Posts tagged ‘666’

ERROR KITAB WAHYU:BINTANG-BINTANG JATUH KE BUMI TIDAK MENGHANCUR KAN BUMI

Mari kita kaji lagi Error dalam kitab wahyu lain nya,yang merupakan kesalahan kitab wahyu,yang membuktikan pengarang kitab ini adalah hanya manusia biasa yang tak di bimbing wahyu.andai kata ia menulis sari-sari wahyu ia hanya menulis ulang pengajaran Isa alaihis salam dari banyak kabar yang beredar.dan selanjut nya karangan-karangan yang bukan wahyu Allah di masuk kan seumpama salib,yesus menebus dosa,yesus pengadil manusia di hari akhir dll….namun dalam mengarang cerita memasuk kan juga cerita2  dongeng

Dalam kitab wahyu Bumi di hujami bintang-bintang dalam 4 babak:

BABAK PERTAMA

12. Maka aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.

13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang.

14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya.

15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung.

16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu: “Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia, yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu.”

17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan?(Wahyu 6)

 

BABAK KEDUA

10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.

11. Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.(wahyu 8)

BABAK KETIGA

1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut.

2. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu.

3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi.

4. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya.

5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia.

6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka.

7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia,

8. dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa,

9. dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan.

10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia, lima bulan lamanya.

11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.

12. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi.(wahyu 9)

BABAK KE EMPAT

1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.

2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan.

3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.

4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.

5. Maka ia melahirkan seorang Anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi; tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhta-Nya.

6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya,

8. tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga.

9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata: “Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.

11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.

12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut! karena Iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat.”

13. Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan Anak laki-laki itu.

14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu.

16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya.

17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.(Wahyu 12)

Aapa error dalam ayat-ayat di atas?

BINTANG-BINTANG JATUH KE BUMI TETAPI BUMI TIDAK HANCUR JADI ABU

Seharus nya jatuh nya bintang pertama ke bumi yang gugur nya seperti buah ara mentah sudah menghancur kan bumi menjadi abu tampa sisa.satu bintang saja(tak perlu bintang sejumlah satu pohon ara)sudah mampu menghancur kan bumi menjadi abu….dan bintang itu panas nya bersifat matahari maka dari jarak ketika mendekati bumi sejarak bumi dan Mars maka panas nya bintang raksasa itu harus nya sudah mampu memusnah kan semua kehidupan di bumi….bahkan jarak di luar atsmonfer bumi seharus nya juga telah memusnah kan semua kehgidupan di bumi tampa sisa

Tetapi di gambar kan setelah jatuh nya bintang seperti pohon ara mentah,bumi masih utuh dan ada kehidupan manusia di bumi.begitu juga jatuh nya bintang-bintang lain nya bumi dan manusia masih hidup…suatu kesalahan kitab wahyu yang sangat fatal Error.

PENGARANG KITAB WAHYU MENYANGKA UKURAN BINTANG LEBIH KECIL DARI BUMI

Terbukti hingga 4 babak besar bintang membentur bumi…bumi di gambar kan pengarang masih utuh dan manusia masih hidup di atas bumi.

10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.

11. Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.(wahyu 8)

Bintang yang besar nya raksasa di banding bumi di gambar kan hanya mencidrai serba sepertiga dari bumi.ini menunjuk kan bintang itu di sangka pengarang hanya sebesar meteor saja.semua itu wajar karean keterbatasan pengarang abad ke 1 masehi akan ilmu perbintangan saat itu.

MILYARAN BINTANG JATUH KE BUMI DAN BUMI MASIH BAIK-BAIK SAJA

3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.

4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.(Wahyu 12)

Jumlah bintang-bintang di langit bisa milyaran hingga trilyunan…..jadi ekor naga menyeret 1/3 bintang-bintang di langit,maka jika bintang di langit trilyunan,maka sepertiga nya bisa milyaran…..dan milyaran bintang itu di seret ekor naga lalu di hujam kan ke bumi…tak amazing nya pada ayat selanjut nya bumi dan manusia masih hidup dan baik-baik saja 😳

