukan adalah semua yang di ceritakan yesus di belakang tadi,yakni:

1)Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang

2)Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat

3)Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku

4) dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci

5)Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang

6)Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin

7)pembantaian yerusalem(Matius 24:6-22)

Jika kristen mau jujur,maksud dari SEGERA SESUDAH SIKSAAN PADA MASA ITU adalah segala yang di ceritakan yesus di belakang.terutama pengepungan dan pembantaian yerusalem oleh Romawi pada zaman sebagian murid/Rasul yesus masih hidup.maka kiamat alam semesta menurut yesus adalah terjadi segera setelah pengepungan dan pembantaian yerusalem di zaman para murid masih hidup.dan nubuat yesus itu gagal total.

JIKA KAMU(HAI MURID2 KU)MELIHAT HAL-HAL ITU TERJADI,WAKTU NYA SUDAH DEKAT DI AMBANG PINTU

(32) Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat.(33) Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu(Matius 24:32-33)

Pada ayat ini makin jelas bahwa yesus memaksud kan kiamat terjadi setelah pengepungan dan penghancuran/pembantaian yerusalem.

jika kamu lihat hal-hal itu

maksud nya jika kamu hai para murid telah melihat hal-hal yang di ceritakan yesus di atas,utama nya pengepungan dan penghancuran yerusalem,maka kiamat alam raya sudah dekat dan sudah di ambang pintu.dan  yesus berkata,pada masa itu,sesudah siksaan itu maka terjadilah kiamat alam semesta.dan ternyata hal itu meleset

YESUS BERKATA:ANGKATAN GENERASI PARA RASUL TIDAK AKAN BERLALU SEBELUM SEMUA YANG DI CERITAKAN YESUS DI ATAS TERJADI

(34) Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi.(Matius 24:34)

Angkatan 12 Rasul tidak akan berlalu sebelum semua nya itu(yang di ceritakan yesus di atas terjadi).jadi semua yang di ceritakan yesus di atas terjadi nya di masa generasi 12 Rasul masih hidup.yakni peristiwa-peristiwa seperti yang di katakan yesus:

1)banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang

2)Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang

3)Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat

4)Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku

5) dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci

6)Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang

7)Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin

8)pembantaian yerusalem(Matius 24:6-22)

9)Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan

10)Kiamat alam semesta(Matius 24:4-31)

Semua itu akan terjadi sebelum angkatan generasi para Rasul berlalu.namun nubuat yesus gagal.pembantaian yerusalem memang terjadi,tetapi tak ada kiamat alam semesta masa generasi para murid

YESUS MENEGAS KAN LANGIT DAN BUMI AKAN BERLALU,TAPI TENTANG HARI ITU ATAU SAAT ITU HANYA BAPA YANG TAHU

(35) Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.(36) Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri.”(Matius 24:35-36)

Perihal komentar ayat di atas sudah saya rinci di part 2.silahkan di rujuk.

Pada akhir nya kita menemukan bahwa Yesus telah menubuat kan kiamat alam semesta masa sebagian para murid masih hidup.tetapi nubuat itu gagal.hingga Rasul terakhir wafat,tidak ada kiamat alam semesta.malah menurut peter de Rosa,yang muncul adalah gereja yang membumi.