TERNYATA AKHIR ZAMAN DALAM KITAB WAHYU MENURUT INJIL-INJIL TERJADI DI MASA 12 RASUL

 

Ternyata semua peristiwa akhir zaman dalam kitab wahyu Yesus mengatakan terjadi di masa 12 Rasul masih hidup.Dimana segala gempa bumi,perang antar bangsa(hamargedon),sangkakala,dll terjadi di masa 12 rasul masih hidup.simak 3 injil di bawah ini:

1. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang murid-Nya berkata kepada-Nya: “Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu!”

2. Lalu Yesus berkata kepadanya: “Kaulihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan.”

3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepada-Nya:

4. “Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya.”

5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!

6. Akan datang banyak orang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.

7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.

8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.

9. Tetapi kamu ini, hati-hatilah! Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena Aku, sebagai kesaksian bagi mereka.

10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa.

11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus.

12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka.

13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat.”

14. “Apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya–para pembaca hendaklah memperhatikannya–maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.

15. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya,

16. dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.

17. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.

18. Berdoalah, supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin.

19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah, sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.

20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilih-Nya, Tuhan mempersingkat waktunya.

21. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau: Lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.

22. Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan.

23. Hati-hatilah kamu! Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu.”

24. “Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya

25. dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.

26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.

27. Dan pada waktu itupun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit.

28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat.

29. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.

30. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi.

31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.

32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja.”

33. “Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba.

34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.

35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta,

36. supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur.

37. Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!“(Markus 12)

===========================================================

1. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-murid-Nya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah.

2. Ia berkata kepada mereka: “Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan.”

3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: “Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?”

4. Jawab Yesus kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!

5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.

6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.

7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.

8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.

9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku,

10. dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.

11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.

12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.

13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.

14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.”

15. “Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel–para pembaca hendaklah memperhatikannya–

16. maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.

17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya,

18. dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.

19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.

20. Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.

21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.

22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.

23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.

24. Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.

25. Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.

26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.

27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.

28. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.”

29. “Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.

30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.

31. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.

32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat.

33. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.

34. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi.

35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.

36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri.”

37. “Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.

38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera,

39. dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.

40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan;

41. kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.

42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.

43. Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.

44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.”

45. “Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?

46. Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang.

47. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.

48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya:

49. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk,

50. maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya,

51. dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.”(Matius 24)

==========================================================

1. Ketika Yesus mengangkat muka-Nya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.

2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu.

3. Lalu Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu.

4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.”

5. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus:

6. “Apa yang kamu lihat di situ–akan datang harinya di mana tidak ada satu batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan.”

7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya: “Guru, bilamanakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya, kalau itu akan terjadi?”

8. Jawab-Nya: “Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Dia, dan: Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka.

9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera.”

10. Ia berkata kepada mereka: “Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan,

11. dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.

12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku.

13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi.

14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu.

15. Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu.

16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh

17. dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku.

18. Tetapi tidak sehelaipun dari rambut kepalamu akan hilang.

19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.”

20. “Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat.

21. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota,

22. sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis.

23. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu! Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini,

24. dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu.”

25. “Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.

26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.

27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.

28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.”

29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: “Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja.

30. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat.

31. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah, bahwa Kerajaan Allah sudah dekat.

32. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya terjadi.

33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.”

34. “Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.

35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.

36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.”

37. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun.

38. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepada-Nya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia.(Lukas 21 )

Dalam ketiga injil di atas(Kecuali Yohanes)di ceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman,yakni:

1)PERANG ANTAR BANGSA

7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.

8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.(Markus 12)

6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.

7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.(matius 24)

9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera.”

10. Ia berkata kepada mereka: “Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan,(Lukas 21)

Dalam kitab wahyu peperangan antar bangsa ini adalah Hamargedon……dan beberapa narasi juga menggambar kan perang antara kubu Naga dan binatang melawan kaum kristen

12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.

13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.

14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.

15. “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.”

16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.(wahyu 16)

Dan Yesus berkata peperangan besar antar bangsa ini akan terjadi di masa 12 rasul masih hidup.bahkan sebelum para rasul selesai kunjungi kota-kota Israel Yesus telah datang.jadi kedatangan yesus dan Hamargedon terjadi sebelum angkatan 12 rasul mati semua.ternyata sampai rasul terakhir Yesus mati tak ada kedatangan Yesus dan Hamargedon.hingga clement Romanus mengeluh kan hal itu.

2)NABI-NABI PALSU

22. Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan.(Markus 12)

11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang(Matius 24)

Dalam kitab wahyu Nabi palsu itu berdampingan dengan Naga dan binatang 666

Wahyu 16

13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.

Wahyu 19

20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.

Wahyu 20

10. dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.

Dan Yesus berkata bahwa peristiwa itu semua terjadi di masa 12 Rasul masih hidup.hingga Rasul terakhir yesus mati tak ada naga,binatang,dan nabi-nabi palsu.yang ada gereja yang membumi.

3)MATAHARI MENJADI GELAP

24. “Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya

25. dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.(Markus 12)

29. “Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.(Matius 24)

25. “Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.

26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.(Lukas 21)

Dalam kitab wahyu matahari menjadi gelap di gambar kan:

12. Maka aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.(Wahyu 6)

dan aneh nya matahari sudah menjadi gelap pada kejadian selanjut nya masih ada terang sinar matahari,hingga matahari terpukul sepertiga nya:

12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari.(wahyu 8)

lalu matahari masih memancar cahaya pada kejadian selanjut nya tetapi matahari gelap kembali menjelang muncul nya pak belalang

2. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu.(wahyu 9)

Pada kejadian selanjut nya matahari tetap bersinar

8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.(Wahyu 16)

Yesus berkata semua ini terjadi di masa 12 Rasul masih hidup…yakni MATAHARI MENJADI GELAP…..dan hingga Rasul yesus yang terakhir mati matahari tetap bersinar seperti biasa mengiringi pertumbuhan gereja-gereja pada awal abad kedua masehi hingga kini.

4)BULAN TIDAK BERCAHAYA

24. “Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya

25. dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.(Markus 12)

29. “Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.(Matius 24)

25. “Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.

26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.(Lukas 21)

Yesus menggambar kan dalam injil pada akhir zaman bulan tidak bercahaya…..tetapi kontradiksi dengan kitab wahyu,pada akhir zaman bulan menjadi merah seluruh nya seperti darah:

12. Maka aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.(wahyu 6)

Pada peristiwa selajut nya hanya sepertiga bulan kehilangan cahaya nya:

12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari.(wahyu 8)

Dan Yesus berkata bahwa hilang nya cahaya bulan terjadi di masa 12 Rasul…..ternyata nubuat itu tak terlaksana….bulan tetap bercahaya mengiringi malam negri2 Romawi dan perkembangan gereja awal abad ke dua setelah Rasul yesus terakhir mati.

5)BINTANG-BINTANG BERJATUHAN DARI LANGIT

24. “Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya

25. dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.(Markus 12)

29. “Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.(Matius 24)

25. “Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.

26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.(Lukas 21)

Dalam kitab wahyu ada 4 kali kejadian bintang-bintang jatuh ke bumi….aneh nya bumi tak hancur jadi debu.bahkan ekor ular naga menyeret sepertiga bintang di langit lalu menghujami nya ke bumi tapi bumi tidak hancur jadi debu….bintang ada milyaran bahkan trilyunan di langit jika sepertiga bintang di seret ekor naga maka berapa milyar bintang yang menghujami bumi?

perumpamaan……itu pasti ngeles nya kalau sudah mentok jawaban nya 😆

Wahyu 6

13. Dan bintangbintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang.

Wahyu 8

10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.

11. Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.

Wahyu 9

1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut.

Wahyu 12

1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.

4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintangbintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.

Dan yesus berkata bahwa jatuh nya bintang-bintang itu terjadi di masa 12 Rasul…tetapi hingga Rasul terakhir mati bintang tetap ada di tempat nya hingga kini.

6)PARA MALAIKAT MENIUP SANGKAKALA

31. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.(Matius 24)

Dalam kitab Wahyu ada 7 malaikat meniup sangkakala

SANGKAKALA PERTAMA DI TIUP

7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es, dan api, bercampur darah; dan semuanya itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau.(Wahyu 8)

SANGKAKALA KEDUA DI TIUP

8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah,

9. dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal.(wahyu 8)

SANGKAKALA KETIGA DI TIUP

10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.

11. Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.(Wahyu 8)

SANGKAKALA KEEMPAT DI TIUP

12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari.

13. Lalu aku melihat: aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring: “Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya.”(wahyu 8)

SANGKAKALA KELIMA DI TIUP

1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut.

2. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu.

3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi.

4. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya.

5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia.

6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka.

7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia,

8. dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa,

9. dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan.

10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia, lima bulan lamanya.

11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.

12. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi.(wahyu 9)

SANGKAKALA KE ENAM DI TIUP

13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah,

14. dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu: “Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu.”

15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.

16. Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka.

17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya; mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya; kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang.

18. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya.

19. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular; mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan.

20. Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan,

21. dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian.(wahyu 9)

SANGKAKALA KETUJUH DI TIUP

15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: “Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.”

16. Dan kedua puluh empat tua-tua, yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka, tersungkur dan menyembah Allah,

17. sambil berkata: “Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja

18. dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan barangsiapa yang membinasakan bumi.”

19. Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.(wahyu 11)

Semua sangkakala itu di tiup di masa 12 Rasul masih hidup.maka segala kejadian dahsyat mengiringi di tiup nya sangkakala itu terjadi di masa 12 Rasul….seperti hujan es,pasukan belalang dll….hingga Rasul terakhir yesus mati tak ada bunyi sangkakala apapun yang ada adalah burung yang berkicau di alam asia minor dll mengiringi pertumbuhan gereja perdana

7)GEMPA BUMI

7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.(Mayius 24)

8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.(markus 13)

11. dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.(Lukas 21)

Dalam kitab wahyu gempa bumi di akhir zaman di gambar kan:

Wahyu 6

12. Maka aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.

Wahyu 8

5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi.

Wahyu 11

13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga.

19. Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.

Wahyu 16

18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.

Dan Yesus berkata gempa bumi itu terjadi di masa 12 Rasul……dan Rasul yesus terakhir mati tak ada gempa bumi dahsyat yang di gambar kan kitab wahyu.yang ada adalah pemandangan indah negri Asia kecil,mesir dll mengiringi pertumbuhan gereja-gereja perdana.

SEMUA YANG TERJADI DI KITAB WAHYU TERJADI SEBELUM 12 RASU MATI SEMUA

30. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi.(Markus 12)

34. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi.(Matius 24)

32. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya terjadi.(Lukas 21)

Jadi semua kejadian di kitab Wahyu yesus katakan terjadi di masa 12 Rasul masih hidup.ternyata Yesus salah,Rasul terakhir mati semua tak terjadi.dan penulis kitab wahyu pun mengatakan semua kejadian yang ia tulis waktu nya sudah dekat

2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya.

3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.(Wahyu 1)

9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam Kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.(Wahyu 1)

Sebab yesus berkata bahwa kedatangan nya adalah di masa 12 Rasul masih hidup……malah sebelum 12 Rasul selesai mengunjungi kota-kota israel

(23) Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain; karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang.(Matius 10:23)

Jadi segala nubuat akhir zaman dalam kitab wahyu bahkan pengarang nya sendiri meyakini(atau membual)bahwa semua yang tertulis dalam kitab wahyu terjadi di zaman nya…dan khusus nya di zaman 12 Rasul masih hidup…semua itu akibat dari 3 injil itu sendiri yang mengatakan bahwa semau kejadian yang yesus ceritakan berupa akhir zaman dan kedatangan nya semua itu terjadi di masa 12 rasul masih hidup.

