Slaves

Pada tulisan terdahulu,saya membahas perbudakan dalam Alkitab,dari kitab Yosua hingga 2 Tawarikh.pada tulisan kali ini saya menyambung pembahasan perbudakan dalam Alkitab perjanjian lama dari kitab Ezra sebagai lanjutan nya.mari kita lanjut kan pembahasan nya di bawah ini:

PADA MASA EZRA ATAU SESUDAH NYA,ADA BUDAK-BUDAK DI BAIT ALLAH

(43) Inilah para budak di bait Allah: bani Ziha, bani Hasufa, bani Tabaot;(44) bani Keros, bani Siaha, bani Padon;(45) bani Lebana, bani Hagaba, bani Akub;(46) bani Hagab, bani Samlai, bani Hanan;(47) bani Gidel, bani Gahar, bani Reaya;(48) bani Rezin, bani Nekoda, bani Gazam;(49) bani Uza, bani Paseah, bani Besai;(50) bani Asna, bani Meunim, bani Nefusim;(51) bani Bakbuk, bani Hakufa, bani Harhur;(52) bani Bazlut, bani Mehida, bani Harsa(53) bani Barkos, bani Sisera, bani Temah;(54) bani Neziah, bani Hatifa.( Ezra 2:43-54)

Ezra 2:58Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan puluh dua orang.

BUDAK-BUDAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MASA EZRA ATAU SESUDAH NYA BERJUMLAH 7337 ORANG

Ezra 2:65selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang. Pada mereka ada dua ratus penyanyi laki-laki dan perempuan.

ini menunjuk kan,pasca keruntuhan dua kerajaan(Yehuda dan Israel),perbudakan masih lah berlangsung pada masyarakat yahudi.ini menunjuk kan bahwa,tidak ada ajaran membebas kan budak secara total dan sempurna dalam Alkitab.malah,dalam Taurat distorsi,bangsa selain israel harus di perbudak seumur hidup dan jika dalam peperangan menjadi budak rodi.

BUDAK PADA ZAMAN NEHEMIA

Nehemia 7:60Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan puluh dua orang.

Ayat di atas menunjuk kan bahwa pada zaman Nehemia,perbudakan tetap masih eksis pada masyarakat Israel.ini menunjuk kan perbudakan di izin kan Alkitab,dan tak pernah di hapus kan total.

Nehemia 11:21Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Ziha dan Gispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu.

AYUB MEMPUNYAI BUDAK-BUDAK DALAM JUMLAH YANG SANGAT BESAR

(1) Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.(2) Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan.(3) Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.( Ayub 1:1-3)

Dari ayat di atas,zaman Ayub lagi-lagi perbudakan manusia tetap ada,bahkan Ayub adalah seorang saleh,jujur,takut pada Allah dan menjauhi segala kejahatan,mempunyai budak-budak dalam jumlah sangat besar.lagi-lagi ini menunjuk kan bahwa perbudakan tak pernah di hapus Alkitab,tak pernah di larang,dan bukan berdosa dalam Alkitab.

DALAM ALKITAB,MEMPERBUDAK MANUSIA DALAM JUMLAH YANG SANGAT BESAR BUKAN LAH SUATU KEJAHATAN

Perhatikan baik-baik ayat yang saya bold merah:

(1) Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.(2) Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan.(3) Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.( Ayub 1:1-3)

Perhatikan,Alkitab mengatakan bahwa AYUB ADALAH ORANG YANG MENJAUHI KEJAHATAN.pada saat yang sama ia memiliki budak dalam jumlah yang sangat besar.jika Ayub melakukan kejahatan dengan memiliki budak yang sangat besar,maka ayat di atas tak akan memuji Ayub sebagai orang yang menjauhi kejahatan.dari ayat di atas jelas,memperbudak manusia dalam jumlah besar bukan merupakan kejahatan dalam Alkitab.

Keluhan Ayub ketika sakit,ia berbicara tentang budak perempuan nya:

(15) Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal, aku dipandang mereka orang asing.(16) Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut; aku harus membujuknya dengan kata-kata manis.(17) Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada isteriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku.(Ayub 19:15-17)

BUDAK ITU MENJADI BUDAK UNTUK MENCARI TEMPAT BERNAUNG

Ayub 7:2Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya,

ALLAH MENANYAKAN PERKARA MENGABAIKAN HAK BUDAK

Ayub berkata:

(13) Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka beperkara dengan aku,(14) apakah dayaku, kalau Allah bangkit berdiri; kalau Ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepada-Nya?(Ayub 31:13-14)

YUSUF DI JUAL MENJADI BUDAK

Mazmur 105:17diutus-Nyalah seorang mendahului mereka: Yusuf, yang dijual menjadi budak.

