Gambar

MEMBANTAH HAJAR ASWAD DAN KAKBAH ADALAH ALLAH

para penghujat islam kerap menghujat bahwa umat islam menuhankan kakbah dan hajar aswad.dan tuhan2 umat islam adalah kakbah dan hajar aswad.berikut bantahan2nya.

BANTAHAN PERTAMA

surah / surat : Al-Ma’aarij Ayat : 4

ta’ruju almalaa-ikatu waalrruuhu ilayhi fii yawmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanatin

4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun [1511].

ayat ini jelas menunjukkan Allah ada di langit,bukan berdiam di kakbah dan hajar aswad.

BANTAHAN KEDUA

surah / surat : Al-Maidah Ayat : 97

ja’ala allaahu alka’bata albayta alharaama qiyaaman lilnnaasi waalsysyahra alharaama waalhadya waalqalaa-ida dzaalika lita’lamuu anna allaaha ya’lamu maa fii alssamaawaati wamaa fii al-ardhi wa-anna allaaha bikulli syay-in ‘aliimun

97. Allah telah menjadikan Ka’bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia [444], dan (demikian pula) bulan Haram [445], had-ya [446], qalaid [447]. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

==================================================================

surah / surat : Al-Baqarah Ayat : 125

wa-idz ja’alnaa albayta matsaabatan lilnnaasi wa-amnan waittakhidzuu min maqaami ibraahiima mushallan wa’ahidnaa ilaa ibraahiima wa-ismaa’iila an thahhiraa baytiya lilththaa-ifiina waal’aakifiina waalrrukka’i alssujuudi

125. Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim [89] tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”.

PENJELASAN:

@ayat 5:97 ,kakbah di jadikan Allah,mana mungkin kakbah itu Allah sedang ia di jadikan Allah melalui ibrahim dan ismail?maka kakbah itu bukan tuhan,tetapi ia di jadikan Allah melalui ibrahim dan ismail..tujuan di jadikan kakbah adalah untuk tempat manusia berkumpul,artinya simbol persatuan agar manusia bersatu ke satu arah dan saff yang sama.jadi kakbah bukan Allah,ia cuma alat pemersatu manusia muslimin dan muslimat.di mana manusia mesti ada satu titik fokus untuk menyeragamkan hati mereka dalam persatuan.dan titik fokus itu bukan bermakna tuhan.karena titik fokus itu di jadikan Allah.

@ayat 2:125 juga Allah berfirman kakbah itu di jadikan Allah.Allah=pembuat kakbah,kakbah di buat/di ciptakan.maka kakbah bukan tuhan,fungsinya adalah bangunan suci untuk arah persatuan salat,haji,dst.

BANTAHAN KETIGA

surah / surat : Quraisy Ayat : 3

falya’buduu rabba haadzaa albayti

3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah).

maka yang di sembah adalah Tuhan=Allah,bukan rumah(kakbah).rumah itu milik Tuhan.jika rumah(kakbah)itu tuhan,niscaya ayat di atas sbb:

maka hendaklah mereka menyembah rumah ini(kakbah)

BANTAHAN KEEMPAT

surah / surat : Al-Baqarah Ayat : 144

qad naraa taqalluba wajhika fii alssamaa-i falanuwalliyannaka qiblatan tardaahaa fawalli wajhaka syathra almasjidi alharaami wahaytsu maa kuntum fawalluu wujuuhakum syathrahu wa-inna alladziina uutuu alkitaaba laya’lamuuna annahu alhaqqu min rabbihim wamaa allaahu bighaafilin ‘ammaa ya’maluuna

144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit [96], maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

jelas nabi muhammad terus berdoa kepada Allah menengadah tangan nya ke langit meminta perpindahan arah kiblat dari palestina ke masjidil haram.jelas,Allah berada di langit,buakn di kakbah dan hajar aswad.ayat ini menjelaskan kakbah sebagai arah solat

BANTAHAN KELIMA

surah / surat : Huud Ayat : 103

inna fii dzaalika laaayatan liman khaafa ‘adzaaba al-aakhirati dzaalika yawmun majmuu’un lahu alnnaasu wadzaalika yawmun masyhuudun

103. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi) nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala makhluk).

jelas langit dan bumi telah hancur,kakbah dan hajar aswad telah di hapus oleh Allah.Allah tetap mengadili manusia di akhirat,bukan kakbah dan hajar aswad sebagai pengadil nya.

BANTAHAN KEENAM

surah / surat : Ibrahim Ayat : 21

wabarazuu lillaahi jamii’an faqaala aldhdhu’afaau lilladziina istakbaruu innaa kunnaa lakum taba’an fahal antum mughnuuna ‘annaa min ‘adzaabi allaahi min syay-in qaaluu law hadaanaa allaahu lahadaynaakum sawaaun ‘alaynaa ajazi’naa am shabarnaa maa lanaa min mahiishin

21. Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: “Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja? Mereka menjawab: “Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk

jadi semau alam telah hancur berikut kakbah dan hajar aswad,dan tinggal manusia menghadap Allah,buakn menghadap kakbah dan hajar aswad.