Kristen pasti MENTOK ngeles bahwa ekor naga menyeret sepertiga bintang itu perumpamaan…jika ia perumpamaan maka apa tafsir yang benar ekor naga menyeret sepertiga bintang-bintang di langit lalu melempar kan nya ke atas bumi?…dari ayat di atas pengarang kitab wahyu jelas-jelas memaksud kan bintang yang di maksud yang memang bintang di langit…..terbukti ada kalimat:MELEMPAR KAN NYA

Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi

Sesuatu yang di lempar itu adalah suatu benda….jadi pengarang kitab wahyu memang memaksud kan memang bintang-bintang itu memang benar-benar bintang-bintang di langit

NAGA YANG BESAR NYA MELEBIHI UKURAN MILYARAN BINTANG DI GAMBAR KAN LEBIH KECIL DARI BUMI

Lho kok bisa begitu?dari mana penulis mendapat kesimpulan seperti itu?ya dari kitab wahyu juga

Simak:

4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.(Wahyu 12)

EKOR NAGA SAJA mampu menyeret 1/3 bintang-bintang di langit…ekor nya saja mampu menyeret milyaran bintang di langit  maka besar ekor naga melebihi besar nya ukuran milyaran bintang bintang di langit…..itu baru ekor nya saja

Bagai mana besar badan dan kepala naga itu?besar nya tentu bisa sebesar ukuran gabungan trilyunan bintang di langit..karena ekor nya saja bisa mampu menyeret milyaran bintang di langit.tapi pengarang kitab wahyu meneruskan dongeng nya bahwa naga raksasa melebihi besar nya ukuran trilyunan bintang di langit tiba-tiba lebih kecil dari bumi.

9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.(Wahyu 12)

13. Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan Anak laki-laki itu.

14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu.

16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya.

17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.(Wahyu 12)

Nama nya cerita dongeng pasti cerita nya tak masuk akal…maka itulah dongeng.

APOLOGI KRISTEN:BINTANG YANG JATUH KE BUMI SUDAH HANCUR  DENGAN ATSMONFER

Terbukti bintang-bintang itu menyebar menimpa 1/3 sungai dan mata air dunia

10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.

11. Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.(wahyu 8)

JAWAB:

Ukuran bintang di banding bumi adalah sangat raksasa……satu bintang saja mendekati luar atsmonfer panas nya akan memusnah kan semau yang hidup di bumi.satu bintang GIGA raksasa saja jika pun hancur oleh atsmonfer maka ada jutaan dan milyaran keping bebatuan besar dan kecil menghujami bumi sebesar ukuran giga raksasa bintang itu…maka milyaran bebatuan itu akan memusnah kan seluruh manusia dan kehidupan…..tetapi di gambar kan kotab wahyu hanya sepertiga

Perhatikan perbandingan bumi dan matahari dulu:

Lalu banding kan matahari dengan matahari dengan bintang ARCTURUS , POLLUX DAN SIRIUS ….maka matahari sangat kecil tak ada apa-apa nya:

Matahari hanya terlihat kecil dan itulah kenyataannya, dengan demikian apa yang terjadi dengan bumi, planet kita tercinta ini. bumi sangatlah kecil dibanding bintang-bintang tersebut ,
sungguh menakjubkan dan jujur saya merinding membanyangkan perbandingan itu, padahal ditata surya kita ada jutaan planet dan bintang yang bertebaran  .
Mungkin dengan bintang arcturus sudah usai perbandingan besaran bumi terhadap matahari, namun ternyata tidak demikian , ada yang lebih besar lagi selain bintang arcturus 
Bagaimana dengan gambar diatas , arcturus sangat besar ukurannya , namun ternyata ada yang lebih besar lagi yaitu BETELGEUSE kemudian terbesar lagi adalah bintang  ANTARES .
Matahari terlihat sangat kecil , bagai mana dengan bumi kita(SOURCES )
Maka apologi kristen bintang jatuh tak hancur kan bumi karean bumi di lindungi atsmonfer……tetap saja jika bintang itu hancur oleh atsmonfer,maka bumi dan atsmonfer nya tak akan mampu sekaligus menampung ukuran bintang yang GIGA raksasa….pecahan bintang nya pun akan mencapai milyaran dan trilyunan bebatuan yang akan menutup dan menghancur kan semua bumi,tidak hanya sepertiga sungai dan mata air saja…..ibarat kapur barus sebesar gedung di gerus di hadapan sebutir debu,maka jika bulatan kapur barus itu tergerus habis maka debu itu akan terbenam butiran gerusan kapur barus hingga tertutup menggunung….begitu juga bumi dan atsmonfer nya tak akan muat dan mampu menanggung satu bintang pun…apalagi puluhan hingga milyaran bintang.
Maka apologia kristen lemah….dan kesalahan ayat2 di atas tak dapat di obati apologia sihir sekalipun.

