PROSES PENIUPAN ROH CIPTAAN ALLAH PADA NABI ISA ALAHIS SALAM DI AL-QURAN

yakni sbb:

ALLAH MENGUTUS ROH KUDUS(MALAIKAT JIBRIL)KEPADA MARYAM DENGAN MEMBAWA ROH CIPTAAN ALLAH,CALON BAKAL NABI ISA ALAIHIS SALAM

fattakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilayhaa ruuhanaa fatamatstsala lahaa basyaran sawiyyaa

[19:17] maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami901 kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus(2:87)

roh kudus(jibril)itu membawa roh ciptaan Allah yang bakal menjadi calon nabi isa.

LALU OLEH ROH KUDUS(JIBRIL),ROH CIPTAAN ALLAH ITU DI TIUPKAN KE DALAM RAHIM MARYAM

roh ciptaan Allah yg di bawa oleh roh kudus itu(jibril),lalu di tiupkan ke dalam rahim maryam.dari tiupan roh itu maka jadilah janin nabi isa.

wamaryama ibnata ‘imraanallatii ahsanat farjahaa fanafakhnaa fiihi min ruuhinaa washaddaqat bikalimaati rabbihaa wakutubihi wakaanat mina lqaanitiin

[66:12] dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang ta’at.

nabi isa berwujud dari roh ciptaan Allah yg di tiupkan oleh malaikat jibril,sang roh kudus.

yaa ahla lkitaabi laa taghluu fii diinikum walaa taquuluu ‘alaallaahi illaa lhaqqa innamaa lmasiihu ‘iisaa ibnu maryama rasuulullaahi wakalimatuhu lqaahaa ilaa maryama waruuhun minhu faaaminuu bilaahi warusulihi walaa taquuluu tsalaatsatun intahuu khayran lakum innamaallaahu ilaahun waahidun subhaanahu an yakuuna lahu waladun lahu maa fii ssamaawaati wamaa fii l-ardhi wakafaa bilaahi wakiilaa

[4:171] Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu383, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, ‘Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya384 yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya385. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan : “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.

roh itu di tiupkan oleh roh kudus(malaikat jibril),roh itu CIPTAAN ALLAH,sehingga menjadi nabi isa alaihis salam

Iklan