ORANG BODOH AKAN MENJADI BUDAK ORANG BIJAK?

Amsal 11:29Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin; orang bodoh akan menjadi budak orang bijak.

Bodoh ap-a yang di maksud dalam Amsal solomo itu?ayat di atas tak bisa di terima oleh nalar modern.orang-orang bodoh memang hanya menjadi tukang sapu,tukang gali tanah,dan lain nya….tetapi tak pantas di sebut budak orang-orang bijak(pintar?).atau seorang ahli hikmat(bijak)tak pantas mengatakan budak orang-orang bodoh.

BUDAK BERAKAL BUDI AKAN BERKUASA ATAS ANAK YANG MEMBUAT MALU?

Amsal 17:2Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu.

BUDAK TAK LAYAK MEMERINTAH PEMBESAR?

Amsal 19:10Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar.

Ya,seorang budak memang tak layak jika memerintah pembesar.tetapi ayat di atas bisa saja melarang budak menaik kan hiraki diri nya dalam masyarakat jika mampu.maka,ayat di atas jelas-jelas memarginal kan kaum budak.

YANG BERHUTANG MENJADI BUDAK DARI YANG MENGHUTANGI?

Amsal 22:7Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi.

Ayat di atas tentu amat naif.seorang yang berhutang di manapun tak pantas di jadikan budak dan di anggap menjadi budak.mereka hanya di sebut sebagai “orang yang berhutang”.namun jika di artikan secara tak langsung,mungkin maksud nya,negara yang berhutang akan menjadi budak secara tak langsung dari negara yang menghutangi.maka,ayat di atas sangat tidak jelas,hikmat yang hanya membuat kontroversi penafsiran.

SI PENGKHOTBAH MEMBELI BUDAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN,BAHKAN ADA BUDAK-BUDAK YANG LAHIR DI RUMAH SI PENGKHOTBAH

Pengkhotbah 2:7Aku membeli budakbudak laki-laki dan perempuan, dan ada budakbudak yang lahir di rumahku; aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku.

Ayat di atas lagi-lagi menunjuk kan,zaman pengkhotbah,jual beli manusia menjadi budak adalah hal yang tetap berlangsung,menunjuk perbudakan tetap lah tak dilarang oleh Alkitab dan para Nabi Israel.perbudakan tetap lah suatu transaksi sah pada zaman pengkhotbah,bahkan untuk seterus nya hingga zaman Yesus dan para Rasul yesus.

BUDAK YANG MELAHIR KAN,MELAHIRKAN BUDAK BARU

Pengkhotbah 2:7Aku membeli budakbudak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku; aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku.

Ayat di atas menunjuk kan bahwa jika seorang budak melahir kan bayi,maka bayi itu otomatis menjadi budak juga.

BERTUKAR NYA NASIB ANTARA BUDAK DENGAN PEMBESAR

(6) pada banyak tempat yang tinggi, didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya.(7) Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak.(Pengkhotbah 10:6-7)

TUHAN YANG MEMBUAT MANUSIA MENJADI BUDAK

Yeremia 17:4Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah Kuberikan kepadamu, dan Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kaukenal, sebab dalam murka-Ku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya.”

RAJA ZEDEKIA MENGIKAT PERJANJIAN DENGAN SEGENAP RAKYAT YANG ADA DI YERUSALEM UNTUK MEMAKLUMKAN PEMBEBASAN BUDAK-BUDAK IBRANI

(8) Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, sesudah raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan,(9) supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorangpun lagi yang memperbudak seorang Yehuda, saudaranya.(10) Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui, bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka.(11) Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi.(12) Lalu datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:(13) Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, isinya:(14) Pada akhir tujuh tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu; ia akan bekerja padamu enam tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan Aku dan tidak memperhatikan Aku.(15) Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mata-Ku karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapan-Ku di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan.(16) Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan nama-Ku; kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi.(17) Sebab itu beginilah firman TUHAN: Kamu ini tidak mendengarkan Aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya, Aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman TUHAN, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi.(18) Dan Aku akan menyerahkan orang-orang, yang melanggar perjanjian-Ku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapan-Ku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya;(19) pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu,(20) mereka akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi.(21) Juga Zedekia, raja Yehuda, beserta para pemukanya akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara raja Babel yang sekarang telah berangkat dari pada kamu.(22) Sesungguhnya, demikianlah firman TUHAN, Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk.(Yeremia 34:8-22)

Namun,sekali lagi pembebasan budak-budak itu hanya sesama israel,dalam Taurat distorsi di sebutkan,bangsa-bangsa asing selain Israel boleh di perbudak seumur hidup.