Yesus mengharapkan kerajaan tuhan datang dengan segera.dalam masa priode hidup para pendengarnya(markus 9:1,13:30).ia keliru.tentu saja para ahli ilmu agama akan menerimanya saat mereka menemukan hal itu.hal itu akan meruntuhkan diterimanya penelitian mengenai kristus itu sendiri dan kualitasnya.buah dari penelitian yg telah berlangsung lebih dari 1500 tahun.sebagian mereka mencoba untuk melepaskan diri dari dilema tersebut.mereka mencoba menegaskan sesuatu yg tak masuk akal.seperti bahwa kerajaan tuhan telah datang dalam khotbah dan mukjizat yesus.kesalahan yesus menimbulkan pertanyaan bagaimana bila yesus yang maha tahu dapat membuat kesalahan??.intinya di sini adalah,yahudi tidak mungkin disalahkan karena tidak menerima yesus sebagai almasih versi mereka.ketika ia meramalkan sesuatu yg tak pernah terjadi.ia meramalkan kerajaan surgawi,yg datang ialah gereja yg membumi.(Dalam Jesus Myhth)

BAGAI MANA DENGAN KERAJAAN SERIBU TAHUN?

Jika yesus berkata bahwa akhir zaman terjadi pada masa hidup 12 Rasul,maka bagaimana skenario kerajaan 1000 tahun?….dalam skenario error ini  maka Kerajaan 1000 tahun di mulai sejak 12 Rasul masih hidup setelah banyak terjadi bencana pada bumi.jadi Kerajaan Yesus yang 1000 tahun berakhir tahun 1000 masehi….pada zaman itu indonesia ada kerajaan sriwijaya dll,jadi lenyap nya langit dan bumi menurut kitab wahyu adalah sekitar tahun 1000 Masehi.demikian jika kerajaan Allah datang di masa 12 Rasul menurut perkataan yesus sendiri.

(23) Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain; karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang.(Matius 10:23)

9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam Kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.(Wahyu 1)

Karena pengaruh 3 injil dan kitab wahyu membuat orang-orang kristen abad pertama masehi menyangka akhir zaman datang di zaman mereka:

“Kami sudah mendengar tentang hal-hal ini [mengenai akhir zaman] bahkan pada masa bapak-bapak kami, dan tengoklah, kami pun sekarang telah menjadi tua dan tak satupun dari semua itu yang telah terjadi atas kami “( klik )

 

 

ERROR KITAB WAHYU:SEMUA AIR DI BUMI MENJADI DARAH TETAPI UMMAT MANUSIA MASIH TETAP HIDUP LAMA

 

 

Pada tulisan lalu telah kita ulas sekilas pandang Error yang ada dalam kitab wahyu.sekarang kita ulas lagi apa error dalam kitab wahyu lain nya?setelah membaca ini,pasti nya kristen radikal hingga garis lunak akan BERUSAHA SEKUAT TENAGA menyangkal cerita ini kronologis.padahal mereka selama ini amat mmbanggakan Alkitab mereka kronologis,tak seperti quran.

owh begitu ya? :mrgreen:

Jika anda membanggakan alkitab kitab kronologis….maka jangan menjilat ludah sendiri ya setelah membaca ulasan saya ini?…di mana ini cerita kronologis dalam alkitab:

Dan pasti mereka setelah melihat tulisan ini akan mengeles kalo ini bukan kronologis dan ini cuma perumpamaan

Dalam kitab wahyu tertulis bahwa  pada akhir zaman nanti banyak peristiwa terjadi.salah satu peristiwa itu adalah semua air di bumi menjadi darah.

1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi.”

2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya.

3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.

4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: “Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini.

6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!”

7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata: “Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu.”(wahyu 16)

Jadi setelah penumpahan cawan yang kedua dan ketiga semua sumber air di muka bumi menjadi darah semua:

 1. Air laut menjadi darah semua…..di buktikan dengan kalimat semua yang bernyawa yang hidup di dalam laut mati semua
 2. semua air sungai menjadi darah
 3. semua mata air menjadi darah

Maka seluruh muka bumi semua sumber AIR MINUM buat manusia menjadi darah.dalam ayat di atas jelas bencana air menjadi darah adalah bencana global yang di tunjuk kan dengan bold merah,perhatikan :

3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.

4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

Jadi semua sumber air di bumi menjadi darah.baik di seluruh laut,semua sungai-sungai dan semua mata-mata air.maka jika demikian terjadi bencana kehausan global hingga jutaan kematian karena kehausan.tetapi error nya dalam cerita selanjut nya semua manusia masih hidup normal.setelah semua air di bumi menjadi darah tak ada cerita dalam kitab wahyu terjadi bencana jutaan manusia mati karena kehausan.ini menunjuk kan pengarang cerita kurang cermat dan pintar mengarang dongeng nya.

setelah semua sumber air manusia menjadi darah di bumi,apa yang terjadi pada manusia di bumi menurut kitab wahyu?

APAKAH YANG DI HUKUM MINUM AIR DARAH CUMA PENUMPAH DARAH ORANG-ORANG KUDUS DAN PARA NABI?

5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: “Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini.

6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!”(Wahyu 16)

Maka Error dalam kitab wahyu terjadi lagi…..di akhir zaman apakah para nabi masih hidup hingga terbunuh?hingga yang membunuh harus meminum air darah?….para penafsir kitab wahyu dengan bangga hati berkata para pembunuh orang-orang kudus itu adalah antikristus(termasuk orang islam)..maka mereka minum air darah.padahal mayoritas terbesar umat islam tak membunuh orang2 kudus dan kristen, cuma setitik debu umat islam membunuh kristen seperti ISIS,Boko haram dll,muslim lain nya……. yang memahami islam tak pernah mau membunuh orang-orang tak bersalah.maka apakah orang-orang yang tak membunuh para orang kudus dan para nabi di luar kristen juga minum air darah?

Tetapi error nya ialah yang di hukum cuma pembunuh orang kudus dan para nabi,seluruh dunia menanggung akibat nya dengan air semua menjadi darah.seharus nya kalau sudah begitu kristen dan anti kristus semua mati kehausan.dalam ayat di atas jelas bencana air menjadi darah adalah bencana global.

APAKAH BENCANA AIR DARAH INI GLOBAL DAN DAHSYAT?

Ya jelas dalam ayat di atas bencana itu global dan dahsyat.dalam ayat di atas tak ada indikasi hanya seperauh laut,atau sedikit laut yang menjadi darah,semua laut menjadi darah yang di tunjuk kan segala yang hidup bernyawa di dalam laut mati semua

matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.

dan semua sungai-sungai dan mata-mata air di bumi menjadi darah semua:

sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

Jika bencana itu cuma menimpa tak semua laut maka kalimat ayat nya sbb:

8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah,

9. dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal.(Wahyu 8)

Ternyata sebelum semua laut menjadi darah di wahyu 16,ternyata 1/3 laut telah menjadi darah di wahyu 8 :mrgreen:

Dan bencana ini bukan hanya berbentuk cocologi bahwa ada di bagian tertentu dunia air tiba-tiba menjadi seperti darah.tetapi kitab wahyu menekan kan bahwa bencana semua air di bumi menjadi darah sangat dahsyat,yakni:

 1. Semua lautan di bumi menjadi darah
 2. semua sungai di bumi menjadi darah
 3. semua mata air di bumi menjadi darah
 4. Semau mahluk bernyawa di dalam lautan mati semua

Jadi bencana nya global meliputi seluruh bumi dengan penekanan semua mahluk benyawa di laut mati dan semua sungai dan mata air di bumi menjadi darah.tak hanya beruopa cocologi kristen bahwa di bagian bumi tertentu air jadi(tiba2 seperti)darah.

SETELAH SEMUA AIR DI BUMI MENJADI DARAH,MANUSIA MASIH HIDUP DI BUMI

cawan kedua dan ketiga di tumpah kan malaikat menyebab kan bencana global semua air di bumi menjadi darah

Lalu malaikat menumpah kan cawan ke empat:

8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.

9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.(Wahyu 16)

Setelah semua sumber air manusia menjadi darah,siksaan di tambah dengan jilatan lidah matahari ke bumi hingga mungkin jutaan manusia gosong karena nya.sudah kehausan gosong pula :mrgreen:

Error nya setelah semua air di bumi menjadi darah manusia masih tampak hidup tak mati kehausan malah mesti di timpa jilatan api matahari agar mati…..lalu setelah peristiwa jilatan api ini manusia tampak masih hidup tak mau bertobat

Jadi setelah semua air bumi menjadi darah dan jilatan api matahari manusia masih hidup di kota-kota mereka dengan tidak mau bertobat.

Bagaimana masih hidup di kota-kota mereka?sedang kan semau air di bumi telah jadi darah?PDAM indonesia bingung mau ambil air di mana semua telah menjadi darah.Perusahaan Aqua.vit,Ades dll(kalau belum bangkrut di akhir zaman)bingung mencari sumber air untuk pabrik mereka karena semua mata air telah menjadi darah.

MANUSIA MASIH BISA BERPERANG PADAHAL SEMUA AIR DI BUMI TELAH MENJADI DARAH

12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.

13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.

14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.

15. “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemalu

annya.”

16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.(wahyu 16)

Semua air di bumi telah menjadi darah,tetapi manusia masih sanggup berperang tampa bekal air.para raja-raja bersama pasukan nya masih hidup di bumi.

supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.

pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar,

Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.

Hebat…..perbekalan militer saat perang besar itu selain makanan juga air yang telah menjadi darah.apakah saat perang besar itu tak butuh makan dan minum?

SETELAH HAMARGEDON MANUSIA MASIH HIDUP DI KOTA-KOTA MEREKA

17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya: “Sudah terlaksana.”

18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.

19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.

20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung.

21. Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.(Wahyu 16)

Setelah semua air di bumi menjadi darah,dan perang Hamargedon dengan logistik air minum darah manusia masih hidup di kota-kota mereka.mereka hidup semua dengan air darah.mungkin pabrik limun,sirup,pabrik aqua,dll bangkrut semua sebab tak ada lagi bahan baku air buat produk mereka.

lalu manusia di beri gempa bumi dahsyat ,kota-kota runtuh dan dahsyat nya lagi:

20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung(wahyu 16)

DAN SETELAH SEMUA AIR DI BUMI MENJADI DARAH,SEMUA PULAU HILANG LENYAP DAN SEMUA GUNUNG-GUNUNG TAK DI TEMUKAN LAGI MANUSIA MASIH HIDUP DAN ADA?WHAT?

Dari mana mereka bisa hidup dengan air minum darah dan tak punya tanah tempat berpijak?..apakah yang hilang lenyap pulau jawa.sumatra,kalimantan,ambon,dll?

Setelah peristiwa ini manusa masih  saja hidup antara lain Binatang dan para Raja di bumi melakukan perepangan melawan penunggang kuda:

19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Penunggang kuda itu dan tentara-Nya.(wahyu 19)

Dan orang-orang kristen hidup dan memerintah bersama Yesus 1000 tahun di bumi dengan sumber air telah menjadi darah

dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.(Wahyu 20)

Bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi masih hidup padahal semua air di bumi telah menjadi darah

7. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya,

8. dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.

9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka,

10. dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.(Wahyu 20)

Pada saat itu masih hidup bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi dan orang-orang kudus padahal air di bumi telah menjadi darah….kalau binatang itu mungkin tak perlu minum karena mahluk jadi-jadian.

setelah semua peristiwa itu tiba-tiba BUMI DAN LANGIT LENYAP….BLEPPPPP

Entah lenyap nya karean apa tapi lenyap begitu saja hilang seperti benda hilang di tangan pesulap.atau seperti orang tiba-tiba menghilang dalam film-film dan sinetron-sinetron orang sakti dan kerajaan.seperti Aki maung hilang dari pandangan cucu Prabu siliwangi dalam sinetron pangeran.

11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.(Wahyu 20)

1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.

2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.(Wahyu 21)

Bumi sudah di hujami bintang berkali-kali,gempa bumi,dll tak hancur-hancur lalu lenyap nya hanya hilang Blepppp seperti dalam sulap-sulap.