BANTAHAN KETUJUH

Kejadian 28:22
28:22 Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu.”

Kejadian 35:14
35:14 Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu; ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya.

menurut penghujat2 islam,segala perlakuan istemewa pada kakbah dan hajar aswad berarti kedua benda itu tuhan2 nya umat islam.juga mengusap kakbah dan mencium hajjar aswad.nah,sekarang kita membalikkan sbb:apakah yakub mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak ke tugu batu bait Allah berati tuhan yakub dan 12 suku israel adalah batu?

BANTAHAN KEDELAPAN

ada perbedaan tugu batu bait Allah(kej 28:22)dengan tugu batu berhala(imamat 26:1)begitu juga hajar aswad,ia beda dengan batu2 berhala arab,india,dst.hajar aswad atau batu hitam adalah seumpama tugu batu bait Allah(ulangan 16:22)

(TUGU BATU BAIT ALLAH)Kejadian 28:22
28:22 Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu.”

(TUGU BATU BERHALA)Imamat 26:1
26:1 “Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu; juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah TUHAN, Allahmu.

(TUGU BATU BERHALA)Ulangan 16:22
16:22 Janganlah juga kaudirikan bagimu tugu berhala, yang dibenci oleh TUHAN, Allahmu.

maka hajar aswad seumpama tugu batu bait Allah.

BANTAHAN KESEMBILAN

hajar aswad di cium bukanlah tuhan,seumpama tugu batu yang di urapi bukan tuhan.

Kejadian 31:13
31:13 Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepada-Ku; maka sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu.

maka perlakuan hormat mengurapi tugu batu benda mati bukan berati tugu batu itu tuhan,begitu juga dalam mencium hajar aswad,perlakuan hormat itu bukan berati hajar aswad adalah tuhan.

BANTAHAN KESEPULUH

mezbah musa di dirikan dengan 12 tugu batu,ada ayat2 yg menggambarkan israel sujud ke mezbah yang hakikatnya bahan2nya dari benda2 mati.maka apa karena mezbah(kumpulan batu2 dan benda2 mati)di sembah berati mezbah=tuhan?

Keluaran 24:4
24:4 Lalu Musa menuliskan segala firman TUHAN itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu, dengan dua belas tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel.

BANTAHAN KESEBELAS

nabi muhammad menghancurkan berhala2 dan menyisakan hajar aswad bukan berati hajar aswad berhala…..sama seperti tugu batu bait Allah di dirikan dan di pelihara,dan tugu2 berhala di musnahkan.

2 Raja-raja 3:2
3:2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya: ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya.

2 Raja-raja 10:27
10:27 Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban; begitulah sampai hari ini.

2 Tawarikh 31:1
31:1 Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing.

BANTAHAN KEDUABELAS

apakah hanya karena mezbah di namai musa dan di sebut musa:tuhan panji2 ku maka mezbah=Allah?

Keluaran 17:15
17:15 Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya: “Tuhanlah panji-panjiku!”

sama seperti umat islam menyeru labbaik2 di dekat kakbah dan hajar aswad
bukan berarti kakbah dan hajar aswad itu tuhan.

BANTAHAN KETIGABELAS

apakah penghormatan musa atas mezbah menyiram darah di mezbah berarti mezbah=tuhan?begitu juga ragam ritual syariat atas kakbah dan hajr aswad bukan berati keduanya tuhan

BANTAHAN KEEMPAT BELAS

banyak penghujat berkatamengejek hajar aswad jika di cium menyedot dosa2.padahal dalam bible di katakan:bahwa terkena mezbah akan jadi kudus

Keluaran 29:37
29:37 Tujuh hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu; haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus; setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus.”

nah,apa karena menyentuh mezbah jadi kudus berati mezbah=tuhan?

BANTAHAN KELIMA BELAS

penghujat islam kerap mengejek labbaik allahuma labbaik menunjukkan umat islam menyeru tuhan kakbah dan hajar aswad.coba perhatikan:

Kejadian 12:8
12:8 Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi TUHAN dan memanggil nama TUHAN.

Kejadian 13:4
13:4 ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana; di situlah Abram memanggil nama TUHAN.

Kejadian 26:25
26:25 Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama TUHAN. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ.

1 Tawarikh 21:26
21:26 Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi TUHAN, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil TUHAN. Maka TUHAN menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu.

BANTAHAN KEENAMBELAS

kerap penghujat islam menunjukkan bahwa bukti tuhan umat islam adalah kakbah karena menyembah ke arah kakbah,tapi,coba perhatikan:

Mazmur 5:8 Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah KE ARAH BAIT-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau.