NENEK MOYANG ISRAEL TAK MEMATUHI ATURAN TAURAT UNTUK MEMBEBAS KAN BUDAK SESAMA IBRANI DI TAHUN KE TUJUH

(12) Lalu datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:(13) Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, isinya:(14) Pada akhir tujuh tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu; ia akan bekerja padamu enam tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan Aku dan tidak memperhatikan Aku.(15) Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mata-Ku karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapan-Ku di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan.(Yeremia 34:12-15)

Perhatikan ayat di atas,yang di masalah kan tuhan dalam ayat itu bukan perbudakan nya.tetapi pengingkaran hukum Taurat,yakni Israel tetap menahan budak walau telah bekerja selama 7 tahun.dan Taurat tetap membuka peluang jika ada Israel lain yang menjual diri untuk menjadi budak.asalkan jika sudah bekerja selama 7 tahun,budak itu harus di bebas kan.

HUKUMAN BAGI ISREAL YANG MENGAMBIL BUDAK-BUDAK ISRAEL LEWAT DARI 7 TAHUN

(16) Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan nama-Ku; kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi.(17) Sebab itu beginilah firman TUHAN: Kamu ini tidak mendengarkan Aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya, Aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman TUHAN, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi.(18) Dan Aku akan menyerahkan orang-orang, yang melanggar perjanjian-Ku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapan-Ku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya;(19) pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu,(20) mereka akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi.(21) Juga Zedekia, raja Yehuda, beserta para pemukanya akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara raja Babel yang sekarang telah berangkat dari pada kamu.(22) Sesungguhnya, demikianlah firman TUHAN, Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk.(Yeremia 34:16-22)

Hukuman-hukuman nya adalah:

  1. Telah menajis kan nama Allah
  2. tidak mendengar perintah Allah
  3. pelaku nya akan di serah kan kepada pedang,penyakit sampar dan kelaparan
  4. akan di buat ngeri nasib mereka
  5. Dan Aku akan menyerahkan orang-orang, yang melanggar perjanjian-Ku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapan-Ku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya.pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu.mereka akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi
  6. Juga Zedekia, raja Yehuda, beserta para pemukanya akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara raja Babel yang sekarang telah berangkat dari pada kamu.
  7. Sesungguhnya, demikianlah firman TUHAN, Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk.

Perhatikan,ayat-ayat di atas tetap tak mempermasalah kan jika ada orang-orang Israel menjual diri menjadi budak sesama Israel.asalkan aturan main Taurat tetap di jalan kan,yakni budak itu bebas di tahun ke tujuh.jika tak di lakukan,berlakulah ancaman-ancaman di atas.jadi,ayat-ayat di atas tak dapat di jadikan dalil pembebasan total perbudakan dalam Alkitab

BANGSA YEHUDA KEMBALI DI PERBUDAK SETELAH KERAJAAN MEREKA DI HANCUR KAN BABEL

Ratapan 1:3Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat; ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman; siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak.

Ini menunjuk kan,perbudakan masih merupakan norma yang di terima hingga zaman Kerajaan Babilonia.dan memang itu zaman memang zaman perbudakan.bukan saja Babilonia,Assiriya,mesir dll yang melakukan perbudakan,Israel sendiri melakukan perbudakan dengan kejam.

TUKAR MENUKAR BUDAK ADALAH TRANSAKSI EKONOMI PADA ZAMAN LEBANON KUNO

Yehezkiel 27:13Yawan, Tubal dan Mesekh berdagang dengan engkau; mereka menukarkan budakbudak, barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu.

Ayat di atas membicarakan kota Tirus di lebanon sekarang.hal ini menunjuik kan perbudakan adalah hal biasa pada zaman lebanon kuno.bahkan perbudakan di terima luas pada semua transaksi ekonomi zaman kuno.

KESIMPULAN

Dari bahasan di atas jelas,tak ada satupun ayat dalam perjanjian lama dari kitab Ezra hingga kitab Yehezkiel yang jelas mendorong pembebasan perbudakan dengan total.Alkitab menyetujui perbudakan manusia dan membiar kan nya terus untuk menjadi sistem ekonomi bagi manusia pilihan tuhan(lewat ayat-ayat kasar dan rasis),yakni bangsa Ibrani.bahkan budak-budak selain Ibrani harus di perbudak seumur hidup mereka.bahkan jika berperang,budak-budak harus melakukan pekerjaan rodi.maka bohong jika Alkitab mengajar kan membebas kan perbudakan.