Ada berapa person gambar di atas?

Ada berapa person gambar di atas?

Seorang kristen trinitas dengan bangga menulis hal ini ketika seorang user muslim mempertanyakan ketidakwarasan Bapa mengutus Bapa atau Allah mengutus Allah.ia menulis sbb:

Dalam jabatanNya sebagai utusan, Yesus juga berperan sebagai Nabi

* Yohanes 17:3
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

Yesus mempunyai gelar Mesias, Raja, Iman dan Nabi dan hal tersebut tidak boleh dipisahkan.
Nabi = Utusan Allah

Yesus diutus?; mungkin ini agak ganjil bagi umat Muslim
Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan itu diutus?

Ketika Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia ada Yesus berada dalam batasan-batasan inkarnasi sehingga posisi Bapa saat itu adalah lebih besar (Yohanes 14:28). Apakah ayat ini berarti Yesus kurang daripada Tuhan?

Perlu kita pahami ayat ini dengan melihat latar belakangnya : Murid-murid meratap karena Yesus berkata bahwa Ia akan pergi. Dalam Yohanes 14:28 Yesus berkata ‘Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku’. Ini artinya Yesus akan kembali ke kemuliaan yang adalah milik-Nya.

Dalam Yohanes 17:5 Yesus berkata ‘Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada’, yang artinya ‘Bapa lebih besar dari Aku’.

Ketika Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia ada Yesus berada dalam batasan-batasan inkarnasi sehingga posisi Bapa saat itu adalah lebih besar.

Yesus dalam status inkarnasi di dunia ini yang memang lebih rendah. Namun ketika Yesus naik ke surga maka Yesus yang adalah Allah itu sendiri kembali dalam pada eksistensiNya yang hakiki :

* Ibrani 2:9
Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia.

Bapa mengutus Yesus Kristus sama halnya Allah mengutus Sang Firman, jadi bisa diartikan Allah mengutus Allah (baca selengkapnya Injil Yohanes pasal 1).

Bandingkan dengan :

* Yesaya 55:11
LAI TB, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.

Bukankah Allah dapat “mengutus” firman-Nya seperti Yesaya 55:11 di atas?

Yesus Kristus “diutus” Bapa, datang ke dunia dalam daging (inkarnasi) untuk melakukan misi penyelamatan bagi umat manusia, sama sekali tidak mengecilkan Hakikat Yesus sebagai Allah.( XLN , USER KRISTEN )

sekarang saya akan bantah satu persatu tulisan di atas:

KUTIPAN

Dalam jabatanNya sebagai utusan, Yesus juga berperan sebagai Nabi

* Yohanes 17:3
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

Yesus mempunyai gelar Mesias, Raja, Iman dan Nabi dan hal tersebut tidak boleh dipisahkan.
Nabi = Utusan Allah

KOMENTAR

Penulis membutakan diri pada ayat yang saya bold merah.hanya Allah lah satu-satu nya Allah yang benar.yesus hanya sebagai utusan.hanya Bapa satu-satu nya Allah yang benar,yesus hanya sebagai nabi/utusan.jika Allah bapa hanya satu-satu nya Allah yang benar,maka dari mana jalan nya penulis mengatakan yesus allah juga?lagi-lagi ayat platonism sebagai biang keladi kerancuan tak ada ujung nya ini.

KUTIPAN

Yesus diutus?; mungkin ini agak ganjil bagi umat Muslim
Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan itu diutus?

KOMENTAR

Lihat lah kalimat yang saya bold merah.yesus di anggap mereka memang tuhan.padahal baru saja mereka mengutip suatu ayat:

* Yohanes 17:3
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

Bahwa hanya Allah bapa saja sebagai satu-satu nya Allah yang benar.yesus hanya utusan,ingat,ayat itu hanya menyebut kan yesus hanya sebagai utusan,bukan Allah.satu-satu nya Allah yang benar hanya lah Allah bapa di sorga.karena ayat paltonism amat mempengaruhi mereka,di mana yesus sebagai firman,firman itu adalah Allah,maka mereka bersikeras menafsir kan ayat di atas dengan tafsiran trinitas.jika yesus adalah tuhan/allah,bagai mana di saat bersamaan ia adalah Allah bapa itu sendiri?itulah kegilaan doktrin trinitas.jika yesus adalah allah bapa itu sendiri,bagai mana jika yesus ketika ia sebagai manusia BUANG HAJAT BESAR,MEMASUKI TOILET?apakah Allah bapa keluar dulu dari tubuh yesus ketika yesus masuk toilet?atau kah Allah bapa tetap masuk toliet ketika yesus BAB?melihat segala kotoran dan bau? 🙂 .ingat lah sabda yesus yang lain:

(28) Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada-Nya dan bertanya: “Hukum manakah yang paling utama?”(29) Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.(MARKUS 12:28-29)

Siapa kah kita yang di maksud yesus?jika anda membaca ayat secara benar,yesus memaksudkan KITA adalah diri nya sendiri beserta pendengar nya saat itu(para ahli taurat dan saduki).jadi yesus menganggap Allah bapa adalah tuhan nya juga.jadi yesus bukan lah tuhan,yesus adalah hamba yang bertuhan kan Allah yang esa.simak ayat lain nya:

Kata Yesus kepadanya: “Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.”(YOHANES 20:17)

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah di sorga adalah bapa sekaligus Allah nya yesus.bagai mana mungkin yesus bapa itu sendiri,sedang kan yesus menyebut kan,bapa adalah Allah di sorga?bagai mana mungkin yesus adalah Allah,sedang kan yesus menyebut kan Bapa sebagai Allah nya?jadi Allah di sorga adalah Allah/Tuhan nya yesus,sekaligus Bapa bagi nya.jadi,yesus bukan lah bapa,bukan pula Allah.yesus bukan lah Allah bapa itu sendiri.perhatikan ayat lain nya bahwa yesus dan Allah bapa adalah pribadi yang terpisah.

Markus 10:17-18

10:17 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan-Nya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut   di hadapan-Nya ia bertanya: “Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?  10:18 Jawab Yesus: “Mengapa kaukatakanAku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja.(klik)

Lihat lah ayat di atas,bahwa yesus adalah yesus,manusia biasa,yang tak mengatakan diri nya baik.Allah adalah Allah,Tuhan bapa,hanya dia saja yang baik.dari dalil-dalil di atas,maka trinitas adalah doktrin yang sesat.penyebab kesesatan ini adalah BERPEGANG TEGUH NYA MEREKA pada ayat palsu hymne platonism yang meng Allah kan firman.ayat palsu itulah yang berbenturan dengan dalil-dalil lain nya yang membuat kekusutan trinitas tampa ujung pangkal hingga masa kita ini.

KUTIPAN

Ketika Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia ada Yesus berada dalam batasan-batasan inkarnasi sehingga posisi Bapa saat itu adalah lebih besar (Yohanes 14:28). Apakah ayat ini berarti Yesus kurang daripada Tuhan?

KOMENTAR

Yesus datang ke dunia dengan wujud manusia?ketika yesus belum datang ke dunia dalam wujud apa yesus?apakah dalam wujud Allah bapa?bagai mana Allah bapa bertahta di langit dan juga memasuki wadang kasar yesus?apakah Allah bapa terbelah menjadi dua?Allah bapa di sorga serta Allah bapa di wadang kasar yesus?apakah yesus masih di sebut yesus di jaman Alpha?pertanyaan-pertanyaan ini makin membuka kegilaan alam pikir kaum trinitas.bagai mana Allah bapa di langit seketika menjadi Allah bapa di bumi pada diri yesus?jika demikian terjadi dengan alasan kuasa Allah,maka ketika yesus BAB,apakah Allah bapa akan menyingkir dari yesus ketika yesus masuk WC,yesus pun menjadi manusia kembali.atau Allah bapa ikut masuk tubuh kasar yesus menemani yesus BAB dengan segala kotoran dan kejijikan?.

(28) Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.(Yohanes 14:28)

kaum trinitarian menanyakan: Apakah ayat ini berarti Yesus kurang daripada Tuhan?..JAWAB SAYA:bukan saja yesus kurang daripada Tuhan,tetapi bukan Tuhan.jelas-jelas yesus menyeru Allah adalah bapa nya( BAPA KU ).Bapa lebih besar dari pada aku.

(9) Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga.(MATIUS 23:9)

maka yesus bukan lah allah,bukan pula bapa itu sendiri.ketika yesus berada di bumi,yesus tak bisa di sebut sebagai allah bapa itu sendiri.bapa cuma satu,cuma Allah di sorga sana.jadi yesus bukan saja kurang dari Tuhan,tetapi yesus bukan lah Tuhan.

KUTIPAN

Perlu kita pahami ayat ini dengan melihat latar belakangnya : Murid-murid meratap karena Yesus berkata bahwa Ia akan pergi. Dalam Yohanes 14:28 Yesus berkata ‘Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku’. Ini artinya Yesus akan kembali ke kemuliaan yang adalah milik-Nya.