Melihat ulasan saya di atas jelas kitab wahyu hanya karangan cerita manusia yang bisa salah dalam merangkai dongengan cerita nya.jika kristen menolak cerita di atas kronologis maka mereka menjilat ludah mereka sendiri karena selama ini mereka mengatakan cerita alkitab kronologis dan beda quran cerita nya tak kronologis acak-acakan.

Jika kristen tetap tak malu(menjilat ludah sendiri) bilang cerita itu bukan kronologis maka kristen punya PR baru untuk menyusun Jigzaw Puzzle mana kronologis yang benar dalam kitab wahyu agar  tak terkesan manusia masih bisa hidup setelah semua air di bumi menjadi darah.

Kitab wahyu ini sebenar nya masih menyimpan ajaran-ajaran yang benar dari Nabi Isa alaihis Salam.seumpama pengajaran tentang akhir zaman,sangkakala,pengadilan manusia sesuai amal nya dll.dan dalam kitab wahyu sebenar nya yang memerangi orang-orang kudus adalah Dajjal.Nabi isa pun menceritakan perihal Dajjal ini.

Dari Anas radhiAllahu `anhu berkata bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

“Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan kepada umatnya terhadap si buta sebelah yang sangat pendusta.  Ingatlah bahawasanya Dajjal itu buta sebelah, dan sesungguhnya Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Agung itu tidaklah buta sebelah.  Dan di antara dua mata Dajjal itu ada tulisan, ك ف ر”

(HR al-Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu berkata, bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

“Sukakah aku jelaskan kepada kamu tentang Dajjal yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi kepada umatnya.  Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah dan sesungguhnya ia akan muncul dengan membawa semacam Syurga dan Neraka.  Sesuatu yang dikatakan Syurga oleh Dajjal itu sebenarnya adalah Neraka.”

(HR al-Bukhari dan Muslim)

Dan kitab wahyu adalah karangan manusia yang berusaha menduduk kan yesus/Isa sebagai Pengadil manusia di akhir zaman,sebagai penebus dosa manusia dengan salib.zeperti hal nya injil-injil kanonik di karang untuk menduduk kan yesus sebagai penebus dosa manusia dengan salib,pengadil manusia di akhir zaman dst.padahal  tak ada penebusan dosa dan yang mengadili manusia di hari Kiamat hanya Allah saja.

Jadi ajaran Nabi isa di seleweng kan demikian jauh sepeninggal Isa….sepeninggal Isa banyak di tulis cerita-cerita yang di klaim dari Isa/yesus…di antara nya Injil Markus,matius,lukas dan yohanes.lalu pengajaran nabi Isa yang benar di seleweng kan…..Nabi Isa mengajar kan dosa hanya bertobat pada Allah,lalu di seleweng kan dosa di tebus dengan salib….nabi Isa mengajar kan Tuhan Esa,mereka seleweng kan Isa juga tuhan.nabi Isa mengajar kan pengadilan hari kiamat yang berhak mengadili cuma Allah,pengarang Injil dan kitab wahyu menyeleweng kan nya menaik kan status yesus juga sebagai pengadil manusia di akhir zaman.bahkan untuk mengarahkan nubuat nabi terakhir SERUPA MUSA,pengarang injil matius tak segan-segan mengarang sejarah palsu tentang pembantaian bayi oleh herodes(memberi kesan yesus pun serupa musa dalam pelarian dari pembunuhan) dan tak segan pula menambah kan KUDUS di depan kata ROH agar menutup Nabi yang di nubuat kan Musa ada setelah yesus.

Dan telah anda lihat….nama nya karangan manusia tampa bimbingan wahyu apalagi untuk menaik kan status nabi Isa menjadi luar hak nya,maka karangan itu penuh kesalahan dan ke khilafan.maka kitab wahyu seumpama injil-injil kanonik seperti SEEORANG KOKI meramu masakan nya.dalam bahan-bahan nya mereka mengambil dari Gula(ajaran asli Isa/yesus)arak(karangan sendiri) hingga tercampur antara Aajran asli Nabi Isa dengan karangan pribadi penulis.

Dr. B. J. Boland dalam bukunya “Het Johannes Evangelie”, p. 9, berkata sebagai berikut:

“Zijn ons de waarheden van het Evangelie van Jesus Christus in haar corspron-kelij-ken onvervalschen, zul veren vorm over-geleverd of zijn de door het intermediair van den Griek schen Geest, van de Griek sche reid, het laat stea an te nemen…dat de letter der Nieuw-Testament-ische boeken in de eerste eeuwen anzer jaar-telling gewichtig wijzungen moet hebben ondergaan.”

(Apakah kebenaran-kebenaran dari Injil Jesus Kristus diserahkan kepada kita dalam bentuk murninya, asli dan tidak dipalsukan, ataukah telah dirubah melalui alam fikiran kebudayaan Gerika? Umumnya yang terakhirlah yang diterima oleh orang jaman kini… bahwa tulisan-tulisan Kitab Perjanjian Baru pada dua abad pertama perhitungan tahun kita, pasti telah mengalami perubahan besar.)

 

 

 

BUMI DAN MANUSIA DI MASA DEPAN DALAM KITAB WAHYU

 

Bagaimana nasib Bumi dan penghuni nya di akhr zaman menurut pengelihatan Yohanes yang di klaim sebagai Ibn zebedeus itu?..jika kita urut kan maka kita menemukan banyak kesalahan dan kontradiksi dalam kitab wahyu ini…apa itu?mari kita simak:

GEMPA BUMI YANG DAHSYAT,MATAHARI MENJADI HITAM, BULAN MENJADI MERAH,BINTANG-BINTANG DI LANGIT BERJATUAHAN KE BUMI,LANGIT MENYUSUT,GUNUNG DAN PULAU2 BERGESER

12. Maka aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.

13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang.

14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya.

15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung.

16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu: “Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia, yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu.”

17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan?(Wahyu 6:12-17)

Jadi Yohanes melihat akhir zaman terjadi gempa bumi,matahari menjadi hitam dan bulan menjadi merah seluruh nya bagai darah

Jika gambaran nya demikian maka jatuh nya satu atau beberapa bintang saja sudah mampu memusnah kan seluruh manusia dan bumi tampa sisa.

WAKTU AKHIR ZAMAN PERBUDAKAN TELAH BERLAKU LAGI  DI BUMI

Perhatikan ayat nya:

15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung.(wahyu 6)

SEMUA TAKUT MURKA DIA YANG DUDUK DI TAHTA DAN ANAK DOMBA

Perhatikan……saya yakin semua pagan trinitas akan menafsir kan anak domba sebagai yesus.maka ada dua pribadi tuhan di sini hingga waktu huru hara hari akhir,yakni DIA yang duduk di tahta dan anak domba:

16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu: “Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia, yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu.”

17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan?(Wahyu 6)

EMPAT MALAIKKAT BERDIRI DI KE EMPAT PENJURU BUMI,BUMI DAN ISI NYA MASIH ADA?

Yohanes melanjut kan pengelihatan nya sebagai kronologis:

1. Kemudian dari pada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut atau di pohon-pohon.(wahyu 7)

Apakah pihak kristen radikal menolak cerita ini kronologis?jika mereka membaca ulasan saya hingga ke depan maka saksikan lah mereka akan MENGELAK sekuat tenaga untuk membuktikan cerita ini tidak kronologis

Padahal cerita ini jelas kronologis…lihat kata kemudian yang saya bold biru di atas

Cerita ini kronologis maka tampak kesalahan logika nubuat ini.di mana Wahyu 6:13 mengatakan bahwa bintang-bintang jatuh ke bumi hingga sangking deras nya di gambar kan seperti gugur nya pohon ara dengan angin kencang….

13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang.

Bumi pada saat itu pasti sudah hancur lebur tak bersisa dan seluruh manusia baik antikristus dan yanng kristen pasti mati semua…..sebab satu bintang saja ukuran nya sangat raksasa melebihi jutaan kali bumi

Tetapi di ayat berikut nya di wahyu 7:1 setelah guguran bintang-bintang itu jatuh ke bumi BUMI MASIH ADA dengan angin nya,daratan nya,laut dan pohon nya…..apakah ini bukan koontradiksi?

BUMI,LAUT,DAN POHON-POHON BELUM LAGI RUSAK SETELAH BINTANG-BINTANG DI LANGIT JATUH BERGUGURAN MENIMPA BUMI?

2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut,

3. katanya: “Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka!”(Wahyu 7)

Ini kesalahan fatal sains dan iptek dalam kitab wahyu…..penulis kitab wahyu berfikiran sangat sederhana bahwa bintang-bintang yang jatuh mungkin ia fikir kecil-kecil seukuran meteor.jatuh nya bintang-bintang bahkan satu bintang saja bisa memusnahkan bumi dan seluruh manusai jadi debu karena besar dan panas nya.contoh nya jika bintang yang jatuh misal nya bintang BETELGEUSE kemudian terbesar lagi adalah bintang  ANTARES

Perhatikan perbandingan besar nya dengan bumi…kita bandingkan besar bumi dengan matahari dulu:

 

Lalu kita banding kan bintang Betelguese dan antares di banding matahari

Anda bayang kan sendiri besar nya satu bintang dengan bumi……bumi ibarat sebutir debu saja.

Bagaimana mungkin bintang-bintang telah berjatuhan ke bumi pada wahyu 6 lalu di gambar kan di wahyu 7 bumi masih belum rusak?malah ayat lanjutan nya lebih musykil lagi:

KETURUNAN ZIONIS ISRAEL MASIH ADA DI BUMI SETELAH BINTANG-BINTANG JATUH BERGUGURAN DI BUMI?

2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut,

3. katanya: “Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka!”

4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel.

5. Dari suku Yehuda dua belas ribu yang dimeteraikan, dari suku Ruben dua belas ribu, dari suku Gad dua belas ribu,

6. dari suku Asyer dua belas ribu, dari suku Naftali dua belas ribu, dari suku Manasye dua belas ribu,

7. dari suku Simeon dua belas ribu, dari suku Lewi dua belas ribu, dari suku Isakhar dua belas ribu,

8. dari suku Zebulon dua belas ribu, dari suku Yusuf dua belas ribu, dari suku Benyamin dua belas ribu.(Wahyu 7)

Hebat nya setelah bumi di guguri bintang-bintang bangsa israel turunan negara zionis sekarang masih eksis.lalu mereka di materai dahi nya.mungkin penulis kita wahyu menyangka bintang yang jatuh itu hanya sebesar batu gunung saja.

Dan bukan saja bintang-bintang yang jatuh ke bumi,bangsa israel yang di bumi tak akan mendapat cahaya sebab matahari telah jadi hitam(di wahyu 6:12)..pada wahyu 6 matahari telah menjadi hitam bagai karung rambut,berarti seluruh dunia menjadi gelap gulita….cuma lampu-lampu kota saja yang nyala dengan generator nya…tidak ada lagi sunset di bali yang lagi liburan ke bali…..dan aneh nya bulan kelihatan merah seperti darah……darimana warna darah itu berasal?

MANUSIA TAK TERHITUNG BANYAK NYA  DARI SEGALA BANGSA,SUKU,KAUM DAN BAHASA TIDAK MUSNAH SETELAH GUGUR NYA BINTANG-BINTANG KE BUMI?

9. Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.

10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: “Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!”

11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah,

12. sambil berkata: “Amin! puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya! Amin!”

13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku: “Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?”

14. Maka kataku kepadanya: “Tuanku, tuan mengetahuinya.” Lalu ia berkata kepadaku: “Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.

15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka.

16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.

17. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.”(wahyu 7)

Semua manusia masih utuh saat sudah di hunjami bintang-bintang raksasa dari langit..kumpulan besar orang-orang banyak itu mempunyai kriteria sbb:

Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar

Kristen mana yang di jamin ini?apakah katolik?protestan?advent?saksi Yehova?Mormon?atau apa?apakah protestan yang tak mau patuh Paus Roma dari tradisi petrus?…kesusahan besar macam apa?kesusahan besar kristen hanya terjadi saat ISIS membantai mereka….atau ketika PERANG AGAMA 100 tahun yang saling bantai antara katolik dan protestan dan juga pembantaian pada awal-awal kristen…sisa nya hidup mereka bersenang-senang dalam klub malam.pesta sex,kekayaan,dll seperti yang anda lihat di negara-negara mayoritas banyak ummat paulus nya.

Kesusahan besar hanya di derita sedikit kristen,maka kumpulan besar ini harus nya sedikit karena kristen banyak hidup senang di dunia.

mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.

Sayang nya kristen tidak memakai jubah…tetapi kemeja dengan dasi dan para wanita nya memakai baju you can see dan bahkan cuma memakai kutang berjalan di jalan seperti yang kita lihat di negara-negara Paulus seperti Amerika dll.

TERJADI GEMPA BUMI

Yohanes melanjut kan pengelihatan nya:

1. Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya.

2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat, yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala.

3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu.

4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.

5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi.

6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala.(Wahyu 8)

Bumi telah di hujami bintang di wahyu 6 tetapi bumi masih ada…dan kini terjadi gempa bumi.

SANGKAKALA PERTAMA:HUJAN ES,HUJAN API BERCAMPUR DARAH,TERBAKAR 1/3 BUMI.1/3 POHON-POHON DAN HANGUS SELURUH RUMPUT-RUMPUTAN HIJAU

7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es, dan api, bercampur darah; dan semuanya itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau.(wahyu 8)

Bumi telah di hujami bintang-bintang dalam wahyu 6,tetapi pikiran sederhana penulis kitab wahyu bintang-bintang itu pikir nya hanya sebesar meteor saja.maka ia menulis bumi masih eksis.1/3 bumi terbakar……bumi manakah yang masih selamat?apakah bumi yang di huni orang katolik?orang protestan?atau Advent?

SANGKAKALA KEDUA DI TIUP:SEPERTI GUNUNG BESAR MENYALA-NYALA OLEH API,DI LEMPAR KAN KE DALAM LAUT

8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah,

9. dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal.(wahyu 8)

Maka pada saat itu entah di new york,pantai telanjang di Australia,entah di laut atlantik dll sepertiga laut menjadi darah.mungkin kapal induk Amerika juga hancur saat itu.

SANGKAKALA KETIGA DI TIUP:JATUH DI LANGIT SEBUAH BINTANG BESAR

10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.

11. Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.(Wahyu 8)

Ini bukti pengarang kitab wahyu berfikir bahwa bintang di langit hanya sebesar meteor dan lebih besar bumi dari bintang di langit.di mana bintang besar itu hanya mencidrai sepertiga dari sungai dan mata air….jadi penulis juga punya pikiran sederhana ketika menulis wahyu 6 bahwa guguran bintang dari langit ke bumi tak menghancur kan bumi itu sendiri.ini kesalahan fatal pengarang kitab wahyu di muka ilmu dan sains.

13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang.(Wahyu 6)

BANYAK ORANG MATI KARENA AIR PAHIT

10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.

11. Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.(Wahyu 8)

Di tahun 2017 dan sebelum nya banyak kristen2 membanggakan Yesus begitu kasih dan Islam pembantai,pembunuh…ternyata entah di tahun 3000 masehi,4000 masehi dst….di akhir zaman Yesus tak segan-segan meracuni jutaan populasi manusia dengan air pahit beracun….kalo di photo korban-korban nya tentu sangat mengerikan.

SANGKAKALA KEEMPAT DI TIUP

12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari.

13. Lalu aku melihat: aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring: “Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya.”(wahyu 8)

Perhatikan yang terpukul ini:

terpukullah sepertiga dari matahari

Bagai mana bentuk nya jika matahari terpukul sepertiga nya?yakni sepertiga nya menjadi gelap dan sepertiga siang hari tidak terang…..

Kontradiksi dengan wahyu 6 di mana sebelum kejadian ini matahari telah menjadi hitam seluruh nya

12. Maka aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.(wahyu 6)

Pada wahyu 8:12 matahari hitam seluruh nya dan pada kejadian berikut nya kontradiksi matahari masih bercahaya namun kemudian padam/terpukul sepertiga nya(wahyu 8:12)

SANGKAKALA KELIMA DI TIUP:PENYIKSAAN BESAR-BESARAN MANUSIA DI BUMI OLEH AJARAN KASIH

1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut.

2. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu.

3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi.

4. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya.

5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia.

6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka.

7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia,

8. dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa,

9. dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan.

10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia, lima bulan lamanya.

11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.

12. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi.(wahyu 9)

LAGI-LAGI BINTANG JATUH KE ATAS BUMI

Sudah 3 kali bintang jatuh ke atas bumi tetapi bumi tetap ada….sebab apa?sebab pengarang kitab wahyu menyangka bintang-bintang di langit lebih kecil dari bumi

1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut.

2. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu.(wahyu 9)

PASUKAN BELALANG AJARAN KASIH YANG KERJA NYA MENYIKSA MANUSIA

Rupa pasukan belalang ajaran kasih di gambar kan sebagai berikut:

 1. rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan
 2. di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas
 3. rambut mereka sama seperti rambut perempuan
 4. gigi mereka sama seperti gigi singa,
 5. dada mereka sama seperti baju zirah
 6. sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan.
 7. ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia, lima bulan lamanya.
 8. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia.

Itulah pasukan belalang dari kristen ajaran yang kasih…pasukan belalang itu akan menyengat manusia yang tak memakai materai Allah di dahi nya.

Tetapi karena kitab wahyu di karang orang abad ke 1 masehi atau ke 2 masehi,mereka tak menggambar kan  manusia punya TANK,PANSER,PESAWAT TEMPUR,BAZOKA dll hingga tak di ceritakan perlawanan manusia dengan menggunakan alusista :mrgreen:

SANGKAKALA KEENAM DI TIUP:PEMBUNUHAN BESAR-BESARAN OLEH AJARAN KASIH

13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah,

14. dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu: “Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu.”

15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.

16. Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka.

17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya; mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya; kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang.

18. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya.

19. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular; mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan.

20. Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan,

21. dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian.(wahyu 9)

Pasukan pembantai oleh ajaran kasih itu di gambarkan:

 1. dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.
 2. jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda;
 3. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya; mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya
 4. ; kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang.
 5. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya.
 6. kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular; mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan.

Pada akhir zaman,di zaman Televisi,komputer,laptop,dll di zaman orang-orang kristen menghujat islam ajaran pembunuh dan tuhan yesus amat kasih,lalu memajang foto-foto korban pemenggalan ISIS,maka ternyata di zaman canggih nanti terjadi pembunuhan besar-besaran JUTAAN manusia yang bertentangan dengan iman kristen.maka jutaan mayat akan gosong mengerikan,lain nya jutaan terkapar oleh pembunuhan itu…..itulah GAMBARAN AGAMA KASIH KRISTEN DI AKHIR ZAMAN.membual kasih kini lalu di akhir zaman melakukan pembunuhan jutaan manusia yang bertentangan dengan iman kristen.

Apakah protestan,advent,saksi yehovah,mormon,pantekosta dll termasuk orang-orang yang di bunuh?

DI ZAMAN CANGGIH BERHALA KEMBALI DI SEMBAH

20. Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan,

21. dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian.(wahyu 9)

Jelas dalam kitab wahyu manusia zaman canggih kembali menyembah berhala.dan mereka menyembah berhala-berhala dari benda mati jauh sebelum datang nya pasukan belalang aneh dan pasukan kuda aneh itu.

dari ayat di atas setelah sengat belalang 5 bulan dan pembantaian sepertiga umat manusia ada kondisi jeda manusia hidup normal dalam dosa-dosa…padahal sepertiga matahari telah padam cahaya nya dan bumi kurang cahaya….apakah manusia bisa hidup dengan kondisi demikian?.

ADA MALAIKAT YANG KAKI KANAN NYA DI ATAS LAUT DAN KAKI KIRI NYA DI ATAS BUMI

1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api.

2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi,

3. dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya.

4. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata: “Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu dan janganlah engkau menuliskannya!”

5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit,

6. dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya: “Tidak akan ada penundaan lagi!

7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi.”(Wahyu 10)

ORANG-ORANG KRISTEN DI BUNUH NAIK KE SORGA?

1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: “Bangunlah dan ukurlah Bait Suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.

2. Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya.”

3. Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.

4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam.

5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu.

6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat; dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya.

7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka.

8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.

9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan.

10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi.

11. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut.

12. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka: “Naiklah ke mari!” Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka.

13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga.

14. Celaka yang kedua sudah lewat: lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul(Wahyu 11)

SANGKAKALA KETUJUH DI TIUP

15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: “Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.”

16. Dan kedua puluh empat tua-tua, yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka, tersungkur dan menyembah Allah,

17. sambil berkata: “Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja

18. dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan barangsiapa yang membinasakan bumi.”

19. Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.(wahyu 11)

ADA TANDA BESAR DI LANGIT

1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.

2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan.

3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.(wahyu 12)

SEPERTIGA BINTANG-BINTANG DI LANGIT TERLEMPAR KE ATAS BUMI DI SERET EKOR NAGA MERAH PADAM BESAR

Sudah 4 kali kejadian bintang-bintang jatuh ke bumi tetapi bumi tak kunjung hancur jadi debu…ini karena cacat perkiraan pengarang kitab wahyu bahwa bintang lebih kecil dari pada bumi :mrgreen:

4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.(Wahyu 12)

Jika ekor naga bisa menyeret bintang yang besar nya beratus ratus kali lipa bumi maka harus nya seekor naga itu badan nya akan menutupi seluruh muka bumi,malah tidak muat.di gambar kan naga itu selanjut nya lebih kecil dari bumi

Error logika kitab wahyu

ADA PEREMPUAN LARI KE PADANG GURUN DI BUMI DI PELIHARA 1260 HARI LAMA NYA

5. Maka ia melahirkan seorang Anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi; tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhta-Nya.

6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.(wahyu 12)

Tentu perempuan itu akan terkenal pada masa itu,dan wartawan dari New york times,BBC,seputar indonesia,Koran sindo,Dll akan mewawancarai perempuan itu tentang apakah yang terjadi? 😆

TIMBUL PEPERANGAN DI SORGA,NAGA BESAR DI LEMPAR KE BUMI

7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya,

8. tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga.

9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata: “Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.

11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.

12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut! karena Iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat.”

13. Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan Anak laki-laki itu.

14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu.

16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya.

17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.(Wahyu 12)

SEEKOR BINATANG KELUAR DARI DALAM LAUT LALU SELURUH DUNIA MENGIKUTI BINATANG ITU

1. (12-18) Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. (13-1) Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.

2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan takhtanya dan kekuasaannya yang besar.

3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu.(wahyu 13)

MANUSIA MENYEMBAH NAGA,NAGA BERI KUASA BINATANG,BINATANG DI SEMBAH DAN BERPERANG MELAWAN ORANG-ORANG KUDUS

4. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata: “Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?”

5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya.

6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga.

7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa.

8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih.

9. Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!

10. Barangsiapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan; barangsiapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus.(Wahyu 13)

MUNCUL BINATANG LAIN DARI DALAM BUMI

11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga.

12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh.

13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang.

14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu.

15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh.

16. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya,

17. dan tidak seorangpun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.

18. Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.(Wahyu 13)

Banyak kristen radikal menaut kan bilangan 666 ini pada Allah,Muhammad,islam,kerajaan islam dll.padahal kalau di lihat ayat2 nya sangat tak cocok di hubung kan dengan Allah.contoh soal pembuatan patung untuk di sembah dan semua yang tak menyembah di bunuh sama sekali tak ada dalam ajaran islam.