BUMI DI HUJAMI BINTANG-BINTANG DALAM 4 BABAK TIDAK HANCUR,LENYAP NYA BUMI JUSTRU SEPERTI SULAP

Logika dan cerita error kitab wahyu…..bumi 4 babak di hujami bintang-bintang tak hancur dan musnah jadi abu…malah bumi lenyap dengan cara seperti sulap saja….BLEPPP….hilang

11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.

12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.

14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: lautan api.

15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.(Wahyu 20)

1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.

2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.(Wahyu 21)

Jadi logika cerita kitab wahyu ialah bumi tidak hancur oleh hujaman bintang-bintang dan hanya lenyap dengan cara seperti sulap.begitulah jika cerita sudah di karang pendongeng maka cerita itu menyenangkan saja bagi anak-anak sebelum tidur.

ERROR KITAB WAHYU:SEMUA AIR DI BUMI MENJADI DARAH TETAPI UMMAT MANUSIA MASIH TETAP HIDUP LAMA

 

 

Pada tulisan lalu telah kita ulas sekilas pandang Error yang ada dalam kitab wahyu.sekarang kita ulas lagi apa error dalam kitab wahyu lain nya?setelah membaca ini,pasti nya kristen radikal hingga garis lunak akan BERUSAHA SEKUAT TENAGA menyangkal cerita ini kronologis.padahal mereka selama ini amat mmbanggakan Alkitab mereka kronologis,tak seperti quran.

owh begitu ya? :mrgreen:

Jika anda membanggakan alkitab kitab kronologis….maka jangan menjilat ludah sendiri ya setelah membaca ulasan saya ini?…di mana ini cerita kronologis dalam alkitab:

Dan pasti mereka setelah melihat tulisan ini akan mengeles kalo ini bukan kronologis dan ini cuma perumpamaan

Dalam kitab wahyu tertulis bahwa  pada akhir zaman nanti banyak peristiwa terjadi.salah satu peristiwa itu adalah semua air di bumi menjadi darah.

1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi.”

2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya.

3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.

4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: “Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini.

6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!”

7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata: “Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu.”(wahyu 16)

Jadi setelah penumpahan cawan yang kedua dan ketiga semua sumber air di muka bumi menjadi darah semua:

  1. Air laut menjadi darah semua…..di buktikan dengan kalimat semua yang bernyawa yang hidup di dalam laut mati semua
  2. semua air sungai menjadi darah
  3. semua mata air menjadi darah

Maka seluruh muka bumi semua sumber AIR MINUM buat manusia menjadi darah.dalam ayat di atas jelas bencana air menjadi darah adalah bencana global yang di tunjuk kan dengan bold merah,perhatikan :

3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.

4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

Jadi semua sumber air di bumi menjadi darah.baik di seluruh laut,semua sungai-sungai dan semua mata-mata air.maka jika demikian terjadi bencana kehausan global hingga jutaan kematian karena kehausan.tetapi error nya dalam cerita selanjut nya semua manusia masih hidup normal.setelah semua air di bumi menjadi darah tak ada cerita dalam kitab wahyu terjadi bencana jutaan manusia mati karena kehausan.ini menunjuk kan pengarang cerita kurang cermat dan pintar mengarang dongeng nya.

setelah semua sumber air manusia menjadi darah di bumi,apa yang terjadi pada manusia di bumi menurut kitab wahyu?

APAKAH YANG DI HUKUM MINUM AIR DARAH CUMA PENUMPAH DARAH ORANG-ORANG KUDUS DAN PARA NABI?

5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: “Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini.

