Banyak kristen meng kalim yesus adalah tuhan yang maha kuasa.hingga yesus menciptakan langit dan bumi juga.sebenarnya,tak ada satu pun ayat dalam alkitab perjanjian baru yang mendukung ketuhanan yesus.malah puluhan ayat-ayat perjanjian baru menolak ketuhanan yesus.termasuk ayat di bawah ini.ayat yang menjadikan tuhan menjadi daging ternyata ayat palsu.

dalam ayat di bawah,jelas yesus membuat mukjizat berkat kuasa Bapa dan ketika berdoa kepada Bapa.yesus tak kuasa menciptakan mukjizat itu sendiri.

(41) Dan setelah Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu; begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan-Nya kepada semua mereka.(markus 6:41)

lihat lah,yesus untuk membuat mukjizat roti dan ikan yang beri makan 5000 laki2,mesti minta kuasa bapa.jadi yesus bukan tuhan.

Yohanes
5:29 dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.
((((5:30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.)))))

Itu karena yesus bukan lah tuhan,yesus sendiri mengatakan:cuma Allah satu-satu nya Tuhan yang satu/esa.

(ALLAH ADALAH ESA) (28) Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada-Nya dan bertanya: “Hukum manakah yang paling utama?”(29) Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.(MARKUS 12:28-29)

Iklan