ANAK DOMBA BERDIRI DI BUKIT SION BERSAMA-SAMA DENGAN 144000 ORANG

1. Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang dan di dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya.

2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya.

3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorangpun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari pada seratus empat puluh empat ribu orang yang telah ditebus dari bumi itu.

4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu.

5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela.(wahyu 14)

ADA MALAIKAT TERBANG DI TENGAH-TENGAH  LANGIT

6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum,

7. dan ia berseru dengan suara nyaring: “Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.”

8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.”

9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring: “Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,

10. maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba.

11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya.”

12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.(Wahyu 14)

Tentu media massa saat itu akan heboh ada malaikat terbang di tengah langit bawa injil pula,apakah injil itu tidak ada kontradiksi dan kesalahan seperti injil tahun 2017 sekarang??? :mrgreen:

KEDATANGAN YESUS KEDUA?

13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan: “Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini.” “Sungguh,” kata Roh, “supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.”

14. Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di tangan-Nya.

15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari Bait Suci; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu: “Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai; sebab tuaian di bumi sudah masak.”

16. Dan Ia, yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabit-Nya ke atas bumi, dan bumipun dituailah.

17. Dan seorang malaikat lain keluar dari Bait Suci yang di sorga; juga padanya ada sebilah sabit tajam.

18. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah; ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya: “Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak.”

19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah.

20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya dua ratus mil.(wahyu 14)

MUNCUL BISUL YANG JAHAT DI MUKA BUMI PADA SEMUA ORANG YANG MEMAKAI TANDA BINATANG DAN MENYEMBAH PATUNG NYA

1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi.”

2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya.(wahyu 16)

SEMUA LAUT MENJADI DARAH SEPERTI DARAH ORANG MATI,MATI SEMUA YANG BERNYAWA DALAM LAUT

3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.(wahyu 16)

SUNGAI-SUNGAI DAN MATA AIR SEMUA MENJADI DARAH

4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: “Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini.

6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!”

7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata: “Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu.”(wahyu 16)

MANUSIA DI HANGUS KAN OLEH PANAS API YANG DAHSYAT

8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.

9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.(Wahyu 16)

TAHTA BINATANG JADI GELAP

10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan,

11. dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.(wahyu 16)

SUNGAI EFRAT MENJADI KERING DAN HARMAGEDON

12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.

13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.

14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.

15. “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.”

16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.(wahyu 16)

Bagaimana mungkin manusia masih dapat hidup dan berperang pada saat itu sedang kan semua sumber air di bumi telah menjadi darah,padahal air untuk menopang kehidupan.baik air laut,sungai dan mata air:

3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.(wahyu 16)

4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.(wahyu 16)

TERJADI GEMPA BUMI DAHSYAT YANG BELUM PERNAH TERJADI SEJAK MANUSIA ADA DI BUMI..RUNTUH KOTA-KOTA BANGSA YANG TAK KENAL ALLAH,SEMUA PULAU LENYAP DAN TAK DI TEMUKAN LAGI GUNUNG-DUNUNG

17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya: “Sudah terlaksana.”

18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.

19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.

20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung.

21. Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.(Wahyu 16)

BABEL SUDAH RUBUH?

1. Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya.

2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci,

3. karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.”(Wahyu 18)

BINATANG DAN RAJA-RAJA DI BUMI MELAKUKAN PEPERANGAN

19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Penunggang kuda itu dan tentara-Nya.

20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.

21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut Penunggang kuda itu; dan semua burung kenyang oleh daging mereka.(Wahyu 19)

SI ULAR TUA,IBLIS,SATAN DI TANGKAP DI PENJARA 1000 TAHUN

1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya;

2. ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya,

3. lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.(Wahyu 20)

Pada kitab wahyu sebelum nya semua air laut,sungai dan mata air telah menjadi darah,lalu pulau-pulau lenyap,gunung-gunung tak di temukan lagi,tetapi manusia tetap hidup di bumi menjadi pengikut binatang 666.apakah masuk akal?dari mana mereka bisa hidup sedang semua sumber air minum mereka telah menjadi darah?

DI BANGKIT KAN DARI MATI MEMERINTAH BERSAMA KRISTUS SELAMA 1000 TAHUN

4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah; yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun.

5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama.

6. Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.(Wahyu 20)

Bagaimana mungkin semua air telah menjadi darah manusia masih dapat hidup di bumi selama 1000 tahun lagi?belum lagi kerusakan-kerusakan dahsyat lain nya seperti lenyap nya pulau-pulau dan musnah nya gunung-gunung.

1000 TAHUN BERAKHIR,IBLIS LEPAS DARI PENJARA MENYESAT KAN BANGSA-BANGSA,GOG MAGOG LALU IBLIS DI LEMPAR KE LAUTAN API DAN BELERANG

7. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya,

8. dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.

9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka,

10. dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.(Wahyu 20)

DIA DUDUK DI TAHTA LALU LANGIT DAN BUMI LENYAP TIDAK DI TEMUKAN LAGI TEMPAT NYA

11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.

12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.

14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: lautan api.

15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.(Wahyu 20)

1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.

2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.(Wahyu 21)

Jadi lenyap nya bumi dan langit dalam kitab wahyu lenyap begitu saja tampa di terang kan sebab nya apa….setelah berakhir kerajaan 1000 tahun,lalu iblis di lepas kan lalu di masuk kan ke lautan api dan belerang.

Setelah anda membaca kronologi nasib bumi dan manusia dalam kitab wahyu tentu anda akan menemukan kesalahan dan kontradiksi.hal ini menunjuk kan kitab wahyu hanya karangan manusia yang parah nya penulis nya sendiri masih di perdebat kan siapa dia.

 

 

 

 

 

 

KONTRADIKSI KITAB WAHYU:PENUMPAHAN CAWAN MURKA

Karena tulisan manusia,bukan firman Allah maka penulis kitab wahyu ada terpeleset pena tak menyadari kesalahan nya.kelihatan nya kecil tetapi membuka pikiran kita kitab wahyu hanya di tulis manusia yang bisa salah.jika ia di karuniai Roh Kudus(paracletos)yang memimpin nya kesalahan sekecil apapun tak akan terjadi…mari kita simak:
Wahyu 16

1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi.”

2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya.

3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.

4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: “Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini.

6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!”

7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata: “Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu.”

8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.

9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.

10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan,

11. dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.

12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.

13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.

14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.

15. “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.”

16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.

17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya: “Sudah terlaksana.”

18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.

19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.

20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung.

21. Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.

Di mana silap penulis?silap ini di bilang kecil tidak juga,simak:

KETUJUH MALAIKAT DI PERINTAH KAN MENUMPAH KAN KETUJUH CAWAN MURKA ALLAH KE ATAS BUMI

Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi.“(wahyu 16:1)

Perhatikan kalimat nya…sangat jelas 7 malaikat di perintah kan menumpah kan ke 7 cawan murka Allah KE ATAS BUMI.

MALAIKAT PERTAMA MENUMPAH KAN CAWAN NYA KE BUMI

Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya.(wahyu 16:2)

MALAIKAT KEDUA MENUMPAHKAN CAWAN NYA KE ATAS LAUT,MASIH DI BUMI

Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.(Wahyu 16:3)

Jika kejadian ini bukan perumpamaan,kejadian nyata,maka tidak ada lagi penduduk bumi yang akan makan ikan laut,segala restaurat sea food akan bangkrut dan tutup….dan pelayaran dunia terhenti karena seluruh laut dunia telah menjadi darah

Silahkan anda tambah sendiri gambaran nya

MALAIKAT KETIGA MENUMPAH KAN CAWAN NYA KE ATAS SUNGAI-SUNGAI DAN MATA AIR,MASIH DI BUMI

4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.

5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: “Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini.

6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!”

7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata: “Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu.”(Wahyu 16)

Jelas yang di maksud penumpah darah orang2 kudus dan para Nabi adalah orang-orang israel….Yohanes melihat tanda ini untuk masa depan….sedang kan pembunuh orang-orang kudus dan para nabi telah mati semua .bagaimana cara siksa itu menimpa para pembunuh para orang kudus dan para Nabi?

MALAIKAT KE EMPAT MENUMPAH KAN CAWAN NYA KE ATAS MATAHARI,LHO…KATA NYA KETUJUH CAWAN DI TUMPAH KAN KE BUMI?

8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.

9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.(Wahyu 16)

Jadi apa maksud nya?ingersoll sendiri mungkin pusing membaca nya….apakah lidah api matahari menjilat ke bumi membakar manusia?

MALAIKAT KELIMA MENUMPAHKAN CAWAN NYA KE ATAS TAHTA BINATANG ITU

10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan,

11. dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.(Wahyu 16)

Lho..kata nya ke 7 cawan di tumpah kan ke bumi?apakah tahta binatang itu ada di bum?jika ya…..tepat…..tapi tak tepat untuk matahari dan angkasa

MALAIKAT KE ENAM MENUMPAH KAN CAWAN NYA SUNGAI EFRAT,MASIH DI BUMI

12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.

13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.

14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.

15. “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.”

16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.(Wahyu 16)

MALAIKAT KE TUJUH MENUMPAH KAN CAWAN NYA KE ANGKASA,LHO KATA NYA KETUJUH CAWAN DI TUMPAH KAN KE BUMI?

17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya: “Sudah terlaksana.”

18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.

19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.

20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung.

21. Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.(Wahyu 16)

Bagai mana?tampak kontradiksi kan?di mana penulis kitab wahyu menulis 7 malaikat menumpahkan 7 cawan ke atas bumi…..ternyata cawan ke empat dan ketujuh bukan di tumpah kan ke atas bumi,tetapi ke atas matahari dan angkasa.

Kesalahan ini wajar…sebab kitab wahyu cuma karangan manusia biasa yang tak luput dari kesalahan,sebab kitab ini bukan wahyu Allah….atau bisa jadi ada unsur2 wahyu tetapi sudah di tambah-tambahi cerita nya oleh pengarang.jadi nasib kitab wahyu sama dengan kitab-kitab lain nya yang telah di masuki kesilapan tangan-tangan manusia.

INGERSOLL:KITAB WAHYU KITAB YANG PALING SINTING

Kitab wahyu adalah kitab terakhir dalam perjanjian baru.penulis nya di klaim para kaum konservatif kristen kolot sebagai tulisan sang Rasul Yohanes bin zebedeus…..padahal klaim itu masih di ragukan dan simpang siur bahwa tulisan itu tulisan Rasul Yohanes.apa sebenar nya isi kitab wahyu itu?

1)Kitab wahyu di klaim wahyu Allah dan yesus

1. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-Nya yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya kepada hamba-Nya Yohanes.2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya(wahyu 1:1-2)

2)Kitab wahyu di klaim pengelihatan dari Yohanes

2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya(Wahyu 1:2)

11. katanya: “Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: ke Efesus, ke Smirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Filadelfia dan ke Laodikia.”(wahyu 1:11)

19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.(wahyu 1:+19)

3)Kitab wahyu di klaim sebagai Nubuat yang telah dekat

3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat(Wahyu 1:3)

1. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-Nya yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya kepada hamba-Nya Yohanes.

7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin(wahyu 1:7)

9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam Kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.(Wahyu 1:9)

Jadi penulis kitab wahyu yang bernama Yohanes sedang menunggu kedatangan yesus di pulau Patmos….mereka meyakini Yesus,akhir zaman dan kerajaan Yesus,anak manusia akan datang pada masa generasi mereka di abad ke 1 masehi…..sayang nubuatan ini gagal……sehingga seorang paus Roma pada masa itu kecewa akan nubuatan meleset ini.

Jadi menurut ayat-ayat injil di hubungkan kitab wahyu di atas,segala pengelihatan Yohanes tentang masa depan terutama tentang datang nya yesus(anak domba)terjadi pada masa generasi 12 Rasul..