6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!”(Wahyu 16)

Maka Error dalam kitab wahyu terjadi lagi…..di akhir zaman apakah para nabi masih hidup hingga terbunuh?hingga yang membunuh harus meminum air darah?….para penafsir kitab wahyu dengan bangga hati berkata para pembunuh orang-orang kudus itu adalah antikristus(termasuk orang islam)..maka mereka minum air darah.padahal mayoritas terbesar umat islam tak membunuh orang2 kudus dan kristen, cuma setitik debu umat islam membunuh kristen seperti ISIS,Boko haram dll,muslim lain nya……. yang memahami islam tak pernah mau membunuh orang-orang tak bersalah.maka apakah orang-orang yang tak membunuh para orang kudus dan para nabi di luar kristen juga minum air darah?

Tetapi error nya ialah yang di hukum cuma pembunuh orang kudus dan para nabi,seluruh dunia menanggung akibat nya dengan air semua menjadi darah.seharus nya kalau sudah begitu kristen dan anti kristus semua mati kehausan.dalam ayat di atas jelas bencana air menjadi darah adalah bencana global.

APAKAH BENCANA AIR DARAH INI GLOBAL DAN DAHSYAT?

Ya jelas dalam ayat di atas bencana itu global dan dahsyat.dalam ayat di atas tak ada indikasi hanya seperauh laut,atau sedikit laut yang menjadi darah,semua laut menjadi darah yang di tunjuk kan segala yang hidup bernyawa di dalam laut mati semua

matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.

dan semua sungai-sungai dan mata-mata air di bumi menjadi darah semua:

sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

Jika bencana itu cuma menimpa tak semua laut maka kalimat ayat nya sbb:

8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah,

9. dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal.(Wahyu 8)

Ternyata sebelum semua laut menjadi darah di wahyu 16,ternyata 1/3 laut telah menjadi darah di wahyu 8 :mrgreen:

Dan bencana ini bukan hanya berbentuk cocologi bahwa ada di bagian tertentu dunia air tiba-tiba menjadi seperti darah.tetapi kitab wahyu menekan kan bahwa bencana semua air di bumi menjadi darah sangat dahsyat,yakni:

  1. Semua lautan di bumi menjadi darah
  2. semua sungai di bumi menjadi darah
  3. semua mata air di bumi menjadi darah
  4. Semau mahluk bernyawa di dalam lautan mati semua

Jadi bencana nya global meliputi seluruh bumi dengan penekanan semua mahluk benyawa di laut mati dan semua sungai dan mata air di bumi menjadi darah.tak hanya beruopa cocologi kristen bahwa di bagian bumi tertentu air jadi(tiba2 seperti)darah.

SETELAH SEMUA AIR DI BUMI MENJADI DARAH,MANUSIA MASIH HIDUP DI BUMI

cawan kedua dan ketiga di tumpah kan malaikat menyebab kan bencana global semua air di bumi menjadi darah

Lalu malaikat menumpah kan cawan ke empat:

8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.

9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.(Wahyu 16)

Setelah semua sumber air manusia menjadi darah,siksaan di tambah dengan jilatan lidah matahari ke bumi hingga mungkin jutaan manusia gosong karena nya.sudah kehausan gosong pula :mrgreen:

Error nya setelah semua air di bumi menjadi darah manusia masih tampak hidup tak mati kehausan malah mesti di timpa jilatan api matahari agar mati…..lalu setelah peristiwa jilatan api ini manusia tampak masih hidup tak mau bertobat

Jadi setelah semua air bumi menjadi darah dan jilatan api matahari manusia masih hidup di kota-kota mereka dengan tidak mau bertobat.

Bagaimana masih hidup di kota-kota mereka?sedang kan semau air di bumi telah jadi darah?PDAM indonesia bingung mau ambil air di mana semua telah menjadi darah.Perusahaan Aqua.vit,Ades dll(kalau belum bangkrut di akhir zaman)bingung mencari sumber air untuk pabrik mereka karena semua mata air telah menjadi darah.

MANUSIA MASIH BISA BERPERANG PADAHAL SEMUA AIR DI BUMI TELAH MENJADI DARAH

12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.

13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.

14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.

15. “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemalu

annya.”

16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.(wahyu 16)

Semua air di bumi telah menjadi darah,tetapi manusia masih sanggup berperang tampa bekal air.para raja-raja bersama pasukan nya masih hidup di bumi.

supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.

pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar,

Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.

Hebat…..perbekalan militer saat perang besar itu selain makanan juga air yang telah menjadi darah.apakah saat perang besar itu tak butuh makan dan minum?