KOMENTAR

Lihat penafsiran blepotan ala trinitas.ayat yang jelas-jelas menafik kan yesus=Allah/bapa bahkan yesus mengatakan Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku. di tafsir kan sangat jauh dari konteks sebenar nya.mereka mengatakan Yesus akan kembali ke kemuliaan yang adalah milik-Nya.sangat lucu…..jadi mereka menganggap ketika yesus pergi kepada bapa nya,berarti yesus menjadi bapa/Allah itu sendiri ketika ia di sorga.ayat yang demikian simpel,di tafsir kan jungkir balik bolak balik di tangan kaum trinitas.perhatikan ayat nya:

Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.

Ayat itu sangat mudah di cerna….yesus kembali kepada Bapa nya,Allah nya,Tuhan nya,di mana Allah bapa adalah Tuhan yang maha kuasa yang lebih bedar dari yesus(tetapi di tangan kaum trinitas,ayat itu di buat sulit,di jungkir balik kan penafsiran nya).persis seperti perkataan yesus:

(17) Kata Yesus kepadanya: “Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.”(YOHANES 20:17)

Kaum trinitas adalah kaum yang dengan nekad membenar kan penafsiran2 mereka,walau terkesan sangat di paksa kan.semua pangkal kekacauan tampa ujung ini adalah masuk nya ayat palsu platonism ke dalam injil yohanes.seperti memaksa masuk besar pada lunag yang kecil…tentu sangat sulit masuk…begitulah gambaran nya.

KUTIPAN

Dalam Yohanes 17:5 Yesus berkata ‘Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada’, yang artinya ‘Bapa lebih besar dari Aku’.

KOMENTAR

Perhatikan ayat yang saya bold merah.yesus di permuliakan Allah.maka segala kemuliaan adalah bersumber dari Allah bapa,bukan dari yesus.bahkan yesus di mulia kan Allah.sesuatu yang masih bergantung di mulia kan Allah tentu bukan lah tuhan.

KUTIPAN

Ketika Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia ada Yesus berada dalam batasan-batasan inkarnasi sehingga posisi Bapa saat itu adalah lebih besar.

Yesus dalam status inkarnasi di dunia ini yang memang lebih rendah. Namun ketika Yesus naik ke surga maka Yesus yang adalah Allah itu sendiri kembali dalam pada eksistensiNya yang hakiki :

* Ibrani 2:9
Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia.

KOMENTAR

Apakah maksud yesus datang ke dunia dalam wujud manusia?yesus yang mana?apakah yesus yang di gambar kan di gambar-gambar para seniman?ketika yesus datang ke dunia,apakah berarti Allah bapa membelah diri menjadi dua?satu di langit,satu lagi di bumi berupa yesus?penulis menulis hal yang menurut saya sangat lucu,yakni kalimat nya:

Namun ketika Yesus naik ke surga maka Yesus yang adalah Allah itu sendiri kembali dalam pada eksistensiNya yang hakiki

Apakah selama di dunia yesus bukan tuhan?baru menjadi tuhan ketika yesus naik ke sorga?kalau begitu,terjemahan LAI tentu salah (dan memang salah dan manipulatif ) ketika menyemat kan yesus sebagai tuhan ketika ia belum naik ke sorga.ayat-ayat nya banyak,sebagai contoh:

Matius 9:28Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada-Nya dan Yesus berkata kepada mereka: “Percayakah kamu, bahwa Aku dapat melakukannya?” Mereka menjawab: “Ya Tuhan, kami percaya.”

Matius 16:22Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegor Dia, katanya: “Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau.”

Masih banyak contoh lain nya..jika tulisan di atas mengklaim yesus naik ke sorga baru menjadi allah,maka yesus adalah allah yang gemar minum-minuman anggur selama di sorga.seperti ayat ini:

Markus 14:25 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku tidak akan minum lagi hasil pokok
anggur sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, dalam Kerajaan Allah.”

Ketika yesus adalah Allah ketika berada di kerajaan sorga,maka di mana Allah bapa?apakah yesus Allah bapa itu sendiri?padahal yesus duduk di seblah kanan Allah?bagai mana mungkin mereka bersatu padu?ketika yesus bangkit dari mati,apakah yesus juga 100% tuhan?mengapa pula tuhan memakan ikan goreng?

(41) Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka: “Adakah padamu makanan di sini?”(42) Lalu mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng.(43) Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.(Lukas 24:41-43)

Adapun perkataan paulus : dibuat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus ,maka sesuatu yang di buat lebih rendah dari malaikat tentu bukan lah Tuhan.dan tak punya kuasa sama sekali.

KUTIPAN

Bapa mengutus Yesus Kristus sama halnya Allah mengutus Sang Firman, jadi bisa diartikan Allah mengutus Allah (baca selengkapnya Injil Yohanes pasal 1).