4)Kitab wahyu di klaim pengelihatan Yohanes untuk masa ini dan masa depan

19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.(wahyu 1:4)

1. Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya, sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya: Naiklah ke mari dan Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.(Yohanes 4:1)

5)Penulis kitab wahyu mengklaim ia naik(mikraj)ke sorga

1. Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya, sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya: Naiklah ke mari dan Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.

2. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk Seorang.(wahyu 4:1-2)

Berikut Kronologis Kitab wahyu yang di klaim di tulis oleh Yohanes,saya menulis kronologis nya singkat saja untuk membahas sesuatu?apa itu?lihat saja di bawah nanti…

1)Yohanes melihat kedatangan yang di klaim sebagai Yesus yang telah mati dan bangkit(Wahyu 1:12-20)

2)Yohanes di suruh menulis buat jemaat di Ephesus(Wahyu 2:1-7)

3)Yohanes di suruh menulis buat jemaat di Smirna(Wahyu 2:8-17)

4)Yohanes di suruh menulis buat jemaat di Tiatira(Wahyu 2:18-29)

5)Yohanes di suruh menulis buat jemaat di Sardis(wahyu 3:1-6)

6)Yohanes di suruh menulis buat jemaat di Filadelfia(Wahyu 3:7-13)

7)Yohanes di suruh menulis buat jemaat di Laodikia(wahyu 3:14-22)

8)Yohanes naik ke sorga untuk di perlihat kan apa yang akan terjadi(Wahyu 4:1)

9)Muncul tokoh seekor anak domba seperti telah di sembelih(wahyu 4:6)

10)anak domba itu menerima gulungan kitab(Wahyu 4:7)

11)Anak domba membuka materai yang pertama dari kitab(Wahyu 6:1)

1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai(wahyu 5:1)

1. Maka aku melihat Anak Domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh: “Mari!”(Wahyu 6:1

12)Anak domba membuka materai yang ke dua(wahyu 6:3)

13)Anak domba membuka materai yang ke tiga(Wahyu 6:5)

14)Anak domba membuka materai yang ke empat(wahyu 6:7)

15)Anak domba membuka materai yang ke lima(wahyu 6:8)

16)Anak domba membuka materai yang ke enam(wahyu 6:12)

17)Anak domba membuka materai yang ke tujuh…..nanti di bawah

18)Yohanes melihat 4 malaikat di 4 penjuru bumi yang bertugas merusak bumi dan laut(wahyu 7:1-3))

19)Di materai kan di dahi 144.000 dari semua suku israel(Wahyu 7:3-8)

20)kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. (wahyu 7:9)

21)semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, (wahyu 7:10)

22)Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka(wahyu 7:22)

23)Aanak domba membuka materai yang ke tujuh(Wahyu 8:1)

24)7 malaikat di beri 7 sangkakala(wahyu 8:2)

25)7 malaikat bersiap-siap meniup sangkakala(wahyu 8:6)

26)Sangkakala pertama di tiup(wahyu 8:7)

27)Sangkakala kedua di tiup(wahyu 8:8)

28)Sangkakala ketiga di tiup(wahyu 8:10)

29)Sangkakala ke empat di tiup(wahyu 8:12)

30)Sangkakala kelima di tiup(wahyu 9:1)

31)Sangkakala ke enam di tiup(wahyu 9:13)

32)Sangkakala ke tujuh di tiup(wahyu 9:15)

33)Dua nabi yang menjadi siksaan bagi semua orang yang diam di muka bumi(wahyu 11:10)

34)Malaikat ke tujuh meniup sangkakala(wahyu 11:15)

35)Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: “Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.” (wahyu 11:15)

36)orang2 mati di hakimi(wahyu 11:18)

37)NAGA

1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.

2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan.

3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.

4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.

5. Maka ia melahirkan seorang Anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi; tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhta-Nya.

6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.(Wahyu 12:1-6)

38)Peperangan di sorga Michael dan malaikat2 nya  melawan naga(wahyu 12:7)

40)Naga,ular besar iblis satan menyesatkan seluruh dunia di lempar kan ke bumi bersama malaikat2 nya(wahyu 12:9)

41)elah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi-Nya,(wahyu 12:10)

42) celakalah kamu, hai bumi dan laut! karena Iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat.” (wahyu 12:11)

43)Naga di bumi memburu perempuan yang melahir kan anak laki-laki itu(wahyu 12:13)

44)(12-18) Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. (13-1) Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. (Wahyu 13:1)

45)BINATANG DI SEMBAH SELURUH BUMI

4. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata: “Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?”

5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya.

6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga.

7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa.

8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih.(wahyu 13:4-8)

46)Binatang lain keluar dari dalam bumi menyebab kan seluruh manusia di bumi menyembah binatang pertama(wahyu 13:12)

46)binatang kedua mengadakan tanda2 dahsyat bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang(Wahyu 13:13)

47)BINATANG 666

14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu.

15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh.

16. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya,

17. dan tidak seorangpun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.

18. Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.(wahyu 13:14-18)

48)Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang dan di dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya. (wahyu 14:1)

49)malaikat terbang di tengah2 langit bawa injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, (wahyu 14:6)

50)dan ia berseru dengan suara nyaring: “Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.”(wahyu 14:7)

51)Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.” (wahyu 14:8)

52)MENYEMBAH BINATANG DAN PATUNG NYA

9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring: “Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,

10. maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba.

11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya.”(Wahyu 14:9-11)

53)Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan: “Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini.” “Sungguh,” kata Roh, “supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.” (wahyu 14:13)

54)Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di tangan-Nya. (wahyu 14:14)

55)7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir,berakhir murka Allah(wahyu 15:1)

56)7 malaikat tumpahkan 7 cawan murka Allah(wahyu 16:1)

57)malaikat pertama tumpah kan cawan ke bumi maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. (wahyu 16:2)

58)malaikat kedua tumpah kan cawan ke laut(wahyu 16:3)

59)Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air(wahyu 16:4)

60)Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari(wahyu 16:8)

61)Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap(wahyu 16:10)

62)Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya,(wahyu 16:12)

63)HAMARGEDON

13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.

14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.

15. “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.”

16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.(wahyu 16:13-16)

64)Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. (wahyu 16:17)

65)GELAP BUMI DAN LAIN NYA

18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.

19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.

20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung.

21. Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.(wahyu 16:18-21)

66)Babel(wahyu 17:1-18)

67)Berperang melawan anak domba(wahyu 17:14)

68)Binatang di beri pemerintahan sampai segala firman Allah telah digenapi. (wahyu 17:17)

69)BABEL SUDAH RUBUH

1. Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya.

2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci,

3. karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.”(wahyu 18:1-3)

70)Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata: “Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu!” (wahyu 18:10)

71)Dan seorang malaikat yang kuat, mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya: “Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. (wahyu 18:21)

72)Anak domba kawin(Wahyu 19:7)

73)Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. (wahyu 19:20)

74)NAGA,ULAR TUA,IBLIS DAN SATAN DI TANGKAP DI IKAT 1000 TAHUN

1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya;

2. ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya,

3. lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.(Wahyu 20:1-3)

75)PEMERINTAHAN 1000 TAHUN DAN KEBANGKITAN PERTAMA

4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah; yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun.

5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama.

6. Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.

7. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya,(Wahyu 21:4-7)

76)PEMERINTAHAN 1000 TAHUN BERAKHIR IBLIS DI LEPAS KAN DARI PENJARA DAN GOG MAGOG

7. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya,

8. dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.

9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka,

10. dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.(wahyu 20:7-10)

77)LANGIT DAN BUMI LENYAP DAN HARI PENGHAKIMAN

11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.

12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.

14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: lautan api.

15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.

78)Yohanes melihat langit baru dan bumi baru,yang pertama telah berlalu(wahyu 21:1)

79)Yerusalem baru turun dari sorga(wahyu 21:2-22)

80)TAHTA ALLAH DAN TAHTA ANAK DOMBA ADA DI DALAM YERUSALEM BARU

3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya,

4. dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka.(wahyu 22:3-4)

Demikian point-point yang saya ambil dari kitab wahyu yang menurut saya penting buat kajian kita kedepan….karena pengaruh kitab wahyu ini pada abad ke 2 M muncul aliran yang di nyatakan sesat yang bernama Montanisme. pendiri nya menyatakan desa pepuza tempat untuk yerusalem baru.

Priska(seorang wanita rekan montanus,montanus pendiri montanisme) mengaku bahwa Kristus menampakkan diri kepadanya dalam rupa seorang perempuan. Ketika ia dikucilkan, ia berseru, “Aku diusir seperti serigala dari antara domba-domba. Aku bukan serigala: Aku adalah firman dan roh dan kuasa.”

Pada abad ke-6, atas perintah Kaisar Yustinianus, Yohanes dari Efesus memimpin ekspedisi ke Pepuza untuk menghancurkan tempat-tempat suci Montanis di sana, yang berbasis di sekitar makam Montanus, Priskila dan Maksimilia.

Seperti saya jabar kan di atas,penulis kitab wahyu ini masih kontoversi bahkan di tulis orang tak di kenal.di dalam kitab ini banyak hal-hal aneh yang membuat pikiran pusing dan kusut,jika di tafsir kan sangat sulit dan rumit bahkan satu tafsiran hanya bersifat spekulatif saja.

Penginjil Agnostic Robert G. Ingersoll mengatakan Kitab Wahyu adalah buku “paling sinting” dari semua Kitab yang ada. Buku itu ditulis oleh orang gila, yang berkhayal terlampau tinggi dan tidak mampu menjelaskan arti khayalannya.

 

 

 

 

 

MUKJIZAT RASUL MUHAMMAD MENYEMBUH KAN MATA ALI

Pihak kristen kerap mempertanyakan mana Mukjizat Muhammad?Padahal mukjizat Muhammad amat banyak bertebaran dalam hadist-hadist sahih….antara lain mukjizat nya:

Rasulullah bersabda pada saat peristiwa penaklukkan Khaibar, “Esok hari saya (nabi ) akan memberikan bendera kepada seorang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah swt melalui tangannya, sedang ia mencintai Allah dan rasulnya, dan Allah dan rasulnya mencintainya”. Maka semua orangpun menghabiskan malam mereka seraya bertanya-tanya di dalam hati, kepada siapa di antara mereka akan diberi bendera itu. Hingga memasuki pagi harinya masing-masing mereka masih mengharapkannya. Kemudian rasulullah bertanya: “Ke mana Ali?” lalu ada yang mengatakan kepada dia bahwa Ali sedang sakit kedua matanya. Lantas rasulullah meniup kedua mata Ali seraya berdoa untuk kesembuhannya. Sehingga sembuhlah kedua mata Ali seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu rasulullah memberikan bendera itu kepadanya. (Hadits sahih Bukhari meriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad).

Sakit mata hanya dengan tiupan Nabi seketika menjadi sembuh…..jika dalam ilmu kedokteran sekarang orang sakit mata harus memakai tetes mata dan obat-obatan lain nya agar sembuh,dan itu tak cukup sembuh hanya sekejap.Namun Nabi hanya dengan tiupan nya dalam sekejap mata Ali ra menjadi sembuh.

BANDING KAN DENGAN MUKJIZAT YESUS SOAL MATA JUGA

Yesus menyembuh kan mata orang buta….memang tak heran jika para nabi punya mukjizat seperti itu:

28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada-Nya dan Yesus berkata kepada mereka: “Percayakah kamu, bahwa Aku dapat melakukannya?” Mereka menjawab: “Ya Tuhan, kami percaya.”

29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata: “Jadilah kepadamu menurut imanmu.”

30. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, kata-Nya: “Jagalah supaya jangan seorangpun mengetahui hal ini.”(Matius 9:28-30)

Namun banding kan tentang SAKSI MATA mukjizat Muhammad,yakni orang nya jelas ada di samping Muhammad bernama SAHAL BIN SA’AD….yang merupakan sahabat dari kalangan Anshar.wafat pada tahun 91 hijriyah dan meriwayat kan 188 hadist.saksi mata mukjizat Muhammad jelas dan terang orang nya.