SETELAH HAMARGEDON MANUSIA MASIH HIDUP DI KOTA-KOTA MEREKA

17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya: “Sudah terlaksana.”

18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.

19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.

20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung.

21. Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.(Wahyu 16)

Setelah semua air di bumi menjadi darah,dan perang Hamargedon dengan logistik air minum darah manusia masih hidup di kota-kota mereka.mereka hidup semua dengan air darah.mungkin pabrik limun,sirup,pabrik aqua,dll bangkrut semua sebab tak ada lagi bahan baku air buat produk mereka.

lalu manusia di beri gempa bumi dahsyat ,kota-kota runtuh dan dahsyat nya lagi:

20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung(wahyu 16)

DAN SETELAH SEMUA AIR DI BUMI MENJADI DARAH,SEMUA PULAU HILANG LENYAP DAN SEMUA GUNUNG-GUNUNG TAK DI TEMUKAN LAGI MANUSIA MASIH HIDUP DAN ADA?WHAT?

Dari mana mereka bisa hidup dengan air minum darah dan tak punya tanah tempat berpijak?..apakah yang hilang lenyap pulau jawa.sumatra,kalimantan,ambon,dll?

Setelah peristiwa ini manusa masih  saja hidup antara lain Binatang dan para Raja di bumi melakukan perepangan melawan penunggang kuda:

19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Penunggang kuda itu dan tentara-Nya.(wahyu 19)

Dan orang-orang kristen hidup dan memerintah bersama Yesus 1000 tahun di bumi dengan sumber air telah menjadi darah

dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.(Wahyu 20)

Bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi masih hidup padahal semua air di bumi telah menjadi darah

7. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya,

8. dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.

9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka,

10. dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.(Wahyu 20)

Pada saat itu masih hidup bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi dan orang-orang kudus padahal air di bumi telah menjadi darah….kalau binatang itu mungkin tak perlu minum karena mahluk jadi-jadian.

setelah semua peristiwa itu tiba-tiba BUMI DAN LANGIT LENYAP….BLEPPPPP

Entah lenyap nya karean apa tapi lenyap begitu saja hilang seperti benda hilang di tangan pesulap.atau seperti orang tiba-tiba menghilang dalam film-film dan sinetron-sinetron orang sakti dan kerajaan.seperti Aki maung hilang dari pandangan cucu Prabu siliwangi dalam sinetron pangeran.

11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.(Wahyu 20)

1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.

2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.(Wahyu 21)

Bumi sudah di hujami bintang berkali-kali,gempa bumi,dll tak hancur-hancur lalu lenyap nya hanya hilang Blepppp seperti dalam sulap-sulap.

Melihat ulasan saya di atas jelas kitab wahyu hanya karangan cerita manusia yang bisa salah dalam merangkai dongengan cerita nya.jika kristen menolak cerita di atas kronologis maka mereka menjilat ludah mereka sendiri karena selama ini mereka mengatakan cerita alkitab kronologis dan beda quran cerita nya tak kronologis acak-acakan.

Jika kristen tetap tak malu(menjilat ludah sendiri) bilang cerita itu bukan kronologis maka kristen punya PR baru untuk menyusun Jigzaw Puzzle mana kronologis yang benar dalam kitab wahyu agar  tak terkesan manusia masih bisa hidup setelah semua air di bumi menjadi darah.

Kitab wahyu ini sebenar nya masih menyimpan ajaran-ajaran yang benar dari Nabi Isa alaihis Salam.seumpama pengajaran tentang akhir zaman,sangkakala,pengadilan manusia sesuai amal nya dll.dan dalam kitab wahyu sebenar nya yang memerangi orang-orang kudus adalah Dajjal.Nabi isa pun menceritakan perihal Dajjal ini.

Dari Anas radhiAllahu `anhu berkata bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

“Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan kepada umatnya terhadap si buta sebelah yang sangat pendusta.  Ingatlah bahawasanya Dajjal itu buta sebelah, dan sesungguhnya Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Agung itu tidaklah buta sebelah.  Dan di antara dua mata Dajjal itu ada tulisan, ك ف ر”

(HR al-Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu berkata, bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

“Sukakah aku jelaskan kepada kamu tentang Dajjal yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi kepada umatnya.  Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah dan sesungguhnya ia akan muncul dengan membawa semacam Syurga dan Neraka.  Sesuatu yang dikatakan Syurga oleh Dajjal itu sebenarnya adalah Neraka.”