Mazmur 138:2 Aku hendak sujud KE ARAH BAIT-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.

Yehezkiel 44:4. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan Bait Suci; aku melihat, sungguh, rumah TUHAN penuh kemuliaan TUHAN, maka aku sujud menyembah.

Daniel 6:10 Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka KE ARAH YERUSALEM; TIGA KALI SEHARI ia berlutut, BERDOA SERTA MEMUJI ALLAHNYA, seperti yang biasa dilakukannya.

nah,kalau begitu,bait Allah israel,yurusalem,mezbah,dll berarti tuhan yak???

BANTAHAN KETUJUHBELAS

perlakuan hormat pada benda2 mati yg di sucikan Tuhan bukan berati benda2 mati itu tuhan,perhatikan:

perlakuan hormat pada benda2 mati yg di anggap suci dalam bible:

Keluaran 40:31-32
40:31 Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya.
40:32 Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan–seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

BANTAHAN KEDELAPAN BELAS

Kerap para penghujat Islam menganggap hajar Aswad Allah itu sendiri.tetapi klaim itu lagi-lagi di bantah dengan dalil ini:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersada, Demi Allah, Allah akan membangkit hajar Aswad ini pada hari qiyamat dengan memiliki dua mata yang dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara. Dia akan memberikan kesaksian kepada siapa yang pernah mengusapnya dengan hak. .

At-Tirmizi mengatakan bahwa hadits ini hadits hasan. Sedangkan Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih dalam kitab Shahihul Jami` no. 2180, 5222 dan 6975.

Jelas lah,Allah dan hajar aswad itu beda,justru Allah membangkitkan hajar aswad pada hari kiamat.apakah mengusap hajar aswad patut jadi ejekan?tidak,sebab Allah men sucikan benda-benda mati bukan berarti benda mati itu tuhan,tetapi merupakan sarana ibadah saja,sepert Allah memberi keistimewaan pada Mezbah,yang MENYENTUH NYA JADI KUDUS/SUCI/TAHIR,bukan berarti mezbah itu adalah tuhan,tapi cuma tempat sarana ibadah saja.

Keluaran 29:37
29:37 Tujuh hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu; haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus; setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus.”

BANTAHAN KESEMBILAN BELAS

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ

Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisyam dan Al Muqaddami dan Abu Kamil dan Qutaibah bin Sa’id semuanya dari HammadKhalaf berkata- Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ashim Al Ahwal dari Abdullah bin Sajis ia berkata; Aku pernah melihat al-Ashla’ alias Umar bin Al Khathab mencium Hajar Aswad dan ia pun berkata, “Demi Allah, aku benar-benar akan menciummu, meskipun aku tahu kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi madlarat dan tidak pula dapat memberi manfaat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.” Dan di dalam riwayat Al Muqaddami dan Abu Kamil tercantum; “Aku melihat Al Ushaili’.”(No. Hadist: 2230 | Sumber: Muslim | Kitab: Haji)

Perhatikan…Umar bin Khattab sendiri menganggap hajar aswad cuma sebuah batu,bukan tuhan.dan batu itu tak membawa mamfaat dan mudarat apapun.

BANTAHAN KEDUA PULUH

Bahkan dala alkitab,Tuhan itu ada di dalam Bait…dan Bait juga rumah kediaman bagi Tuhan.mari kita simak:

(4) TUHAN ada di dalam bait-Nya yang kudus; TUHAN, takhta-Nya di sorga; mata-Nya mengamat-amati, sorot mata-Nya menguji anak-anak manusia.(Mazmur 11:4)

(8) TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam.(Mazmur 26:8)

Habakuk 2:20Tetapi TUHAN ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi!

Bahkan Daud merasa nikmat berada di bait Tuhan

(4) Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang kuingini: diam di rumah TUHAN seumur hidupku, menyaksikan kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya.(5) Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya; Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.(Mazmur 27:4-6)

Ini menunjuk kan,perlakuan hormat pada benda-benda yang di sucikan Allah sebagai bait-Nya,bukan berarti bait itu adalah tuhan itu sendiri.

BANTAHAN KEDUA PULUH SATU

Para kristen penghujat islam menuduh mengelilingi kakbah dan hajar aswad sambil berdoa menunjuk kan benda-benda itu adalah tuhan.pemikiran seperti itu adalah naif dan memalukan.apakah Daud mengelilingi Mezbah dengan puji-pujian berarti mezbah itu adalah tuhan?

(6) Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya TUHAN,(7) sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.(Mazmur 26:6-7)

 

(9) Suara TUHAN membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan, hutan digundulinya; dan di dalam bait-Nya setiap orang berseru: “Hormat!”(Mazmur 29:9)

Bahkan ada persembahan korban di dekah kemah suci Tuhan:

(6) Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku; dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai; aku mau menyanyi dan bermazmur bagi TUHAN.(Mazmur 27:6)

Iklan