Banding kan Saksi mata mukjizat yesus dalam injil matius……apakah yang melihat mukjizat yesus menyembuh kan orang buta langsung Matius si lewi murid yesus?karena injil Matius konon kata nya di tulis Rasul Matius.

Saya katakan :HAL ITU MASIH SIMPANG SIUR DAN TIDAK PASTI

Penegasan bahwa Injil Matius tidak dikarang oleh Matius , salah seorang murid utama Yesus sebagaimana diungkapkan di atas, didukung pula oleh pernyataan para pakar Bibel dari kalangan Kristen sendiri.
(1). S.WISMOADY WAHONO, dalam bukunya “DISINI KUTEMUKAN “, berkata :
Penulis Kitab INJIL MATIUS sampai sekarang TIDAK DIKETAHUI.
Ketergantungan penulis ini kepada Injil Markus, menunjukkan bahwa dia BUKANLAH seorang rasul atau saksi mata kehidupan Yesus .
(2). Ds.K.RIEDEL,dalam karangannya “TAFSIR INJIL MATIUS “, berkata :
Menurut pendapat kita, pengarang INJIL MATIUS bukannya seorang
dari kedua belas rasul melainkan Seorang Kristen yang berbangsa Yahudi yang tidak dikenal
(3). J.B. Phillips, seorang pendeta dari Katedral Chichester, Gereja Anglikan Inggeris–sebagaimana yang dikutip Dr.Abu Ameenah Bilal Philips dalam bukunya: “Agama Yesus Yang Sebenarnya “(hal.67) –berkata :
Tradisi awal menganggap Injil ini berasal dari rasul Matius.
Tetapi kalangan sarjana sekarang ini hampir semuanya menolak pandangan ini. Sang penulis – yang baik saja disebut Matius – dengan terus terang tertarik pada dokumen “Q “ yang misterius, yang boleh jadi merupakan sebuah koleksi dari tradisi lisan.
Kesimpulan yang didapat adalah Injil Matius Kitab kanonik Kristen ditulis oleh pengarang yang tak dikenal namanya.( Sources)
Dari kenyataan di atas SAKSI MUKJIZAT MUHAMMAD  lebih jelas,akurat dan terpercaya karena  saksi mata nya langsung yang melihat di dekat Muhammad,dan merupakan Sahabat nya…..sedang Mukjizat yang di lakukan yesus di tulis orang yang bukan murid yesus dan bukan saksi mata.
Matius sang Rasul sebagai penulis injil banyak di ragukan.status kesaksi mataan Matius di pertanyakan ketika ia menulis cerita Majus….padahal pada waktu itu ia mungkin belum lahir atau masih berupa anak kecil yang belum mengenal dan belum menjadi murid yesus…….kesimpulan:mukjizat Nabi Muhammad lebih akurat dan terpercaya di lihat Sahabat nya langsung sedang mukjizat Yesus dalam injil matius di tulis orang tak di kenal yang bukan murid/saksi  mata yesus.
Ke akuratan kesaksian/hadist dari sahabat makin murni dengan ancaman dari Rasul:

Dari Al Mughirah, ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka.” (HR. Bukhari no. 1291 dan Muslim no. 4).

Dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ  بنيَ لَهُ بَيْتٌ فِي جَهَنَّمَ

Barangsiapa berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan baginya rumah di (neraka) Jahannam.” (HR. Thobroni dalam Mu’jam Al Kabir)

Dari ‘Ali, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ رَوَى عَنِّى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ

Siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadits yang ia menduga bahwa itu dusta, maka dia adalah salah seorang dari dua pendusta (karena meriwayatkannya).” (HR. Muslim dalam muqoddimah kitab shahihnya pada Bab “Wajibnya meriwayatkan dari orang yang tsiqoh -terpercaya-, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 39. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

RASA TAKUT PARA SAHABAT AKAN NERAKA DAN SIKSA ALLAH

Ancaman Rasul tentu sangat berbekas pada hati para sahabat…hingga mereka paling takut pada Allah,ancaman siksa dan neraka -Nya…maka dari itu mereka tak akan berani berbohong dalam periwayatan hadist…..berikut contoh takut nya sahabat Rasul:

عن أَنس رضى اللّه عنه قال : خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خطبة ما سمعت مثلها قطّ ، فقال : لوتعلمون ما أَعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ، قال : فغطّى أَصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وجوههم لهم خنين (متفق عليه)

» Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu ’anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, dan saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Beliau bersabda: “Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan pasti akan banyak menangis.” Anas berkata: “(Tatkala mendengar khutbah yang demikian) para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menutupi muka mereka sambil menangis terisak-isak.” (HR. Imam al-Bukhari dan Muslim).

» Di dalam riwayat lain, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ.

“Demi (Allah) Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” Para shahabat bertanya: “Apa yang engkau lihat, wahai Rasulullah?” Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab: “Aku melihat surga dan neraka.” (HR. Muslim)

Lihat bahasan lain nya di sini….

Berbeda dengan kalangan gereja dahulu….mereka tak bisa menjaga amanat dan kejujuran dalam agama:

Bapak Gereja bernama Jerome berkata:

Great is the force of deceit! provided it is not excited by a treacherous intention(source) (Kebesaran adalah kekuatan penipuan! asal tidak ditimbulkan oleh satu maksud cedera).
Lloyd Graham mengatakan pandangannya mengenai bapak-bapak gereja

 

:                 “Adalah umum diketahui bahwasanya bapak-bapak gereja adalah penipu; Katholik mengakui hal itu. Berdasarkan Catholic Encyclopedia, “Pada semua bagian-bagian penipuan dan interpolasi ini sebagaimana kebodohan telah dibuat pada sebuah skala besar.”(Lloyd Graham, Deceptions and Myths of the Bible, hal.455)

 

CATATAN MENGENAI PEMBUKAAN INJIL YOHANES

Pihak kristen trinitas kerap memakai pembukaan injil Yohanes untuk membuktikan Yesus adalah tuhan yang menjelma menjadi manusia di bumi…padahal ayat-ayat itu hanya karangan manusia yang mengenal filsafat yunani tentang ketuhanan,orang ini menjiplak Filsafat Platonisme yang di masuk kan dalam injil Yohanes.ada usaha pada abad pertama dan kedua masehi untuk meningkat kan status yesus dari Rasul menjadi tuhan…..Celcus pada Abad kedua melihat usaha ini….

celcus berkata sebagaimana di kutip eichhorn:

“orang2 kristen telah melakukan perobahan terhadap kitab injil sebanyak 3 kali atau 4 kali,perubahan yg di lakukan ini hampir merobah seluruh kontemtum kitab injil.”

Berikut Ayat2 pembukaan injil Yohanes:

Yohanes 1

1. Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.

4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.

5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.

6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes;

7. ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.

8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.

9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.

10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.

11. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.

12. Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;

13. orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.

14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.(Yohanes 1:1-14)

Jadi menurut ayat di atas pada mula nya Yesus…..yesus bersama-sama dengan Allah….yesus itu Allah…Yesus(allah)telah menjadi manusia…..atau allah telah menjadi manusia diam di antara kita di dunia.

Kaum trinitas tersesat jauh karena telah menjadikan filsafat berhala menjadi dasar ketuhanan.keyakinan tuhan ber ingkarnasi menjadi manusia adalah ajaran-ajaran agama-agama berhala yang sudah tersebar pada saat Yesus dan injil-injil di tulis.jadi pada masa-masa perkembangan penulisan injil-injil ada usaha menaik kan status Yesus hanya sebagai Nabi atau rasul(seperti hal nya Abraham dll)menjadi Tuhan….semua mengambil nafas dari filsafat berhala pada masa itu.

Berikut catatan-catatan saya mengenai pembukaan Injil Yohanes:

APA GUNA NYA ALLAH MENJADI MANUSIA KE DUNIA?

Jika di fikir-fikir apa guna nya Allah menjadi manusia ke dunia?…Allah sejak masa perjanjian lama bersemayam di sorga tetap bisa menyampai kan firman-Nya tampa harus turun menjadi manusia ke bumi.bagai mana cara Allah menjadi manusia?

Apakah sejak Yesus menjadi janin baru Allah memasuki janin Yesus?atau ketika yesus remaja baru Allah turun ke tubuh kasar Yesus?….atau ketika janin  yesus belum terbentuk yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa ?saat itu apakah Yesus berbentuk tubuh seperti yang di lihat 12 murid?

Turun nya Allah menjadi manusia tentu membuat melimpah pertanyaan musykil yang mesti di jawab.apa guna nya Allah menjadi manusia di bumi hanya untuk mengajar manusia?toh ia ber tahta di sorga tetap bisa memberi firman-Nya lewat seorang nabi tampa perlu menjadi nabi

ALLAH MENJADI MANUSIA BUKTI TIDAK SOMBONG?

Istilah nya tuhan blusukan ke bumi,tidak mau sombong hanya bertahta di langit.seperti hal nya jokowi tidak mau sombong hanya duduk di istana tampa mau ketemu rakyat.

JAWAB

 Jika benar begitu maka seharus nya Allah menampak kan WUJUD ASLI NYA di depan 12 murid nya,tidak besembunyi di tubuh kasar yesus.kalo begitu masih lah sombong dan tak mau merakyat…..seperti hal nya Jokowi hanya mau menemui rakyat hanya sembunyi dalam sedan limosin mewah tampa mau keluar menemui rakyat nya seperti turun ke sawah,acara,dll…apakah pihak trinitas berani mengataka WUJUD KASAR YESUS ITULAH WUJUD ALLAH YANG SEJATI?…sedan limosin ibarat tubuh kasar yesus yang mana Allah bersembunyi di dalam nya

HANYA KARENA ALLAH TURUN KE BUMI MENITIS MENJADI MANUSIA,APAPUN BISA DI TITIS OLEH ALLAH LALU MENJADI ALLAH

Jika Allah menjadi manusia(yesus),mengapa hanya yesus?bahkan semua bisa menjadi Allah/Tuhan hanya karena di titis oleh Allah/Tuhan……seperti sang firman/Allah/Tuhan menitis ke Adam,Abraham,yesaya dll maka mereka semua bisa menjadi Allah..bahkan jika Allah mau menitis ke seekor kucing apakah kucing itu menjadi Allah/tuhan juga?
Firman menjadi seekor kucing di bumi……firman menjadi manusia(yesaya)di bumi maka otomatis yesaya menjadi Allah(Tuhan)…bahkan firman menjadi batu,kayu,roti dll semua bisa menjadi Allah/Tuhan.
Suatu ajaran ketuhanan yang kacau balau…..semua ini karena memang pembukaan injil yohanes adalah sari ajaran ketuhanan berhala,bukan firman Allah.

ADA DUA PRIBADI FIRMAN DAN ALLAH

Perhatikan ayat nya:
1. Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

Lihat lah dalam ayat di atas….Firman itu bersama-sama dengan Allah,maka ada dua pribadi di situ…yakni sang firman dan sang Allah…..firman juga Allah…maka ada dua Allah…yakni Allah pertama(di sebut sang firman)dan Allah kedua(di sebut Allah saja)….jadi Allah kristen dalam ayat di atas ada dua Allah….walau mereka ngotot Allah mereka Esa(Echad)

Untuk menjadikan Allah Echad maka mereka mengutip ayat AKU DAN BAPA ADALAH SATU…jadi Allah firman dan Allah saja di gabung menjadi satu kesatuan tumpang tindih.mereka menyebut yesus Allah bapa itu sendiri.