(HR al-Bukhari dan Muslim)

Dan kitab wahyu adalah karangan manusia yang berusaha menduduk kan yesus/Isa sebagai Pengadil manusia di akhir zaman,sebagai penebus dosa manusia dengan salib.zeperti hal nya injil-injil kanonik di karang untuk menduduk kan yesus sebagai penebus dosa manusia dengan salib,pengadil manusia di akhir zaman dst.padahal  tak ada penebusan dosa dan yang mengadili manusia di hari Kiamat hanya Allah saja.

Jadi ajaran Nabi isa di seleweng kan demikian jauh sepeninggal Isa….sepeninggal Isa banyak di tulis cerita-cerita yang di klaim dari Isa/yesus…di antara nya Injil Markus,matius,lukas dan yohanes.lalu pengajaran nabi Isa yang benar di seleweng kan…..Nabi Isa mengajar kan dosa hanya bertobat pada Allah,lalu di seleweng kan dosa di tebus dengan salib….nabi Isa mengajar kan Tuhan Esa,mereka seleweng kan Isa juga tuhan.nabi Isa mengajar kan pengadilan hari kiamat yang berhak mengadili cuma Allah,pengarang Injil dan kitab wahyu menyeleweng kan nya menaik kan status yesus juga sebagai pengadil manusia di akhir zaman.bahkan untuk mengarahkan nubuat nabi terakhir SERUPA MUSA,pengarang injil matius tak segan-segan mengarang sejarah palsu tentang pembantaian bayi oleh herodes(memberi kesan yesus pun serupa musa dalam pelarian dari pembunuhan) dan tak segan pula menambah kan KUDUS di depan kata ROH agar menutup Nabi yang di nubuat kan Musa ada setelah yesus.

Dan telah anda lihat….nama nya karangan manusia tampa bimbingan wahyu apalagi untuk menaik kan status nabi Isa menjadi luar hak nya,maka karangan itu penuh kesalahan dan ke khilafan.maka kitab wahyu seumpama injil-injil kanonik seperti SEEORANG KOKI meramu masakan nya.dalam bahan-bahan nya mereka mengambil dari Gula(ajaran asli Isa/yesus)arak(karangan sendiri) hingga tercampur antara Aajran asli Nabi Isa dengan karangan pribadi penulis.

Dr. B. J. Boland dalam bukunya “Het Johannes Evangelie”, p. 9, berkata sebagai berikut:

“Zijn ons de waarheden van het Evangelie van Jesus Christus in haar corspron-kelij-ken onvervalschen, zul veren vorm over-geleverd of zijn de door het intermediair van den Griek schen Geest, van de Griek sche reid, het laat stea an te nemen…dat de letter der Nieuw-Testament-ische boeken in de eerste eeuwen anzer jaar-telling gewichtig wijzungen moet hebben ondergaan.”

(Apakah kebenaran-kebenaran dari Injil Jesus Kristus diserahkan kepada kita dalam bentuk murninya, asli dan tidak dipalsukan, ataukah telah dirubah melalui alam fikiran kebudayaan Gerika? Umumnya yang terakhirlah yang diterima oleh orang jaman kini… bahwa tulisan-tulisan Kitab Perjanjian Baru pada dua abad pertama perhitungan tahun kita, pasti telah mengalami perubahan besar.)

 

 

 

ANSWERING-FF.ORG

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

KRISTOLOG.COM

Kajian Ilmiah Kristologi

Lampu Islam

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

SERANGAN BALIK UNTUK INDONESIA.FAITHFREEDOM.ORG (serbuiff)

Siap membombardir habis gembong IFF dan spesies lainnya yang sejenis

Answering Misionaris

Menjawab Fitnah terhadap Islam

Kerajaan Agama

http://kerajaanagama.wordpress.com/ 2009 - 2011

---PENGINJIL---

KRISTEN ADALAH PENERUS AGAMA PAGAN

Edyprayitno's sang Mualaf

FORUM DIALOG LESEHAN DAN KAJIAN KRISTOLOGI

Kristenisasi - Pemurtadan - Kristologi

A. AHMAD HIZBULLAH MAG's Blog