KOMENTAR

Bagian ini sungguh menggelikan.penulis menyimpul kan yesus adalah Allah yang di utus Allah 🙂 .pada bagian sebelum nya,sang penulis menyatakan sbb: Namun ketika Yesus naik ke surga maka Yesus yang adalah Allah itu sendiri kembali dalam pada eksistensiNya yang hakiki

Kontradiksi dengan peryataan nya kini bahwa Allah bapa mengutus allah yesus ke dunia.tulisan di atas tentu mengada-ada.bagai mana mungkin Allah mengutus Allah?Allah bapa mengutus Allah yesus?berati ada 2 Allah,bukan satu Allah.atau Allah membelah diri menjadi dua bahagian.

KUTIPAN

Bandingkan dengan :

* Yesaya 55:11
LAI TB, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.

Bukankah Allah dapat “mengutus” firman-Nya seperti Yesaya 55:11 di atas?

KOMENTAR

Para ahli sepakat bahwa trinitas tak ada dalam perjanjian lama.namun mereka(kaum trinitas) nekad mengadakan cocologi trinitas dengan ayat-ayat perjanjian lama.salah satu ayat nya seperti yang di kutip penulis trinitas di atas.apakah setiap orang yang di sampai kan firman Allah maka ia menjadi tuhan?.ayat di atas amat mudah sekali di tafsir kan,tampa menafsir kan ke arah trinitas yang rumit.setiap firman yang keluar dari mulut Allah,adalah berupa ayat-ayat kitab suci,atau berupa perintah-perintah serta larangan-larangan Allah.setiap firman Allah adalah petunjuk hidup,ia tak akan sia-sia dan melaksanakan semua yang Allah kehendaki dan Allah perintah.semua firman Allah adalah mamfaat buat manusia.kalau kita baca dengan utuh yesaya di atas maka makna nya semakin jelas:

(1) Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran!(2) Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat.(3) Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud.(4) Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa;(5) sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena TUHAN, Allahmu, dan karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau.(6) Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat!(7) Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.(8) Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN.(9) Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.(10) Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan,(11) demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.(12) Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai; gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan.(13) Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.(Yesaya 55:1-13)

Maka jelas yang di maksud firman Tuhan di atas bukan lah yesus,tetapi perkataan Tuhan pada israel sebagai pengajaran.meliputi perkataan Allah dari yesaya 55:1 sampai ayat ke 13.semua firman Tuhan dan pengajaran dari Tuhan.maka menafsirkan firman Tuhan=yesus pada kaum trinitas adalah klaim mengada-ada.

KUTIPAN

Yesus Kristus “diutus” Bapa, datang ke dunia dalam daging (inkarnasi) untuk melakukan misi penyelamatan bagi umat manusia, sama sekali tidak mengecilkan Hakikat Yesus sebagai Allah

KOMENTAR

Penulis trinitas itu di muka telah mengatakan bahwa Allah mengutus allah.berarti allah telah masuk ke dalam daging yesus,Allah di sorga juga allah di bumi yang menitis ke dalam daging yesus.pada tulisan di muka penulis trinitas itu mengatakan bahwa yesus baru menjadi allah ketika ia naik ke sorga.untuk menyelamat kan manusia dari dosa,tentu tak perlu Allah turun ke bumi masuk ke dalam tubuh yesus.cukup Dia bertahta di langit kemuliaan-Nya,lalu para hamba-hamba_nya lah yang bertobat pada-Nya.bukan Allah yang repot turun ke bumi,lalu matui,menderita,di gebukin,dst.

KESIMPULAN

Kaum trinitas seperti menegak kan benang basah ketika mereka membela mati-matian akidah trinitas.makin di dalami,akidah trinitas makin membuat gila otak pengkaji nya.makin banyak teori-teori yang bertabrakan dan rumit.ketika saya ajukan pertanyaan pada mereka,jika yesus adalah allah bapa itu sendiri,maka ketika sifat kemanusiaan yesus muncul,seperti ingin BAB,bagai mana status ketuhanan yesus saat itu?apakah Allah bapa ikut masuk toilet menemani yesus BAB?atau kah Allah bapa keluar sejenak dari tubuh yesus ketika yesus masuk toilet?begitu juga ketika yesus mati dan di kubur di tanah.apakah Allah bapa itu terpantek di salib dan di kubur kan,atau kah allah bapa keluar sejenak ketika yesus di salib dan di kubur di tanah?hingga muncul lah CATURNITAS,bukan trinitas lagi.

Maka trinitas adalah kepercayaan palsu,kepercayaan pagan yang bukan firman Allah.mengangkat yesus menjadi tuhan adalah kesalahan kaum nasrani terbesar.lebih-lebih ketika mereka mengangkat roh kudus menjadi tuhan di samping Allah bapa dan Allah yesus.

Al-Maaidah:17

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?”. Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Iklan