Allah bapa yang ada di sorga membelah diri….Allah bapa terdiri dari dua unsur,yakni Allah firman dan Allah.atau  Allah dan Allah….lalu Allah firman keluar dari Allah bapa turun menjadi manusia di bumi,lalu Allah bapa tetap bertahta di sorga..maka ada dua pembagian tugas:

 1. ALLAH BAPA=tetap bertahta di sorga
 2. ALLAH FIRMAN=keluar dari zat Allah bapa menjadi manusia(Yesus)..Yesus menjadi Allah di bumi dan Bapa menjadi Allah di langit

Jadi ada dua Allah dari satu Allah yang membelah diri.atau ada dua Allah yang satu nya tetap di sorga dan yang satu nya turun ke bumi menjadi manusia(daging)

Keyakinan kacau balau ini hasil nafas filsaafat berhala…bukan firman Allah.

PERHATIKAN SEKALI LAGI:ADA DUA PRIBADI DALAM PEMBUKAAN INJIL YOHANES

1. Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

Lihat yang di bold biru….Firman itu ada bersama-sama dengan Allah….seperti Jokowi ada bersama-sama dengan SBY…tentu dari kalimat itu ada dua pribadi berbeda….si firman ini nama nya juga Allah…..jadi nama nya si firman ini Allah,sama dengan rekan di samping nya yang juga bernama Allah.

Jadi dalam ayat di atas tak dapat di sangkal Allah kristen itu ada dua pribadi.Allah bersama-sama dengan Allah.ada dua Allah….Allah yang bertahta di sorga bernama Allah bapa dan Allah yang di bumi menjadi daging(manusia) di sebut Allah yesus/firman.jadi ada Allah di pos sorga dan ada Allah di pos bumi.untuk menjadikan Allah esa maka pihak trinitas memakai ilmu Voltus V…di mana beberapa kapal yang cerai berai bisa bersatu menjadi satu tubuh menjadi robot voltus V(anda dapat melihat dalam film-film robot anak-anak di mana beberapa kapal bisa menjadi satu robot perkasa dan pada saat lain bisa di bongkar lagi menjadi beberapa pesawat)

Dogma ketuhanan gila dan majnun ini karena hasil dari filsafat berhala..maka menimbul kan kekacauan pikiran.bukan sekali-kali ciri dari firman Tuhan.tetapi pihak trinitas membuta tuli kan kenyataan dan fakta ini.

SEJAK KAPAN YESUS JADI TUHAN?

JIka yesus menjadi tuhan sejak zaman sebelum langit dan bumi tercipta maka yesus adalah firman yang ada bersama-sama dengan Allah.yesus allah…maka ada dua allah sebelum langit dan bumi tercipta…jika di paksa jadi satu allah maka firman saling bersatu dengan Allah….dua hal berbeda seperti Ikan bergabung dengan ayam menjadi ikan ayam :mrgreen

Jika yesus tuhan sejak sebelum di cipta langit dan bumi bagai mana wujud yesus?apakah seperti manusia yang di lihat 12 Rasul pada abad ke 1 M di palestina?……jika yesus tuhan sejak dahulu maka ketika menjadi janin di perut Maria apakah yesus telah menjadi tuhan?jika ya apakah tuhan berbentuk janin?….lalu tuhan berbentuk bayi yang di sujudi oleh para Majus…lalu sang tuhan di cobai iblis,makan,minum,ketakutan,mati,dst……bahkan tak tahu kapan hari kiamat…..lalu jika yesus tuhan sejak masa janin maka saat mati ia pun tuhan…..tuhan mati?….itulah logika konyol trinitas yang semua kekacauan ini bermula masuk nya filsafat berhala ke dalam pembukaan injil yohanes.

Jika yesus tuhan sejak masa sebelum langit dan bumi maka yesus berlumuran darah pembantaian sejak masa dulu…perhatikan:

(1) Berkatalah Samuel kepada Saul: “Aku telah diutus oleh TUHAN(Yesus) untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya; oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman TUHAN(yesus).(2) Beginilah firman TUHAN(yesus) semesta alam: Aku(yesus) akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir.(3) Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.”( 1 Samuel 15)

Bukan saja peristiwa Amaleks,tuhan yesus telah memerintah kan pembantaian2 lain nya yang banyak isi nya tertulis dalam Alkitab.peristiwa Amalaeks dapat anda baca DI SINI .

APAKAH DARAH DAN DAGING YESUS ADALAH TUHAN?

Apakah Darah dan daging yesus juga tuhan?tuhan menjadi manusia(daging)menurut injil yohanes.apakah rambut,otak,mata,usus,kaki,tangan,telinga bahkan bab dan kencing juga termasuk unsur ketuhanan?jika ya maka makin kacau dan rusak pemahaman trinitas ini.

Jika mereka berkata darah dan daging dan phisik yesus adalah manusia,bukan tuhan,maka di bagian mana yesus dapat di sebut tuhan?apakah ROH ALLAH yang merasuki yesus membuat yesus menjadi tuhan?…..kalau begitu ketika yesus makan maka yang makan tubuh kasar yesus,tuhan yang ada di dalam tubuh yesus tidak makan?

Atau ketika yesus selayak nya manusia BAB apakah unsur ketuhanan yang ada di dalam tubuh nya ikut masuk ke dalam toilet lalu menemani yesus Bab?atau keluar dulu menunggu di luar toilet hingga yesus menyelesai kan hajat nya?…jika demikian jika dalam sehari yesus sebagai manusia bab…maka dalam setahun tuhan keluar masuk tubuh yesus hanya karena bab kl 360 kali.

Ketika yesus mati di palang salib apakah tuhan juga mati?apakah layak tuhan mati?…..jika yang mati manusia yesus maka di mana posisi tuhan saat yesus di palang di kayu salib?apakah ikut tersalib atau kah keluar dahulu dari tubuh yesus menyaksikan yesus mati di salib?karena hal ini saya berkata keyakinan kristen lebih tepat di sebut CATURNITAS.….bukan Trinitas.

Demikian kacau nya ketika filsafat penyembah berhala di jadikan dasar ketuhanan yang nota bene buatan manusia.

SIAPA PENULIS INJIL YOHANES?LAYAK KAH INJIL INI DI PERCAYA?

Secara khusus maka pembukaan injil Yohanes telah terbukti adalah buatan dan jiplakan dari filsafat platonism.

Dr. A. Powel Davies dalam bukunya “The meaning of the Dead Sea Scrolls The New American Library” tahun 1961 , p. 106, berkata:

“Tiga Injil pertama, yaitu Injil Synoptik, membawakan cerita yang sama. Terdapat pertentangan-pertentangan di dalamnya, sehingga tidaklah mungkin sedemikian jauh untuk mendamaikan ayat-ayat ini. Namun Injil Johannes, menceritakan cerita-cerita yang amat berbeda dari ketiga Injil pertama itu. Bila Injil Johannes yang betul, maka ketiga Injil yang lain itu salah; bila ketiga Injil itu betul, maka Injil Johannes pasti salah.”

Evanson (1792),bretschneider (1820) dan david friedrich strauss (1834-1840) adalah orang-orang pertama yang mempertanyakan keotentikan injil yohanes. Alasan utama dari mereka yang menolak keotentikan injil yohanes adalah karena yohanes telah dengan begitu jelasnya menyatakan ke-Allahan yesus sang penebus sebagai pusat dan inti narasi injilnya.Namun demikian, bahkan adolf harnack (1851-1930) seorang teolog Jerman yang sependapat dengan mereka, akhirnya menerima bahwa,meskipun ia menolak otentisitas injil yohanes, ia juga tidak dapat menemukan solusi yang memuaskan tentang permasalahan [asal usul] injil yohanes: “Lagi dan lagi saya telah berusaha memecahkan masalah dengan beragam teori yang mungkin, tetapi semua itu malah mengarahkan aku kepada kesulitan-kesulitan yang lebih besar, dan bahkan bertentangan satu sama lain.” (“Gesch. der altchristl. Lit.”, I, pt. ii, Leipzig, 1897, p. 678.)

Ireneus (sekitar 180 M) mengatakan bahwa penulis Injil Yohanes adalah Yohanes bin Zebedeus, murid dan rasul Yesus Kristus. Yohanes menulis injil keempat itu di Efesus. Sebagian ahli tafsir menerima pernyataan itu, sementara sebagian pakar yang lain meragukan kebenaran pernyataan itu. Salah satu pakar yang menolak hal itu adalah Eusebius. Eusebius mengutip referensi dari Papias bahwa ada dua orang yang bernama Yohanes dan sama-sama tinggal di Efesus. Papias menyebutnya sebagai Yohanes Rasul dan Yohanes ‘imam (presbyter)’. Para pakar lantas melihat bahwa Ireneus terlihat bingung untuk menentukan Yohanes mana yang menuliskan Injil keempat. C. Groenen lebih lanjut mengajukan beberapa keraguan sebagai berikut. Injil Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani. Bagaimana Yohanes, nelayan asal Galilea, mengetahui bahasa Yunani sebaik itu? Bagaimana mungkin seorang saksi mata merasa dirinya begitu bebas untuk mengolah, menafsirkan, dan menyusun apa yang dahulu didengar dan dilihatnya? Mengapa saksi mata itu menggantungkan diri kepada tradisi dan menyerap begitu banyak gagasan dan pikiran yang tidak begitu saja berasal dari Yesus? Pertanyaan-pertanyaan ini sungguh memberatkan pernyataan dari Ireneus tersebut.

Dari penjabaran di atas kita sesungguh nya TIDAK MENGETAHUI SECARA TEPAT siapa sebenar nya penulis injil Yohanes.analisis bapa gereja abad ke 2 tak dapat di jadikan dasar pijakan yang meyakin kan.dapat kita simpul kan,pada abad pertama masehi setelah yesus tiada banyak orang berusaha menulis riwayat-riwayat tentang yesus dengan cara yang berbeda-beda.bahkan cerita yang ada di injil Ini tak ada di injil itu,dst.contoh nya cerita pesta anggur di Kana hanya ada di injil Yohanes,tak ada di ke 3 injil lain nya.cerita pembantaian bayi-bayi di zaman herodes hanya ada di injil Matius tak ada di ketiga injil lain nya.ini menunjuk kan para penulis memasuk kan cerita-cerita rekaan mereka masing-masing,dan tak lupa juga memasuk kan cerita-cerita asli tentang yesus seperti yesus pernah berkata Tuhan Allah kita,Tuhan itu Esa,dll.

Quran sendiri mengatakan Alkitab itu tak 100% palsu semua….tetap ada sari-sari yang asli yang ada pada nya.jadi penulis injil ibarat koki yang mencampur berbagai bahan ke dalam masakan nya.ada arak masak(palsu),manis(asli),asin(bahan remang-remang).
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan .(Al-Maaidah:15)
Injil yang benar hanya ada pada Nabi isa/yesus semasa ia hidup….banyak kristen salah paham bahwa Isa di beri kitab injil berarti di beri satu buku dari langit…..coba baca INI  agar tak ada kesalah pahaman.

 

The Moslem Jewish Community

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

Lampu Islam

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

Menjawab Kristen

Muslim Menjawab Fitnah

SERANGAN BALIK UNTUK INDONESIA.FAITHFREEDOM.ORG (serbuiff)

Siap membombardir habis gembong IFF dan spesies lainnya yang sejenis

Australian Live Answering

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

Answering Misionaris

Menjawab Fitnah terhadap Islam

Gen Syi'ah

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

Eramuslim

Timbangan Agama-agama lewat pemikiran,analisa dan tulisan

Muslim.Or.Id - Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

Pesantren online agama Islam berdasarkan Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Shalih

Kerajaan Agama

http://kerajaanagama.wordpress.com/ 2009 - 2011

MUSLIM MENJAWAB TANTANGAN

[3:190] Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

---PENGINJIL---

KRISTEN ADALAH PENERUS AGAMA PAGAN

Edyprayitno's sang Mualaf

FORUM DIALOG LESEHAN DAN KAJIAN KRISTOLOGI

Kristenisasi - Pemurtadan - Kristologi

A. AHMAD HIZBULLAH MAG's Blog