Gambar

FAKTA-FAKTA MENGENAI PENGHAPAL AL-QURAN

FAKTA PERTAMA:Qurtubi mengatakan:70 orang penghapal quran syahid dalam perang bir maunah.sedang,pada masa hidup rasul,sebanyak itu pula telah gugur(al-itqan hal 122)

FAKTA KEDUA:jumlah penghapal quran pada masa Rasulullah 7 orang,nama2 itu di sebutkan dalam 3 buah riwayat sahih bukhari,yaitu:

a)Abdullah bin amr bin ash berkata:aku mendengar Rasulullah bersabda:belajarlah quran dari 4 orang,yakni:abdullah bin masud,salim,muaz dan ubay bin kaab

b)Riwayat dari qatadah:aku pernah bertanya kepada anas bin malik,siapakah sebenarnya para penghapal quran pada masa hidup Rasulullah?anas menjawab:4 orang,semua nya dari kaum anshar yaitu ubay bin kaab,muaz bin jabal,zaid bin tsabit dan abu zaid….aku bertanya lagi:siapakah abu zaid itu?anas menjawab:seorang dari kaum muslimin awam.

c)dari tsabit bin anas bin malik mengatakan:ketika Rasulullah wafat,belum ada yg hapal quran kecuali 4 orang yakni:abu darda,muaz bin jabal,zaid bin tasbit dan abu zaid.

semua ini dari sahih bukhari bab17 tentang manaqibul anshar.

FAKTA KE TIGA:

seorang orientalis bernama Blachere berkata:bahwa hadist nabi tidak mengenal adanya penghapal quran kecuali 7 orang,yakni:abdullah bin masud,salim bin ma’qal,muaz bin jabal,ubay bin kaab,zaid bin tsabit,abu zaid dan abu darda(introduction au coran page 26 note 26)

Blachere TAK MENGETAHUI tanggapan ulama2 atas riwayat tersebut,yang semua berpendapat,nama2 penghapal quran tidak hanya pada nama2 yang di sebutkan 3 buah riwayat di atas.

FAKTA KE EMPAT

IMAM MAWARDI berkata:bagaimana mungkin orang dapat mengetahui bahwa penghapal quran itu tak lebih dari 4 orang,padahal sahabat nabi ketika itu telah bertebaran di berbagai negri.seandainya jumlah mereka yg hapal seluruhnya tak lebih dari 4 orang,toh banyak orang lain yg hapal semua juz quran…..

AL-MAWARDI melanjutkan:…bahwa abu ubaid al-qasim bin salam(ulama abad kedua hijriah) dalam bagian permulaan bukunya yang berjudul:al-qiraat telah menyebutkan banyak nama penghapal quran (al-burhan volume 1 hal 242)

FAKTA KELIMA:

di antara para sahabat nabi yg terkenal pandai mengajarkan bacaan quran ialah usman bin affan,ali bin abi thalib,ubay bin kaab,zaid bin tsabit,abdullah bin masud,abu darda dan abu musa al-asy’ary.dan para sahabat nabi yg belajar quran pada ubay bin kaab ialah:abu hurairah,abdullah bin abbas,abdullah bin saib,dan,abdullah bin abbas juga belajar pada zaid bin tsabit.jadi jaman rasul sudah ada sejenis sekolah menghapal quran dan men tadaruskan nya.

FAKTA KE ENAM:

IBNU JAZRI mengatakan:pemindahan quran dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui hapalan di dalam dada dan tidak lewat tulisan dan mushaf,ini adalah ciri termulia sebagai karunia Allah kepada umat ini……..sebagai dalil,,jaziri mengemukakan sebuah hadist dari sahih muslim

Rasulullah bersabda:Tuhan telah berfirman kepada ku:”datangi lah orang2 quraisy dan peringatkan mereka.” aku menjawab:”ya Tuhan ku,mereka pasti akan menghancurkan kepala ku”…Allah berfirman:”Aku menguji mu dan menguji mereka,kepada mu telah Aku turunkan kitab quran yg tidak dapat di hapus dengan air dan engkau pun dapat membaca nya dalam keadaan tidur maupun jaga.(manailul irfan volume 1 hal 235)

Iklan